Vietnamese edition

Bắt đầu từ ngày 04 tháng 9 năm 2007, VGBC sẽ dịch tóm tắt các báo cáo của AdaptNet sang tiếng Việt. Mục đích của việc này làm cho người đọc dễ tiếp cận hơn với các tài liệu bằng tiếng Anh hiện nay về thay đổi khí hậu, sự thích nghi của đô thị, và phát triển bền vững có liên quan đến các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách đang làm việc với vấn đề này ở Việt Nam. (Hỗ trợ cho nỗ lực này được tài trợ của Viện các thành phố toàn cầu thuộc đại học RMIT Australia và Viện Nautilus.)

Vietnamese Edition

AdapNet ngày 13 tháng 12 năm 2011

1. Khung vận hành cho quy trình lập kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu
2. Phân tích khả năng chống chọi với biến đổi khí hậu của các khu đô thị tại 10 thành phố Châu Á
3. Thích ứng với biến đổi khí hậu và khối tư nhân
4. Phân tích tổng hợp về phát triển đất đô thị toàn cầu
5. Giảm thiểu hạn hán bằng phương pháp SIP tại Bangladesh
6. Thảo luận về năng lượng: Thách thức & Lựa chọn – Tin Hội nghị

Go to the article

AdapNet ngày 29 tháng 11 năm 2011

1.    Biến đổi khí hậu: Khoa học và giải pháp cho nước Úc
2.    Thích ứng địa phương cho việc phục hồi sinh kế  – Philippin
3.    Biến đổi khí hậu và những bất ổn xung quanh
4.    Thể chế hóa nguôn tài chính cho việc thích ứng biến đổi khí hậu
5.    Các thành phố và Biến đổi khí hậu: Hưởng ứng Chương trình nghị sự khẩn cấp
6.    Hội nghị “Tương lai thích ứng” quốc tế lần thứ 2

Go to the article

AdapNet ngày 1 tháng 11 năm 2011

1. Tính dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu – Bờ biển miền trung và Hunter
2. Tác động của biến đổi khí hậu với sức khỏe cộng đồng tại Ấn Độ
3. Yếu tố quốc tế của biến đổi khí hậu
4. Quyết sách trong bối cảnh biến đổi khí hậu
5. Mối liên hệ giữa phát triển và giảm thiểu rủi ro thiên tai
6. Hội nghị lần thứ 2 về Nước của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Bangkok, Thái Lan

Go to the article

AdapNet ngày 18 tháng 10 năm 2011

1. Biến đổi khí hậu: Giải pháp hích ứng cho vùng Queensland
2. Làn sóng đổi mới: Chiến lược khí hậu mới cho Ấn Độ
3. Thích ứng bền vững: Phép Nghịch hợp?
4. Thập kỷ tối quan trọng: Sống sót qua Thế Nhân sinh
5. Điểm hội tụ và xung đột giữa các mối quan tâm tới thích ứng với biến đổi khí hậu
6. Hội thảo thường niên NCCARF 2012 tại Melbourne

Go to the article

AdapNet ngày 20 tháng 9 năm 2011

1.Ý thức về biến đổi khí hậu, nhận thức  và hiểu biết về các rủi ro do biến đổi khí hậu

Go to the article

AdapNet ngày 6 tháng 9 năm 2011

Tài liệu nhằm nâng cao kiến thức về những phương thức hiệu quả nhất để xây dựng và sử dụng các chiến lược dựa trên các tình huống nhằm cải thiện việc đưa ra quyết định liên quan đến vấn đề Thích ứng Biến đổi Khí hậu (CCA), được rút ra từ kinh nghiệm mới đây của các nhà lập chính sách và thực thi chính sách về thích ứng biến đổi khí hậu của bang Victoria. Tài liệu đưa ra 33 ví dụ minh họa cho việc lập kế hoạch dựa trên cơ sở các tình huống đã được sử dụng góp phần đạt được các mục tiêu liên quan đến CCA tại bang Victoria những năm gần đây.

Go to the article

AdapNet ngày 23 tháng 8 năm 2011

1.    Xác định chi phí của các chính sách thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu – Victoria, Australia
2.    Quản lý tổn thất và thiệt hại do các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt
3.    Anh: Củng cố cơ sở hạ tầng để đối phó với biến đổi khí hậu
4.    Biến đổi khí hậu, các bệnh truyền nhiễm và các giải pháp thích ứng
5.    Khi mọi giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu đều không hiệu quả
6.    Hội nghị – Đối phó với khủng hoảng: phối hợp khả năng đối phó và an ninh

Go to the article

AdapNet ngày 9 tháng 8 năm 2011

1. Đánh giá của Garnaut 2011 – Australia
2. Cải thiện việc tiếp cận các nguồn tài chính cho biến đổi khí hậu đối với các đảo Thái Bình Dương
3. Cơ chế thị trường trong bối cảnh thích ứng với biến đổi khí hậu
4. Biến đổi khí hậu, nhiệt độ tăng và sức khỏe con người
5. Kế hoạch nghiên cứu thích ứng quốc gia: Cộng đồng bản địa
6. Giải thưởng của Hoàng tử cho luận án tiến sĩ về thiên tai

Go to the article

AdapNet ngày 26 tháng 7 năm 2011

1. Đánh giá tính bền vững của hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị – Tài liệu tóm lược của VCCCAR

Go to the article

AdapNet ngày 12 tháng 7 năm 2011

1.    Rừng Kakadu: Tính dễ bị tổn thương với các tác động của biến đổi khí hậu
2.    Đánh giá tính dễ bị tổn thương cấp địa phương – Các nước đảo san hô
3.    Di chú và dịch chuyển môi trường – Những thách thức
4.    Rủi ro biến đổi khí hậu tới các công trình và cơ sở hạ tầng ven biển
5.    Đánh giá thích ứng biến đổi khí hậu được giám sát tại các nước phát triển
6.    Diễn đàn thích ứng 2011 – Băngkok, Thái Lan

Go to the article