AdaptNet ngày 12 tháng 11 năm 2013

Recommended Citation

"AdaptNet ngày 12 tháng 11 năm 2013", Vietnamese Edition, November 13, 2013, https://nautilus.org/adaptnet/vietnamese-edition/adaptnet-ngay-12-thang-11-nam-2013/

 

Xây dựng Kết nối: Hỗ trợ Thích ứng trong Công nghiệp

Bản báo cáo tập trung vào vấn đề thích ứng khí hậu trong khu vực tư nhân, xác định nhu cầu nâng cao hiểu biết về những thách thức và hoạt động thích ứng khí hậu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.Báo cáo cho thấy biến đổi khí hậu mang đến cả cơ hội lẫn rủi ro cho kinh doanh.Vì vậy, cần có quan hệ đối tác bền chặt hơn giữa hai ngành công nghiệp và nghiên cứu để hỗ trợ cải thiện khả năng thích ứng trong kinh doanh.

Xây dựng Kết nối: Hỗ trợ Thích ứng trong Công nghiệp, Tài liệu Tham vấn của Viện Nghiên cứu Chính Sách, Young,C.K. và Jones, R.N., Trung tâm Nghiên cứu Thích ứng Biến đổi Khí hậu Victorian (VCCCAR), Melbourne, Úc [2.02 MB, PDF]

Biến đổi Khí hậu từ những Thay đổi Gần đây

Báo cáo trình bày số liệu mới thu thập năm nay, trong hoàn cảnh biến đổi của các hiện tượng thời tiết ở các vùng được nghiên cứu liên tục vượt quá giới hạn trong lịch sử dưới các kịch bản phát thải khí thải nhà kính khác nhau. Báo cáo cho thấy các hiện tượng khí hậu chưa từng có sẽ xảy ra sớm nhất ở vùng nhiệt đới và các quốc gia đang phát triển, nhấn mạnh tính dễ tổn thương của đa dạng sinh học toàn cầu và khả năng hạn chếcủa chính phủ trong việc ứng phó trước những tác động của biến đổi khí hậu.

Dự kiến Thời gian Xảy ra Biến đổi Khí hậu từ những Thay đổi Gần đây, Camilo Nmora et al., Thiên Nhiên 502, pp. 183-187, 10/10/2013 [yêu cầu đăng ký].

Khả năng Phục hồi của Lưới điện sau các Sự cố do Thời tiết

Báo cáo này mô tả hiện trạng của hệ thống lưới điện ở Mỹ, tác động của mất điện trên diện rộng do các hiện tượng thời tiết, với cường độ và sự khắc nghiệt ngày càng tăng do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Báo cáo cung cấp nhiều chiến lược nhằm tăng khả năng phục hồi và độ tin cậy của lưới điện. Báo cáo cũng trình bày một mô hình kinh tế và cách sử dụng nó trong việc ước tính chi phí hằng năm cho việc khắc phục sự cố điện do thời tiết khắc nghiệt ở Mỹ.

Lợi ích Kinh tế của việc Tăng cường Khả năng Phục hồi của Lưới điện dưới Tác động Hiện tượng Thời tiết Khắc nghiệt, Mỹ, Bộ Năng lượng Mỹ, Văn phòng Điều hành, Washington, Mỹ, tháng tám 2013 [724 KB, PDF]

Giám sát và Đánh giá Thích ứng Biến đổi Khí hậu

Bản báo cáo cung cấp thông tin tổng hợp về các nguồn M&E (giám sát và đánh giá) khả năng thích ứng và các phương pháp tiếp cận, giúp các nhà chuyên môn có thể dễ dàng xác định thông tin và công cụ phù hợp nhất với nhu cầu của họ. Các tác giả dự kiến cập nhập báo cáo vào năm 2014 dựa theo những phản hồi từ phiên bản đầu tiên cũng như công bố các nguồn mới.

Giám sát và Đánh giá Thích ứng Biến đổi Khí hậu: Tổng hợp về các Công cụ, Khuôn khổ và Phương pháp Tiếp cận, Bours, D., McGinn, C. và Pringle, P., SEA Change CoP, Phnom Penh và UKCIP, Oxford, tháng mười 2013 [3.09 MB, PDF].

DRR – Kinh doanh và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai

Ấn phẩm này bao gồm rất nhiều những ứng dụng và nghiên cứu hay, áp dụng cho một hoặc nhiều hơn một trong năm yếu tố cần thiết cho doanh nghiệp trong việc giảm thiểu rủi ro thiên tai. Ấn phẩm cũng cung cấp nhiều hình thức cộng tác và hợp tác, và cốt lõi cho năm yếu tố cần thiết. Những thông tin này đóng vai trò quan trọng trong giảm thiểu hoặc ngăn chặn thảm họa và tác động của chúng tới con người, tài sản cũng như kinh tế, sức khỏe và khả năng phục hồi của người lao động, cộng đồng, khu vực và quốc gia.

Kinh doanh và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai: Những Ứng dụng và Nghiên cứu hay, Văn phòng Liên hợp Quốc về Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai (UNISDR), Ấn bản Đầu tiên, 2013 [1.71 MB, PDF].

Hội nghị: Biến đổi Khí hậu: Tác động và Ứng phó

Hội nghị Quốc tế lần thứ sáu về Biến đổi Khí hậu: Tác động và Ứng phó sẽ được tổ chức tại Đại học Iceland, Reykjavik, Iceland ngày 27-28/06/2014. Mục đích của hội nghị là tạo ra một diễn đàn liên ngành để thảo luận về các bằng chứng, nguyên nhân, tác động đến hệ sinh thái và con người của biến đổi khí hậu.Ngoài ra, hội nghị còn tìm kiếm những chiến lược trong công nghệ, chính sách cũng như những ứng phó của xã hội đối với biến đổi khí hậu.Hiện đã bắt đầu nhận đơn đăng ký Giải thưởng Cử nhân Nghiên cứu.

Hội nghị Quốc tế lần thứ sáu về Biến đổi Khí hậu: Tác động và Ứng phó, Đại học Iceland, Reykjavik, Iceland ngày 27-28/06/2014.

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Saleem Janjua: adaptnet@rmit.edu.au

Để đăng ký nhận bản tin và để thông báo ngừng nhận bản tin:http://www.nautilus.org/mailing-lists/sign-up-for-mailing-lists

Giáo sư Darryn McEvoy, Giám đốc Chương trình, Chương trình Thích ứng với Biến đổi Khí hậu, Đại học RMIT

Giáo sư Peter Hayes, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành, Viện An ninh và Bền vững Nautilus

Tiến sĩ Saleem Janjua, Chủ biên Bản tin AdaptNet

AdaptNet là bản tin miễn phí xuất bản hai tuần một lần được biên soạn bởi Chương trình Thích ứng với Biến đổi Khí hậu thuộc Viện Nghiên cứu các Thành phố Toàn cầu, Đại học RMIT, Melbourne, Úc. Bản tin được xuất bản với sự hợp tác của Viện An ninh và Bền vững Nautilus.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *