AdaptNet ngày 01 tháng 10 năm 2013

Recommended Citation

"AdaptNet ngày 01 tháng 10 năm 2013", Vietnamese Edition, October 01, 2013, https://nautilus.org/adaptnet/vietnamese-edition/adaptnet-ngay-01-thang-10-nam-2013/

  1. Đánh giá Tổn thương Biến đổi Khí hậu
  2. Ngoại giao Khí hậu: Mở rộng tầm nhìn
  3. Hỗ trợ Liên Bang trong Thích ứng Khí hậu Địa phương
  4. Lập Bản đồ Nhân khẩu học và Biến đổi Khí hậu
  5. Chính sách Khí hậu, Sáng kiến Chính sách Khí hậu
  6. Hội nghị Toàn cầu – Các Thành phố Cùng Học hỏi

Đánh giá Tổn thương Biến đổi Khí hậu

Bài viết đã được cập nhật này xem xét lại các khung khái niệm để xác định và đánh giá sự tổn thương. Bài viết xác định tập hợp các số liệu đánh giá các tính chất tổn thương đặc trưng và áp dụng chúng vào một loạt các đánh giá được công bố nhằm nâng cao hiểu biết về thực trạngđánh giá. Bài viết đánh giá các mối liên hệ rõ ràng giữa thực tế đánh giá và việc đưa ra quyết định về thích ứng giúp nâng cao hiệu quả thích ứng.

Đánh giá Tổn thương Biến đổi Khí hậu: Từ các Khung Khái niệm đến những Khám phá thực tế (Bản đã cập nhật), Preston BL, Bài viết số 16, Đi đầu trong Thích ứng Khí hậu của CSIRO, CSIRO, Úc, 09/2013.

Ngoại giao Khí hậu: Mở rộng tầm nhìn

Bản tóm tắt chính sách này khám phá những tiềm năng cho Ngoại giao Khí hậu tại các nước kém phát triển nhất(LDCs) nhằm thúc đẩy những hành động mang tính quốc tế mạnh mẽ hơn về vấn đề biến đổi khí hậu, ở cả trong lẫn bên lề các cuộc đàm phán chính thức toàn cầu. Bài viết thúc giục các nhà lãnh đạo của những nước kém phát triển nhất bổ sungthông điệp về môi trường vào các vấn đề đối ngoại và ngoại giao. Nghiên cứu cho rằngNgoại giao Khí hậu tốt giúp các chính phủ tham gia hiệu quả hơn vào vấn đề biến đổi khí hậu cả song phương lẫn đa phương, trong và ngoài khuôn khổ của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (UNFCCC).

Ngoại giao Khí hậu: Mở rộng tầm nhìn, Kiran Sura và Nadia Schweimler, Tóm tắt Chính sách, Mạng lưới Phát triển Hiểu biết về Khí hậu (CDKN), 08/2013 [808 KB, PDF].

Hỗ trợ Liên bang trong Thích ứng Khí hậu Địa phương

Đường, cầu, hệ thống nước thải và Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) là những ví dụ của các công trình, cơ sở hạ tầng tại Mỹ dễ bị tổn thương do tác động của biến đổi khí hậu. Báo cáo này ghi nhận nỗ lực của Liên bang Mỹ để đưa ra những quyết định thích ứng đúng đắn cũng như hỗ trợ cho nhu cầu thông tin liên quan đến quyết định về cở sở hạ tầng tại địa phương. Bản báo cáo dựa trên kinh nghiệm của một nhóm các bên liên quan đã được chọn lọc nhằm xác định các yếu tố cản trở quá trình thích ứng tại Mỹ.

Các Nỗ lực Thích ứng Liên bang trong Tương lai Có thể Hỗ trợ những Quyết định về Cơ sở Hạ tầng Địa phương, Báo cáo theo yêu cầu của Quốc hội, Ban Kiểm tra Chính phủ Mỹ (GAO), 2013 [4.42 MB, PDF]

Lập Bản đồ Nhân khẩu học và Biến đổi Khí hậu

Bản đồ tương tác trực tuyến này (được phát triển bởi Viện Bền vững Graham thuộc Đại học Michigan hợp tác cùng cơ quan nghiên cứu Kinh tế Thượng nguồn) cung cấp số liệu thống kê về xã hội, kinh tế và nhân khẩu học tại 25 hạt trong khu vực Great Lakes, cùng với các dữ liệu về chi tiêu đô thị, thay đổi sử dụng đất và các đặc điểm của biến đồi khí hậu. Bản đồ cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách cũng như nắm quyền quyết định dễ dàng truy cập các dữ liệu theo mục tiêu sử dụng, giúp cho việc lập kế hoạch và thích ứng với những tác động của biến đổi khí hậu trong khu vực.

Kinh tế Xã hội và Biến đổi Khí hậu ở Khu vực Great Lakes – Bản đồ, Viện Bền vững Graham thuộc Đại học Michigan và Kinh tế Thượng nguồn, Đánh giá Thích ứng tại Great Lakes cho các Thành phố (GLAA-C), Đại học Michigan, 2013.

Chính sách Khí hậu, Sáng kiến Chính sách Khí hậu

Phiên bản của Chính sách Khí hậu này tập trung vào các khu vực góp phần lớn vào lượng khí thải nhà kính toàn cầu, nhưng vẫn đảm bảo tính đa dạng về mặt phát triển kinh tế, hệ thống chính trị và chính sách khí hậu như: Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Châu Âu và Hoa Kỳ. Bài nghiên cứu đưa ra góc nhìn tổng quan về các chính sách đã được áp dụng từ trước đến nay, phân tích mặt tốt và không tốt của các chính sách biến đổi khí hậu này. Phát hiện then chốt là các chính sách khí hậu hiện nay chủ yếu thuộc cấp quốc gia (thay vì cấp thế giới), có tính đa nguyên và được quản lý bởi các bên liên quan khác nhau.

Chính sách Khí hậu, Sáng kiến Chính sách Khí hậu (CPI), 2013 [5,33 MB, PDF]

Hội nghị Toàn cầu – Các Thành phố Cùng Học hỏi

Xây dựng dựa trên cơ sở của mạng lưới kinh doanh Trung tâm RMIT Liên minh Châu Âu, những nghiên cứu bao quát về Kiến thức Đô thị và hợp tác với Viện Giáo dục Hồng Kông, Hội nghị Toàn cầu này là một cuộc đối thoại theo định hướng thực tế giữa Liên minh Châu Âu và các khu vực khác không thuộc Châu Âu. Hội nghị này sẽ tập trung vào các hành động ở hiện tại và tương lai, chủ yếu trong phạm vi các khu dân cư ở các thành phố lớn nhằm xây dựng các cộng đồng xanh, an toàn và lành mạnh, có tính khả thi về mặt kinh tế và bền vững.

Hội nghị: Các Thành phố Cùng Học hỏi – Các Cộng đồng Địa phương trong Kiến thức Bền vững và Lành mạnh cho Đô thị, Trung tâm Liên minh Châu Âu tại Đại học RMIT, Melbourne, Kowloon, Hồng Kông, 18-20/11/2013.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Saleem Janjua: adaptnet@rmit.edu.au

Để đăng ký nhận bản tin và để thông báo ngừng nhận bản tin:

http://www.nautilus.org/mailing-lists/sign-up-for-mailing-lists

Giáo sư Darryn McEvoy, Giám đốc Chương trình, Chương trình Thích ứng với Biến đổi Khí hậu, Đại học RMIT

Giáo sư Peter Hayes, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành, Viện An ninh và Bền vững Nautilus

Tiến sĩ Saleem Janjua, Chủ biên Bản tin AdaptNet

AdaptNet là bản tin miễn phí xuất bản hai tuần một lần được biên soạn bởi Chương trình Thích ứng với Biến đổi Khí hậu thuộc Viện Nghiên cứu các Thành phố Toàn cầu, Đại học RMIT, Melbourne, Úc. Bản tin được xuất bản với sự hợp tác của Viện An ninh và Bền vững Nautilus.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *