Vietnamese edition

Bắt đầu từ ngày 04 tháng 9 năm 2007, VGBC sẽ dịch tóm tắt các báo cáo của AdaptNet sang tiếng Việt. Mục đích của việc này làm cho người đọc dễ tiếp cận hơn với các tài liệu bằng tiếng Anh hiện nay về thay đổi khí hậu, sự thích nghi của đô thị, và phát triển bền vững có liên quan đến các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách đang làm việc với vấn đề này ở Việt Nam. (Hỗ trợ cho nỗ lực này được tài trợ của Viện các thành phố toàn cầu thuộc đại học RMIT Australia và Viện Nautilus.)

Vietnamese Edition

AdaptNet ngày 10 tháng 12 năm 2013

 1. Thích ứng và Quản lý Rủi ro Thiên tai
 2. Cơ sở hạ tầng giúp giảm lũ lụt ở Ấn Độ và Nepal
 3. Cam kết chia sẻ trách nhiệm về Chính sách Khí hậu
 4. Kinh tế học về Biến đổi Khí hậu ở Đông Nam Á
 5. Thiệt hại và mất mát do Biến đổi Khí hậu
 6. Diễn đàn Thích ứng Victoria 2014 – Úc
Go to the article

AdaptNet ngày 26 tháng 11 năm 2013

Biến đổi Khí hậu, Sóng Nhiệt và Hành vi Sức khỏe Thích ứng Biến đổi Khí hậu ở Đông Bắc Ấn Độ Đánh giá Tổn thương do Biến đổi Khí hậu tại Uganda Xây dựng Chính sách Biến đổi Khí hậu Phương án Thích ứng Tốt dành cho Úc Hội nghị Quốc tế UGEC lần […]

Go to the article

AdaptNet ngày 12 tháng 11 năm 2013

Go to the article

AdaptNet ngày 29 tháng 10 năm 2013

Quản lý rủi ro và Biến đổi khí hậu Năng lực thích ứng và Quản lý Tổng hợp Tài nguyên nước Một chiến lược thích ứng cho Liên minh Châu Âu (EU) Quản lý rủi ro thiên tai ở cấp quốc gia và địa phương Một hành tinh “khỏe mạnh” cần những hoạt động khoa […]

Go to the article

Bản tin AdaptNet ngày 15 tháng 10 năm 2013

 1. Kế hoạch thích ứng biến đổi khí hậu của bang Victoria
 2. Chiến lược thích ứng khí hậu ở các vùng ven biển
 3. Chiến lược tái thiết sau cơn bão Sandy
 4. Công cụ phát triển tương thích khí hậu
 5. Hướng tới tương lai khả năng hồi phục theo mong muốn trẻ em
 6. Hội nghị Phát triển Quốc tế của Hội đồng Úc
Go to the article

AdaptNet ngày 01 tháng 10 năm 2013

 1. Đánh giá Tổn thương Biến đổi Khí hậu
 2. Ngoại giao Khí hậu: Mở rộng tầm nhìn
 3. Hỗ trợ Liên Bang trong Thích ứng Khí hậu Địa phương
 4. Lập Bản đồ Nhân khẩu học và Biến đổi Khí hậu
 5. Chính sách Khí hậu, Sáng kiến Chính sách Khí hậu
 6. Hội nghị Toàn cầu – Các Thành phố Cùng Học hỏi
Go to the article

AdaptNet ngày 10 tháng 9 năm 2013

 1. Mô hình Xử lý Thích ứng Khí hậu
 2. Giảm thiểu Rủi ro và Ứng phó với Biến đổi Khí hậu
 3. Các thay đổi của khí hậu và các bệnh do muỗi truyền
 4. Phương pháp Tiếp cận Toàn diện sự Tổn thương do Biến đổi Khí hậu và sự Thích ứng
 5. Quản lý Nguy cơ Lũ lụt: Nguyên cứu từ Pakistan
 6. Hội nghị Quốc tế – Tương lai Thích ứng 2014
Go to the article

AdaptNet ngày 27 tháng 8 năm 2013

 1. Đề án Khung đánh giá Thích ứng Quốc gia
 2. Quan điểm mới về Đô thị Ốt-xtrây-li-a – Các chính sách quản trị
 3. Những rào cản và cơ hội tổ chức năng lực thích ứng
 4. Hoạch định Chính sách Môi trường ở New Zealand, 1978 – 2013
 5. Sáng kiến Đồng lợi ích Khí hậu ở Đô thị châu Á
 6. Hội thảo Tác động của Biến đổi Khí hậu và Thích ứng Xã hội
Go to the article

AdaptNet ngày 13 tháng 8 năm 2013

 1. Các hiện tượng thời tiết và khí hậu cực đoan ở Úc
 2. Các vấn đề về tính dễ bị tổn thương của từng loài cụ thể
 3. Chi phí dự kiến thực hiện các chiến lược thích ứng biến đổi khí hậu
 4. Quản lý rủi ro lũ quét ở Himalayas   
 5. Những hoạt động thích ứng biến đổi khí hậu ở Bangladesh 
 6. Hội nghị Quốc tế về Biến đổi khí hậu và Con người
Go to the article

AdaptNet ngày 30 tháng 7 năm 2013

 1. Thích ứng Biến đổi Khí hậu và Cơ sở hạ tầng ngành Điện
 2. Bước đệm cho các doanh nghiệp Hồng Kông trong bối cảnh thích ứng biến đổi khí hậu
 3. Một New York mạnh hơn, phục hồi nhanh hơn
 4. Mô hình niềm tin sức khỏe (HBM) và hành vi thích ứng
 5. Nguyên nhân cụ thể của việc gia tăng lượng người nhập viện vào những ngày nóng
 6. Hội nghị Phát triển và Kinh doanh Bền vững ở Châu Á
Go to the article