AdaptNet ngày 10 tháng 12 năm 2013

Recommended Citation

"AdaptNet ngày 10 tháng 12 năm 2013", ADAPTNet Vietnamese Edition, December 10, 2013, https://nautilus.org/adaptnet/adaptnet-ngay-10-thang-12-nam-2013/

—————THÔNG BÁO—————

Đây là bản tin cuối cùng của năm 2013. AdaptNet năm 2014 sẽ bắt đầu trở lại vào thứ Ba, ngày 18 tháng 2 năm 2014. Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các bạn – những người đã quan tâm và hỗ trợ chúng tôi trong suốt năm vừa qua. Bạn là một trong hơn 1.300 người đăng kí nhận bản tin AdaptNet tại 50 quốc gia khác nhau. Chúng tôi đánh giá rất cao những phản hồi của bạn về cách sử dụng AdaptNet cũng như cách thức, phương pháp cải thiện AdaptNet trong tương lai. Xin vui lòng gửi ý kiến cho chúng tôi bằng cách nhấn nút “trả lời”.

 

  1. Thích ứng và Quản lý Rủi ro Thiên tai
  2. Cơ sở hạ tầng giúp giảm lũ lụt ở Ấn Độ và Nepal
  3. Cam kết chia sẻ trách nhiệm về Chính sách Khí hậu
  4. Kinh tế học về Biến đổi Khí hậu ở Đông Nam Á
  5. Thiệt hại và mất mát do Biến đổi Khí hậu
  6. Diễn đàn Thích ứng Victoria 2014 – Úc

 

 

Thích ứng và Quản lý Rủi ro Thiên tai

Báo cáo trình bày về những thỏa thuận pháp lí tại Victoria gây ảnh hưởng tới khả năng thích ứng với những thảm họa và thiên tai, tập trung vào phương thức các điểm mấu chốt trong quản lí rủi ro và việc đưa ra quyết định phát sinh từ những điều kiện tăng cường của sự bất ổn khí hậu. Báo cáo cũng phân tích luật pháp, thể chế và các quy định hiện tại trong các lĩnh vực được lựa chọn ở Victorian, cung cấp một mô hình thiết thực để thích ứng hiệu quả.

Quy định của chính phủ về Thích ứng Biến đổi Khí hậu và Quản lí Rủi ro Thiên tai tại Victoria: Bản phân tích đầu tiên các vấn đề Luật pháp và Quy định, Lee Golden cùng đồng ngiệp, Trung tâm Nghiên cứu về Thích ứng Biến đổi Khí hậu Victoria (VCCCAR), Victoria, Úc, 2013 [564 KB, PDF]

Cơ sở hạ tầng giúp hạn chế lũ lụt tại Ấn độ và Nepal

Nghiên cứu này tìm hiểu về hệ thống kết hợp giữa nhà nước và ban quản lí lũ lụt tại các lưu vực sông Brahmaputra và Koshi. Tài liệu này phát hiệnnhững vướng mắc trong thể chế, chính sách cũng như thi hành và đồng thời đề xuất một chiến lược cải thiện sự lãnh đạo của chính phủ có sự tham vấn cụ thể từ các cơ quan, cơ chế, cả chính thức và không chính thức, cũng như cộng đồng các bên liên quan có ảnh hưởng tới hoạt động quản lí lũ lụt. Nghiên cứu bao gồm các chiến lược thích ứng và đối phó với lũ lụt truyền thống của cộng đồng địa phương.

Các chính sách và Thể chế về Thích ứng Biến đổi Khí hậu: Trường hợp Nghiên cứu về Cơ sở hạ tầng giúp hạn chế lũ lụt tại Ấn độ và Nepal, ICMOD, Tài liệu ra tháng 4/2013, Parth J Das và Himadri K Bhuynan, Trung tâm Quốc tế Phát triển Miền núi Tích hợp (ICIMOD), Kathmandu, Nepal, 2013.

Cam kết Chia sẻ Trách nhiệm về Chính sách Khí hậu

Báo cáo giúp các công ty tham gia vào chính sách liên quan tới khí hậu để xây dựng và hỗ trợ nền kinh tế toàn cầu ổn định. Bản cam kết chia sẻ trách triệm trong chính sách bao gồm 5 yếu tố chính: tính hợp pháp, cơ hội, tính nhất quán, trách nhiệm giải trình và tính minh bạch. Bản báo cáo cũng đưa ra 3 hoạt động nhằm đưa cam kết chia sẻ trách nhiệm vào thực tế: xác định rủi ro biến đổi khí hậu của công ty, các cơ hội và những ảnh hưởng từ chính sách và cuối cùng là sắp xếp các thông tin theo từng hoạt động, tham vọng và tầm ảnh hưởng (cả trực tiếp và gián tiếp).

Hướng dẫn Cam kết Chia sẻ Trách nhiệm trong Chính sách Khí hậu: Mối quan tâm đến Báo cáo Khí hậu, Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc (LHQ), Khung chương trình về Biến đổi Khí hậu của Liên Hợp Quốc, Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, Viện Tài nguyên Thế giới (WRI), CDP, WWF, Ceres và Nhóm Khí hậu 2013 [2.29 MB, PDF].

Kinh tế học về Biến đổi Khí hậu tại Đông Á

Nghiên cứu đưa ra quan điểm tích hợp của kinh tế học về sự giảm thiểu phát thải khí và sự thích ứng tại khu vực Đông Á, tập trung vào nước Cộng hòa Nhân dân  Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mông Cổ. Nghiên cứu đã tìm ra cách mà những chiến lược thích ứng biến đổi khí hậu có thể kết hợp với nỗ lực giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong vài thập kỉ tới. Nghiên cứu cho thấy chi phí cho thích ứng khí hậu nhiều hơn hẳn chi phí không hoạt động tại các nước Đông Nam Á.

Kinh tế học về Biến đổi Khí hậu tại Đông Á, Michael I. Westphal, Grodon A, Hughes và Jörn Brömmelhörster (Biên tập viên), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), 2013 [1.41 MB, PDF].

Thiệt hại và mất mát do Biến đổi khí hậu

Báo cáo trình bày về những “thiệt hại và mất mát” (khái niệm đã thu hút nhiều quan tâm từ Hội ghị UNFCCC lần thứ 16 vào năm 2010) tại Burkina Faso, Ethiopia, Moazambique và Nepal bằng cách tập trung vào hạn chế thích ứng và những thiệt hại không liên quan tới kinh tế. Bản báo cáo cũng cho thấy “thiệt hại và mất mát” xảy ra đồng thời với sự thích ứng. Nếu sự thích ứng không đủ để kiểm soát những căng thẳng khí hậu thì “thiệt hại và mất mát” có thể làm suy yếu sức khỏe và khả năng thích ứng của con người.

Giới hạn: Bằng chứng về Những mất mát và thiệt hại do Biến đổi khí hậu gây ra khi con người phải đối mặt với những rằng buộc và hạn chế thích ứng, Warner, K., van der Geest, K. và Kreft, S., Viện Môi trường và An ninh Con người Liên Hiệp Quốc, (UNU-EHS), Bonn, Đức, 11/2013 [2.77 MB, PDF].

Diễn đàn Thích Ứng Victoria – Úc 2014

Diễn đàn Thích Ứng Victoria 2014 sẽ diễn ra tại Melbourne, Úc trong 2 ngày 19 và 20 tháng 3 năm 2014.   Diễn đàn sẽ tập trung vào nhiều vấn đề và hoạt động khác nhau bao gồm: lợi ích của nghiên cứu thích ứng Victoria đối với chính quyền trung ương và địa phương và các nhà hoạch định chính sách phi chính phủ; các nghiên cứu và thông tin cần thiết trong tương lai; và cách thức các nhà nghiên cứu đang phản hồi những thông tin cần xác định như là khu vực ưu tiên trong Kế hoạch Thích ứng Biến đổi Khí hậu Victoria. Những đề xuất có thể nộp vào 15/1/2014.

Diễn đàn Thích Ứng Victoria 2014. Trung tâm Nghiên cứu Thích ứng Biến đổi Khí hậu Victoria – VCCCAR, CSIRO và Cục Khí tượng, Chính phủ Úc, Carlton, Melbourne, Úc, 19-20/3/2014.

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Saleem Janjua: adaptnet@rmit.edu.au

Để đăng ký nhận bản tin và để thông báo ngừng nhận bản tin:

http://www.nautilus.org/mailing-lists/sign-up-for-mailing-lists

Giáo sư Darryn McEvoy, Giám đốc Chương trình, Chương trình Thích ứng với Biến đổi Khí hậu, Đại học RMIT

Giáo sư Peter Hayes, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành, Viện An ninh và Bền vững Nautilus

Tiến sĩ Saleem Janjua, Chủ biên Bản tin AdaptNet

AdaptNet là bản tin miễn phí xuất bản hai tuần một lần được biên soạn bởi Chương trình Thích ứng với Biến đổi Khí hậu thuộc Viện Nghiên cứu các Thành phố Toàn cầu, Đại học RMIT, Melbourne, Úc. Bản tin được xuất bản với sự hợp tác của Viện An ninh và Bền vững Nautilus.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *