Bản tin AdaptNet ngày 15 tháng 10 năm 2013

Recommended Citation

"Bản tin AdaptNet ngày 15 tháng 10 năm 2013", Vietnamese Edition, October 14, 2013, https://nautilus.org/adaptnet/vietnamese-edition/ban-tin-adaptnet-ngay-15-thang-10-nam-2013/

  1. Kế hoạch thích ứng biến đổi khí hậu của bang Victoria
  2. Chiến lược thích ứng khí hậu ở các vùng ven biển
  3. Chiến lược tái thiết sau cơn bão Sandy
  4. Công cụ phát triển tương thích khí hậu
  5. Hướng tới tương lai khả năng hồi phục theo mong muốn trẻ em
  6. Hội nghị Phát triển Quốc tế của Hội đồng Úc

Kế hoạch thích ứng biến đổi khí hậu của bang Victoria

Kế hoạch thích ứng biến đổi khí hậu đầu tiên này của bang Victoria (Úc) tập trung vào sự chuẩn bị của chính phủ thông qua việc đảm bảo rằng: các chiến lược quản lý rủi ro thích hợp được áp dụng đối với tài sản và dịch vụ công cộng; các chiến lược tăng tăng cường khả năng phục hồi thảm họa đang được thực hiện, các chính sách và chương trình của chính phủ khuyến khích và tạo điều kiện cho khả năng phục hồi và thích ứng khí hậu trên toàn các cộng đồng ở bang Victoria.

Kế hoạch thích ứng biến đổi khí hậu ở bang Victoria, Chính quyền bang Victoria, Melbourne, Úc, 2013 [4.28 MB, PDF].

Chiến lược thích ứng khí hậu ở các vùng ven biển

Báo cáo này là một phần của một nghiên cứu xuyên các quốc gia Việt Nam, Indonesia và Philippines. Nó tập hợp các tác động của ba mối nguy khí hậu ảnh hưởng đến các cộng đồng ven biển, cụ thể là cơn bão lũ, xói mòn bờ biển và xâm nhập mặn. Báo cáo phân tích giải pháp thích ứng  mà các cộng đồng và chính quyền địa phương có thể thực hiện để đảm bảo và phòng vệ chính mình khỏi những mối nguy hiểm.

Phân tích kinh tế về các chiến lược thích ứng biến đổi khí hậu ở các vùng ven biển được lựa chọn ở Indonesia, Philippines và Việt Nam, Báo cáo Dự án: 2013-32, WorldFish, Malaysia, 2013 [ 535 KB, PDF].

Chiến lược tái thiết sau cơn bão Sandy

Báo cáo này (phát hành bởi Lực lượng Đặc nhiệm Phòng chống bão Sandy) tập trung vào các tiêu chí đầu tư của các quỹ liên bang Hoa Kỳ dành cho các nỗ lực tái thiết. Nó nhấn mạnh những điểm sau đây: thúc đẩy các tòa nhà có có khả năng chống chịu tốt dựa trên các rủi ro hiện tại và tương lai, đảm bảo sự phối hợp trong khu vực và cách tiếp cận dựa trên sự phục hồi để đầu tư cơ sở hạ tầng, cung cấp các lựa chọn nhà ở giá rẻ, an toàn cho các gia đình và nâng cao năng lực chính quyền địa phương để có kế hoạch cho những nỗ lực tái thiết dài hạn.

Chiến lược tái thiết sau cơn bão Sandy: Giúp cộng đồng chuẩn bị cho các tác động của biến đổi khí hậu, đệ trình lên Tổng thống Hoa Kỳ, Lực lượng Đặc nhiệm Tái thiết sau cơn bão Sandy, Hoa Kỳ, tháng 8 năm 2013 [ 4.55 MB, PDF].

Công cụ để phát triển tương thích khí hậu

Mạng lưới Kiến thức Phát triển Khí hậu (CDKN ) tập hợp một số công cụ quan trọng hỗ trợ tìm kiếm các thông tin cần thiết để giải quyết nhiều thách thức phát triển tương thích khí hậu. Các công cụ bao gồm: chỉ dẫn kiến thức (một bộ dữ liệu phân loại các nền tảng biến đổi khí hậu bao gồm thích ứng, giảm thiểu và phát triển); danh sách các chuyên gia CDKN và Reegle API (một công cụ tìm kiếm và gắn thẻ tự động).

Công cụ để phát triển tương thích khí hậu, Mạng lưới Kiến thức Phát triển Khí hậu (CDKN ), 2013.

Hướng tới tương lai khả năng hồi phục theo mong muốn trẻ em

Báo cáo này trả lời câu hỏi về cách thức năm ưu tiên cho giảm thiểu rủi ro thiên tai (DRR ) – xác định bởi trẻ em từ 21 quốc gia dễ xảy ra nguy hiểm trong Hiến chương Trẻ em cho DRR – có thể đạt được , khai thác các yếu tố và thách thức cho phép thực hiện các ưu tiên của Hiến chương . Các ưu tiên bao gồm: trường học an toàn , bảo vệ trẻ em; thông tin và tham gia ; cơ sở hạ tầng cộng đồng an toàn và tiếp cận đến những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất.

Hướng tới tương lai khả năng hồi phục theo mong muốn trẻ em: Đánh giá tiến độ đạt được trong Hiên chương trẻ em về giảm rủi ro thiên tai, Trẻ em với Biến đổi khí hậu, Emily Bild và Maggie Ibrahim, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Vương quốc Anh đại diện cho trẻ em trong một liên minh biến đổi khí hậu, 2013 [ 4.94 MB , PDF].

Hội nghị Phát triển Quốc tế của Hội đồng Úc

Trong bối cảnh thay đổi nhanh chóng của môi trường – biến đổi khí hậu, đô thị hóa, chuyển đổi sắp xếp của các cường quốc thế giới và các nhà tài trợ, chương trình nghị sự sau năm 2015 và khoảng 1,3 tỷ người sống trong nghèo đói cùng cực – lĩnh vực phát triển đang ở một thời điểm quan trọng. Hội nghị ACFID thứ tư năm nay sẽ cùng suy nghĩ lại về những thách thức phát triển trong tương lai, đàm luận và đưa ra cách tiếp cận để giải quyết vấn đề nghèo đói và bất bình đẳng.

Hội nghị Phát triển Quốc tế của Hội đồng Úc: Tương lai phát triển – Đại lộ thay thế để kết thúc nghèo đói, Trung tâm Chức năng Trên không, Đại học Công nghệ Sydney, Hội đồng Phát triển Quốc tế Úc (ACFID ), 21 và 22 tháng 11 năm 2013.

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Saleem Janjua: adaptnet@rmit.edu.au

Để đăng ký nhận bản tin và để thông báo ngừng nhận bản tin:

http://www.nautilus.org/mailing-lists/sign-up-for-mailing-lists

Giáo sư Darryn McEvoy, Giám đốc Chương trình, Chương trình Thích ứng với Biến đổi Khí hậu, Đại học RMIT

Giáo sư Peter Hayes, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành, Viện An ninh và Bền vững Nautilus

Tiến sĩ Saleem Janjua, Chủ biên Bản tin AdaptNet

AdaptNet là bản tin miễn phí xuất bản hai tuần một lần được biên soạn bởi Chương trình Thích ứng với Biến đổi Khí hậu thuộc Viện Nghiên cứu các Thành phố Toàn cầu, Đại học RMIT, Melbourne, Úc. Bản tin được xuất bản với sự hợp tác của Viện An ninh và Bền vững Nautilus.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *