Vietnamese edition

Bắt đầu từ ngày 04 tháng 9 năm 2007, VGBC sẽ dịch tóm tắt các báo cáo của AdaptNet sang tiếng Việt. Mục đích của việc này làm cho người đọc dễ tiếp cận hơn với các tài liệu bằng tiếng Anh hiện nay về thay đổi khí hậu, sự thích nghi của đô thị, và phát triển bền vững có liên quan đến các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách đang làm việc với vấn đề này ở Việt Nam. (Hỗ trợ cho nỗ lực này được tài trợ của Viện các thành phố toàn cầu thuộc đại học RMIT Australia và Viện Nautilus.)

Vietnamese Edition

AdaptNet ngày 2 tháng Bảy năm 2013

 1. Hướng dẫn giám sát và đánh giá khả năng thích ứng của vùng duyên hải
 2. Tác động của các thành tựu giáo dục đối với tính nhạy cảm với những rủi ro do biến đổi khí hậu
 3. Rủi ro cho cộng đồng và những thách thức đối với khả năng thích ứng biến đổi khí hậu
 4. Nâng cao khả năng thích ứng liên ngành cho định cư ven biển
 5. Họp bàn về việc thích ứng biến đổi khí hậu
 6. Hội nghị Phát triển và Kinh doanh Bền vững Khu vực Châu Á
Go to the article

AdaptNet ngày 18 tháng 6 năm 2013

 1. Phân tích Đa tiêu chí – Giải pháp thích ứng vùng biển cho các chính quyền địa phương
 2. Xây dựng Hiểu biết chung và Năng lực Hành động Khí hậu
 3. Lũ lụt: Tác động Y tế và Cách phòng chống
 4. Liệu Quản lý Tài nguyên nước Tổng hợp có thể tăng khả năng thích ứng khí hậu?
 5. Những thách thức thích ứng của các chính quyền địa phương
 6. Hội nghị Các Thành phố Ốt-xtrây-li-a 2013
Go to the article

AdaptNet ngày 4 tháng 6 năm 2013

 1. Báo cáo đánh giá – Thích ứng ở vùng ven biển
 2. Áp dụng khoa học để giảm thiểu rủi ro thiên tai
 3. Chiến lược của Cộng đồng chung Châu Âu về Thích ứng với Biến đổi Khí hậu
 4. Chỉ số nghèo – một công cụ để can thiệp vào các giải pháp thích ứng
 5. Công cụ hỗ trợ ra quyết định về các giải pháp thích ứng hiệu quả
 6. Hội nghị Quốc tế về Môi trường và Năng lượng
Go to the article

AdaptNet ngày 21 tháng 5 năm 2013

Go to the article

AdaptNet ngày 7 tháng 5 năm 2013

 1. Cấp nước đô thị và biến đổi khí hậu – Ốt-xtrây-li-a
 2. Xây dựng khả năng phục hồi của các đô thị: Nguyên tắc, Công cụ và Thực tiễn
 3. Biên giới thích ứng khí hậu
 4. Viễn thám (RS) và GIS trong quản lý nguy cơ lũ lụt
 5. Thích ứng biến đổi khí hậu và khu vực cho thuê
 6. Hội thảo quốc tế: Sống trong khu đô thị cho người có thu nhập thấp
Go to the article

AdaptNet ngày 23 tháng 4 năm 2013

 1. Khả năng thích ứng của môi trường xây dựng trong bối cảnh biến đổi khí hậu
 2. Những hứa hẹn tài chính để cải thiện khí hậu đã được áp dụng cho các nước kém phát triển?
 3. Sự phụ thuộc lối mòn, tính dễ tổn thương về thể chất và khí hậu cực đoan
 4. Đánh giá khả năng thích ứng và dễ bị tổn thương – Thái Lan
 5. Quản lý tình trạng khẩn cấp và Biến đổi khí hậu
 6. Hội nghị Quốc tế Vùng biển Châu Á – Thái Bình Dương – In-đô-nê-si-a
Go to the article

AdaptNet ngày 26 tháng 3 năm 2013

 1. Nâng cao khả năng chống chọi của cảng biển tại Australia
 2. Thích ứng hay phát triển? Bangladesh và Việt Nam
 3. Phương pháp tiếp cận lập kế hoạch cho thích ứng trong bối cảnh không chắc chắn
 4. Thích ứng với biến đổi khí hậu trước thảm họa lũ lụt – Australia 
 5. Thời tiết nóng, biến đổi khí hậu và y tế cộng đồng
 6. Hội nghị thích ứng biến đổi khí hậu năm 2013 của NCCARF
Go to the article

AdaptNet ngày 12 tháng 3 năm 2013

 1. Hoạt động thích ứng và chiến lược hỗ trợ chủ đạo – Australia
 2. Tình trạng tị nạn trong nước từ thiên tai tại Philippines
 3. Hệ thống cảnh báo lũ sớm dựa vào cộng đồng – Jakarta
 4. Quản trị đô thị giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng bền vững
 5. Xây dựng cộng đồng và hệ sinh thái duyên hải bền vững
 6. Hội nghị khoa học – Kỹ thuật thích ứng cho các thành phố và vùng biển
Go to the article

AdaptNet ngày 12 tháng 2 năm 2013

 1. Các rào cản về hệ thống đối với thích ứng với biến đổi khí hậu
 2. Cung ứng nước và Biến đổi khí hậu tại Hong Kong
 3. Báo cáo Rủi ro Toàn cầu 2013
 4. Các thị trấn nông thôn của Úc năm 2050
 5. Hệ thống cảnh báo lũ sớm dựa vào cộng đồng tại Indonesia
 6. Hội nghị Thích ứng Biến đổi Khí hậu 2013 – Đại học RMIT
Go to the article

AdaptNet ngày 18 tháng 12 2012

 1. Báo cáo Kỹ thuật: Đảo nhiệt đô thị
 2. Hệ thống đánh giá GIS cho tính dễ bị tổn thương của khu vực ven biển trước biến đổi khí hậu
 3. Khu vực Ngoại ô và Thích ứng với Biến đổi Khí hậu
 4. An ninh Lương thực, Tự do phát triển kinh tế, Chủ nghĩa năng suất và Biến đổi Khí hậu
 5. Tại sao phải tránh nguy cơ một thế giới nóng lên thêm 4C?
 6. Hội nghị Quốc tế về khu vực ven biển Châu Á – Thái Bình Dương
Go to the article