Vietnamese edition

Bắt đầu từ ngày 04 tháng 9 năm 2007, VGBC sẽ dịch tóm tắt các báo cáo của AdaptNet sang tiếng Việt. Mục đích của việc này làm cho người đọc dễ tiếp cận hơn với các tài liệu bằng tiếng Anh hiện nay về thay đổi khí hậu, sự thích nghi của đô thị, và phát triển bền vững có liên quan đến các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách đang làm việc với vấn đề này ở Việt Nam. (Hỗ trợ cho nỗ lực này được tài trợ của Viện các thành phố toàn cầu thuộc đại học RMIT Australia và Viện Nautilus.)

Vietnamese Edition

AdaptNet ngày 4 tháng 12 năm 2012

 1. Cảnh quan của Australia trong bối cảnh biến đổi khí hậu
 2. Thích ứng với biến đổi khí hậu tại các khu đô thị ở Nam Bán cầu
 3. Đánh giá khả năng chống chọi của cộng đồng trước biến đổi khí hậu
 4. Vai trò của bảo hiểm và thích ứng với biến đổi khí hậu
 5. Kiến thức khí hậu-thủy học cần thiết cho thích ứng với biến đổi khí hậu
 6. Hội nghị – Thách thức trong quản lý và giảm nhẹ thiên tai
Go to the article

AdaptNet Ngày 20 tháng 11 năm 2012

 1. Quản lý rủi ro về khí hậu đối với cơ sở hạ tầng của Australia
 2. Thích ứng với biến đổi khí hậu tại Maldives – Đánh giá của chuyên gia
 3. Giảm thiểu tính dễ bị tổn thương và rủi ro trước thiên tai
 4. Quản lý rủi ro khí hậu bằng dự báo theo mùa
 5. Lập kế hoạch thích ứng khí hậu cho vùng duyên hải – bang Victoria, Australia
 6. Hội nghị quốc tế lần thứ 4 về khoa học bền vững tại châu Á
Go to the article

Bản tin AdaptNet ngày 6 tháng 11 năm 2012

 1. Sức khỏe và thích ứng với biến đổi khí hậu – Australia
 2. Nghèo đói và biến đổi khí hậu tại các khu đô thị của Bangladesh
 3. Vai trò của các tổ chức công và tư nhân trong hoạt động thích ứng
 4. Bền vững, thích ứng với khí hậu và Google trái đất
 5. Biến đổi khí hậu – Tính dễ bị tổn thương của các cơ sở hạ tầng về điện
 6. Hội nghị Học thuật – Con người và Hành tinh 2013
Go to the article

AdaptNet ngày 23 tháng 10 năm 2012

 1. Khả năng chống chọi của hệ thống và năng lực thích ứng – Australia
 2. Ứng phó về thể chế với thích ứng với biến đổi khí hậu tại Nê-pan
 3. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới y tế tại Anh năm 2012
 4. Giám sát tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu – 2012
 5. Năng lực thay đổi và ảnh hưởng của địa điểm và đặc tính
 6. Hội nghị viễn cảnh hệ thống trái đất của Australia lần thứ 2
Go to the article

AdaptNet ngày 9 tháng 10 năm 2012

Thích ứng, tương lai năng lượng và kinh tế carbon – Australia Khả năng chống chọi và rủi ro khí hậu – Quy hoạch đô thị cho các lãnh đạo thành phố Thích ứng với các rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu Mô hình không gian của chiến lược thích ứng với […]

Go to the article

AdaptNet ngày 25 tháng 9 năm 2012

Mối liên hệ giữa y tế toàn cầu và thích ứng Kiến thức, tính dễ bị tổn thương và khả năng chống chọi mang tính bản địa Lập kế hoạch thích ứng tại các thành phố Nam Bán cầu Mô hình AdaptSTAR và tính bền vững của môi trường xây dựng Thích ứng với biến […]

Go to the article

AdaptNet ngày 11 tháng 9 năm 2012

Ứng dụng định hướng thích ứng biến đổi môi trường – Úc Lồng ghép thích ứng biến đổi khí hậu trong quy hoạch thành phố – Semarang, Indonesia Tính dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu và việc xác định các nước kém phát triển nhất (LDC) Khái niệm hóa thích ứng cho […]

Go to the article

AdaptNet ngày 28 tháng 8 năm 2012

 1. Cơ sở hạ tầng trọng yếu của Melbourne và tác động của đợt nóng năm 2009
 2. Phân tích cấp cơ sở về nguyên nhân và tác động của bão Mirinae
 3. Ngành giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu – Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương
 4. Thông tin chính sách thích ứng với biến đổi khí hậu
 5. Y tế điện tử với Thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu
 6. Hội nghị chiến lược nghiên cứu biến đổi khí hậu cho các ngành chủ trốt
Go to the article

AdaptNet ngày 14 tháng 8 năm 2012

 1. Nhận thức về rủi ro của người dân về biến đổi khí hậu – Australia và Anh
 2. Cần làm gì với hạn hán tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa?
 3. Sổ tay thích ứng: Hành động toàn diện trước biến đổi khí hậu
 4. Đánh giá chi phí kinh tế do thảm họa thiên nhiên
 5. Chính sách dân số để tăng cường thích ứng với biến đổi khí hậu
 6. Diễn đàn Thích ứng Biến đổi Khí hậu Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 3, 2013
Go to the article

AdaptNet ngày 31 tháng 7 năm 2012

 1. Kế hoạch nghiên cứu thích ứng quốc gia cho hoạt động quản lý tình trạng khẩn cấp – Cập nhật năm 2012
 2. Mức độ nghèo nàn về nước và dịch vụ vệ sinh và tính dễ bị tổn thương về khí hậu
 3. Liệu Anh đã sẵn sàng cho lũ lụt và khan hiếm nước chưa?
 4. Cộng đồng bản địa tại miền Bắc Australia
 5. Cảng biển và thích ứng với biến đổi khí hậu – Australia
 6. Hội nghị về biến đổi khí hậu và các vấn đề xã hội – Malaysia
Go to the article