Vietnamese edition

Bắt đầu từ ngày 04 tháng 9 năm 2007, VGBC sẽ dịch tóm tắt các báo cáo của AdaptNet sang tiếng Việt. Mục đích của việc này làm cho người đọc dễ tiếp cận hơn với các tài liệu bằng tiếng Anh hiện nay về thay đổi khí hậu, sự thích nghi của đô thị, và phát triển bền vững có liên quan đến các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách đang làm việc với vấn đề này ở Việt Nam. (Hỗ trợ cho nỗ lực này được tài trợ của Viện các thành phố toàn cầu thuộc đại học RMIT Australia và Viện Nautilus.)

Vietnamese Edition

AdaptNet ngày 17 tháng 7 năm 2012

 1. Thích ứng biến đổi khí hậu ở vùng núi Australia
 2. Xây dựng khả năng mau chóng phục hồi trong thực tiễn
 3. Hỗ trợ các ngành chủ trốt thích ứng với biến đổi khí hậu
 4. Thích ứng cho hoạt động kiểm soát sói mòn cho các công trình cơ sở hạ tầng bê tông
 5. Đưa kiến thức và hành động vào các hoạt động giảm rủi ro thiên tai
 6. Hội nghị quốc tế lần thứ 9 về bền vững
Go to the article

AdaptNet ngày 3 tháng 7 năm 2012

 1. Mực nước biển dâng cao và các giải pháp thích ứng – thành phố Gold Coast
 2. Hội nghị Rio+20: Thách thức mới của một thế giới đang già hóa
 3. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với các bệnh truyền nhiễm
 4. Đánh giá tính dễ bị tổn thương và thích ứng – Các nguồn nước
 5. Thúc đẩy hành động ủng hộ môi trường trong những người phủ nhận biến đổi khí hậu
 6. Hội nghị UNU về Quản trị Hệ thống Trái đất – Nhật Bản
Go to the article

AdaptNet ngày 19 tháng 6 năm 2012

 1. Các điểm đòn bẩy cho thích ứng tại môi trường đô thị
 2. Thảm họa thiên nhiên liên quan đến khí hậu – Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương
 3. Xây dựng thích ứng với khí hậu bằng kinh nghiệm của cộng đồng
 4. Tác động của biến đổi khí hậu tới sức khỏe
Go to the article

AdaptNet ngày 5 tháng 6 năm 2012

Giới hạn và rào cản đối với thích ứng với biến đổi khí hậu Tính dễ bị tổn thương của các hệ thống vườn gia đình trước biến đổi khí hậu Tiến bộ và thách thức trong lập kế hoạch thích ứng tại các khu đô thị Công bằng và hiệu quả chi phí của […]

Go to the article

AdaptNet ngày 15 tháng 5 năm 2012

Rào cản đối với thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu tại Úc Số liệu về nghèo đói và thiên tai tại tỉnh Quảng Bình, Việt Nam Chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu tại các nước Châu Âu Chi phí và lợi ích của giảm thiểu rủi ro thiên tai […]

Go to the article

AdaptNet ngày 1 tháng 5 năm 2012

 1. Giá trị kinh tế của các cơ sở hạ tầng tự nhiên và nhân tạo miền biển
 2. Giám sát thích ứng và đánh giá phát triển
 3. Phụ nữ đương đầu với thiên tai
 4. Quản lý các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt và thảm họa tại Châu Á
 5. Phân bổ dân số, di cư và biến đổi khí hậu
 6. Diễn đàn thường niên lần thứ 3 của VCCCAR – 25 tháng  6 năm 2012
Go to the article

AdaptNet ngày 17 tháng 4 năm 2012

 1. Rủi ro về biến đổi khí hậu vùng biển tại Úc
 2. Hướng dẫn quản lý rủi ro lũ lụt tại khu đô thị phức hợp
 3. Một môi trường tốt hơn cho quản lý rủi ro thiên tai
 4. Đánh giá tính dễ bị tổn thương như một tác nhân quan trọng cho hoạt động học tập xã hội
 5. Thích ứng và ngành nước tại các khu đô thị của Úc
 6. Diễn đàn Đô thị Thế giới (WUF6)  – Naples
Go to the article

AdaptNet ngày 3 tháng 4 năm 2012

 1. Hướng tới một khuôn khổ pháp lý cho thích ứng ở vùng biển
 2. Biến đổi khí hậu và Di dân – Khu vực Châu Á Thái Bình Dương
 3. Quản lý rủi ro từ thiên tai và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt
 4. Báo cáo viễn cảnh môi trường đến năm 2050 của OECD
 5. Thích ứng và ngành nước tại các khu đô thị của Úc
 6. Hội nghị quản trị hệ thống trái đất 2013 tại Tokyo
Go to the article

AdaptNet ngày 20 tháng 3 năm 2012

 1. Báo cáo thường niên năm 2010-2011 của VCCCAR-Úc
 2. Thay đổi và biến đổi khí hậu tại Himalayas
 3. Mô hình: Thiệt hại tiềm năng-Lợi ích giảm thiểu của hệ thống cảnh báo lũ lụt
 4. Chiến lược phát triển và biến đổi khí hậu của USAID
 5. Tình trạng khẩn cấp lũ lụt của Pakistan: Bài học từ cuộc khủng hoảng hiện thời
 6. Quán quân về Thích ứng với Biến đổi Khí hậu của NCCARF
Go to the article

AdaptNet ngày 6 tháng 3 năm 2012

 1. Thích ứng với biến đổi khí hậu cho cơ sở hạ tầng của Úc
 2. Biến đổi khí hậu và xung đột về nước – khu vực Trung Á
 3. Các tổ chức thích ứng với biến đổi khí hậu
 4. Xây dựng chính sách thích ứng biến đổi khí hậu trong bối cảnh không rõ ràng
 5. Lão hóa, môi trường xây dựng và thích ứng với biến đổi khí hậu
 6. Hội nghị biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng  – Hà Nội, Việt Nam
Go to the article