AdaptNet ngày 10 tháng 9 năm 2013

Recommended Citation

"AdaptNet ngày 10 tháng 9 năm 2013", Vietnamese Edition, September 10, 2013, https://nautilus.org/adaptnet/vietnamese-edition/adaptnet-ngay-10-thang-9-nam-2013/

  1. Mô hình Xử lý Thích ứng Khí hậu
  2. Giảm thiểu Rủi ro và Ứng phó với Biến đổi Khí hậu
  3. Các thay đổi của khí hậu và các bệnh do muỗi truyền
  4. Phương pháp Tiếp cận Toàn diện sự Tổn thương do Biến đổi Khí hậu và sự Thích ứng
  5. Quản lý Nguy cơ Lũ lụt: Nguyên cứu từ Pakistan
  6. Hội nghị Quốc tế – Tương lai Thích ứng 2014

 

Mô hình Xử lý Thích ứng Khí hậu

Bài viết này cân nhắc cấu trúc và chức năng của các thị trấn ở Ốt-xtrây-li-a năm 2050 trong bối cảnh quá trình biến đổi khí hậu tiếp diễn. Nghiên cứu cho thấy tương lại của các thị trấn ở Ốt-xtrây-li-a được quyết định dựa trên năng lực thích ứng, ảnh hưởng bởi lượng tích lũy tài sản công gồm nguồn vốn xã hội, kinh tế, con người và tự nhiên. Một số địa điểm sẽ nhạy cảm hơn với sự biến đổi của khí hậu, sẽ có những nhóm có khả năng thích ứng tốt trong khi số còn lại không thể thích ứng hoặc biến mất.

Các Thị trấn của Ốt-xtrây-li-a năm 2050: Mô hình Xử lý Thích ứng Khí hậu sẽ như thế nào? Báo cáo Sơ bộ, Beer, A., Tually, S., Kroehn, M. and Law, J., Trung tâm Nhà ở, Đô thị và Quy hoạch, Đại học Adelaide, Ốt-xtrây-li-a (2013)

Giảm thiểu Rủi ro và Ứng phó với Biến đổi Khí hậu

Nghiên cứu xác định những lĩnh vực can thiệp chính để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, kèm theo các tài liệu tham khảo đặc biệt cho vùng Đông Nam Á nói chung và Ấn Độ nói riêng. Nghiên cứu này chỉ ra những điểm còn thiếu sót của các phương pháp phổ biến hiện nay trong việc tiếp cận khả năng phục hồi sau biến đổi khí hậu của đô thị. Nghiên cứu còn nêu ra phương án hành động giúp tăng khả năng phục hồi sau biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro đô thị trong khuôn khổ phát triển bền vững.

Quản lý Đô thị để Giảm thiểu Rủi Ro và Phục hồi sau Biến đổi Khí hậu – Đặc biệt Tập trung vào vùng Đông Nam Á và Ấn Độ, Christoph Woiwode,Tạp chí Bất động sản Sri Lanka, Cục quản lý bất động sản và định giá, Đại học Sri Jayewardenepura, Số 6, trang 38-60, 2013.

Các thay đổi của khí hậu và các bệnh do muỗi truyền

Bài viết này tóm tắt những hiểu viết về tác động của biến đổi khí hậu đến tỉ lệ mắc bệnh và mức độ lan rộng của bệnh sốt rét, sốt xuất huyết và viêm não Nhật Bản tại Trung Quốc, cung cấp thông tin và định hướng xây dựng chính sách thích ứng. Từ kết quả của một cuộc khải sát, bài viết đưa ra các khuyến nghị chính bao gồm: cải thiện các hệ thống giám sát và quản lý hiện tại; tập trung vào các chiến lược thích ứng cũng như các chính sách đối với những cộng đồng dễ bị tổn thương.

Biến đổi Khí hậu và các bệnh do muỗi truyền ở Trung Quốc: Bản Đánh giá, Li Bai, Lindsay Carol Morton và Qiyong Liu, Truy cập Mở, Toàn cầu hóa và Sức Khỏe, tập 9, số 10, trang 1-22, 2013 419 KB, PDF]

Phương pháp Tiếp cận Toàn diện sự Tổn thương do Biến đổi Khí hậu và Sự thích ứng

Nghiên cứu trình bày khuôn khổ mở rộng cho mức độ tổn thương do biến đổi khí hậu và đánh giá sự thích ứng. Nghiên cứu này cung cấp một ví dụ đơn giản cho việc sử dụng tầm nhìn xã hội toàn diện dưới áp lực từ sự thay đổi về kinh tế, xã hội cũng như biến đổi khí hậu; giải quyết mối liên kết giữa các ngành quan trọng từ góc độ của một hệ thống phức tạp. Bài viết nêu ra những thiếu sót trong việc sử dụng đặc điểm dễ bị tổn thương của các ngành và sự đánh giá khả năng thích ứng trong kế hoach thích ứng cho cảnh quan khu vực.

Một Phương pháp Tiếp cận Toàn diện Mức độ Tổn Thương do Biến đổi Khí hậu: Nghiên cứu Thí điểm ở Thái Lan, Suppakorn Chinvanno, Đối tác Báo cáo Số 4, Sự Thích ứng Biến đổi Khí hậu Khu vực và Kiến thức Nền tảng cho Châu Á và Viện Môi trường Stockholm (Trung tâm Châu Á), Băng-cốc, Thái Lan, 2013 [1.44 MB, PDF]

Quản lý Nguy cơ Lũ lụt: Nguyên cứu từ Pakistan

Việc phân tích lập bản đồ nguy cơ lũ lụt và nơi tránh lũ phù hợp là yếu tố quan trọng trong quy hoạch sử dụng đất phù hợp cho khu vực bị lũ lụt. Bài viết này mô tả ứng dụng của phương pháp Viễn Thám (Remote Sensing-RS) và Hệ thống Thông tin Địa lý (Geographical Information Systems-GIS) trong việc xác định các khu vực có nguy cơ lũ lụt cũng như những nơi tránh lũ. Tác giả miêu tả một phương pháp đơn giản và hiệu quả để phân định chính xác vùng bị ngập lũ, khu vực lũ lụt nguy hiểm và nơi tránh lũ an toàn giúp giảm thiểu ảnh hưởng của lũ.

Ứng dụng của Viễn Thám và GIS trong Quản lý Nguy cơ Lũ lụt: Một nghiên cứu ở tỉnh Sindh Province, Pakistan, Kabir Uddin, Deo Raj Gurung, Amarnath Giriraj, Basanta Shrestha, Tập chí Hệ thống Thông tin Địa lý Mỹ, tập 2, số 1, trang 1-5, 2013 [655 KB, PDF]

Hội nghị Quốc tế – Tương lai Thích ứng 2014

Hội nghị này sẽ diễn ra tại Centro de Eventos do Ceará, Fortaleza/Ceará, Brazil, 12-16/05/2014. Đây sẽ là dịp quy tụ các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách, học viên từ các nước phát triển và các nước đang phát triển để chia sẻ những hướng nghiên cứu, các phương pháp cũng như kết quả liên quan đến ảnh hưởng của khí hậu và những lựa chọn thích ứng. Các bản tóm tắt có thể được trình đến hết ngày 15/11/2013.

Tương lai Thích ứng 2014, Centro de Eventos do Ceará, Fortaleza/Ceará, Brazil, CCST/INPE và PROVIA, Brazil, 12/05/16, 2016 [359 KB, PDF].

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Saleem Janjua: adaptnet@rmit.edu.au

Để đăng ký nhận bản tin và để thông báo ngừng nhận bản tin:

http://www.nautilus.org/mailing-lists/sign-up-for-mailing-lists

Giáo sư Darryn McEvoy, Giám đốc Chương trình, Chương trình Thích ứng với Biến đổi Khí hậu, Đại học RMIT

Giáo sư Peter Hayes, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành, Viện An ninh và Bền vững Nautilus

Tiến sĩ Saleem Janjua, Chủ biên Bản tin AdaptNet

AdaptNet là bản tin miễn phí xuất bản hai tuần một lần được biên soạn bởi Chương trình Thích ứng với Biến đổi Khí hậu thuộc Viện Nghiên cứu các Thành phố Toàn cầu, Đại học RMIT, Melbourne, Úc. Bản tin được xuất bản với sự hợp tác của Viện An ninh và Bền vững Nautilus.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *