AdaptNet ngày 26 tháng 11 năm 2013

Biến đổi Khí hậu, Sóng Nhiệt và Hành vi Sức khỏe Thích ứng Biến đổi Khí hậu ở Đông Bắc Ấn Độ Đánh giá Tổn thương do Biến đổi Khí hậu tại Uganda Xây dựng Chính sách Biến đổi Khí hậu Phương án Thích ứng Tốt dành cho Úc Hội nghị Quốc tế UGEC lần […]

AdaptNet ngày 29 tháng 10 năm 2013

Quản lý rủi ro và Biến đổi khí hậu Năng lực thích ứng và Quản lý Tổng hợp Tài nguyên nước Một chiến lược thích ứng cho Liên minh Châu Âu (EU) Quản lý rủi ro thiên tai ở cấp quốc gia và địa phương Một hành tinh “khỏe mạnh” cần những hoạt động khoa […]

AdaptNet ngày 30 tháng 7 năm 2013

  1. Thích ứng Biến đổi Khí hậu và Cơ sở hạ tầng ngành Điện
  2. Bước đệm cho các doanh nghiệp Hồng Kông trong bối cảnh thích ứng biến đổi khí hậu
  3. Một New York mạnh hơn, phục hồi nhanh hơn
  4. Mô hình niềm tin sức khỏe (HBM) và hành vi thích ứng
  5. Nguyên nhân cụ thể của việc gia tăng lượng người nhập viện vào những ngày nóng
  6. Hội nghị Phát triển và Kinh doanh Bền vững ở Châu Á