AdaptNet ngày 21 tháng 5 năm 2013

Recommended Citation

"AdaptNet ngày 21 tháng 5 năm 2013", ADAPTNet Vietnamese Edition, May 21, 2013, https://nautilus.org/adaptnet/adaptnet-ngay-21-thang-5-nam-2013/

 

Lộ trình Thích ứng Khí hậu về mặt Cơ sở Vật chất và Thể chế

Báo cáo này tìm hiểu kỹ lưỡng về những giải pháp thích ứng về mặt thể chế trước các hình thái biến đổi của các hiện tượng thời tiết cực đoan như ngập lụt và sóng bão. Bên cạnh đó, cũng xem xét đến cả các vấn đề như chi phí kinh tế và lợi ích từ các giải pháp thích ứng (cũng như các yếu tố thể chế có thể tạo điều kiện hoặc hạn chế khả năng thích ứng) dựa trên một loạt các trường hợp nghiên cứu tình huống điển hình ở các cộng đồng ven biển Queensland. Bản báo cáo này cũng mô phỏng khả năng xảy ra các cơn bão theo kịch bản nước biển dâng để ước tính tổng thiệt hại khi xảy ra hiện tượng ngập lụt dựa trên các trường hợp nghiên cứu tình huóng tính đến năm 2100, trong đó có kết hợp cả thiệt hại đối với các công trình và việc giảm giá nhà đất đối với khu vực nhà ở.

Các chi phí và Các vùng biển: Đánh giá Thực nghiệm Lộ trình Thích ứng Khí hậu về mặt Cơ sở vật chất và Thể chế, CS Fletcher và các cộng sự, Vấn đề Hàng đầu Thích ứng Khí hậu CSIRO, CSIRO và Cơ quan Nghiên cứu Quốc gia về Thích ứng Biến đổi Khí hậu (NCCARF), Gold Coast, Ốt-xtrây-li-a, 2013 [2.05 MB, PDF]

 

Lồng ghép Thích ứng với Biến đổi Khí hậu vào Kế hoạch Phát triển

Báo cáo này nghiên cứu kinh nghiệm thực tế của Campuchia ở ba yếu tố cho phép lồng ghép thành công giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển: một môi trường thuận lợi; các chính sách và kế hoạch; các dự án và chương trình. Yếu tố thứ nhất, môi trường thuận lợi để lồng ghép chính là quyết tâm chính trị: Nhà nước sẽ hoạch định chính sách về khí hậu và các dịch vụ thông tin hướng dẫn thực hiện chính sách. Yếu tố thứ hai, các chính sách và kế hoạch, cùng đưa ra khuôn khổ chính sách với việc sắp xếp thể chế và cơ chế tài chính. Yếu tố thứ ba, các dự án và chương trình, thực hiện lồng ghép ở cấp độ dự án.

Báo cáo Quốc gia: Lồng ghép Khả năng Ứng phó Biến đổi Khí hậu vào Kế hoạch Phát triển ở Cam-pu-chia, Phirum Am và cộng sự, Liên minh Biến đổi Khí hậu Cam-pu-chia (CCCA) và Viện Môi trường và Phát triển Quốc tế (IIED), 2013 [416 KB, PDF]

 

Chương trình Thích ứng Quốc gia Độc lập của nước Anh

Bản tóm tắt chính sách không chỉ xác định rõ các trường hợp dễ bị tổn thương về biến đổi khí hậu của Vương quốc Anh và thảo luận về các phương án ưu tiên trong thập kỷ tới mà còn xem xét đến vai trò của Chính phủ trong công tác thích ứng với biến đổi khí hậu và thảo luận về biện pháp áp dụng những mô hình thích ứng tốt với biến đổi khí hậu vào quá trình hoạch định chính sách. Phần cuối bản tỏm tắt này đưa ra một bộ minh họa các hành động ưu tiên của chính phủ Vương quốc Anh để xây dựng một nền tảng tư duy hợp lý về thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chương trình Thích ứng Quốc gia Độc lập cho nước Anh, Sam Fankhauser và cộng sự, Bản tóm tắt chính sách, Trung tâm Kinh tế và Chính sách Biến đổi Khí hậu (CCCEP) và Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu và Môi trường Grantham, tháng Ba năm 2013 [586 KB, PDF]

 

Thích ứng Biến đổi Khí hậu: Vai trò của Lĩnh vực Tài chính

Ngành tài chính đóng vai trò căn bản trong quá trình phát triển cơ chế thích ứng với biến đổi khí hậu và chia sẻ rủi ro từ các hậu quả gây ra. Bài viết này giúp nâng cao nhận thức về vai trò của các dịch vụ tài chính góp phần vào công tác thích ứng với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, nó cũng tìm ra cách thức ngành tài chính có thể hỗ trợ quản lý rủi ro liên quan đến khí hậu và xác định các lĩnh vực mà ngành tài chính cần phải thích ứng các sản phẩm và hoạt động sao cho phù hợp với từng lĩnh vực đó như là một kết quả của các yếu tố này.

Quản lý rủi ro và Biến đổi Khí hậu: Vai trò của Các cơ quan Tài chính, Kevin Davis và Martin Jenkinson, Trung tâm Nghiên cứu Thích ứng Biến đổi Khí hậu Victorian (VCCCAR), Melbourne, Victoria, Ốt-xtrây-li-a (1.83 MB, PDF)

 

Biến đổi Khí hậu và các nước thuộc khu vực quần đảo Thái Bình Dương

Qua bài viết này đã cho thấy những tác động của hiện tượng nhiệt độ tăng và mực nước biển dâng, cùng với những thay đổi khác liên quan đến khí hậu tới quần đảo Thái Bình Dương. Đồng thời bài viết này cũng kiểm chứng các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu trong quá khứ và các rào cản khi muốn hướng mục tiêu đến thích ứng biến đổi khí hậu ở cấp độ cộng đồng; cũng như đề cập đến một loạt những thách thức cơ bản đối với sinh kế tại khu vực quần đảo Thái Bình Dương do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trong tương lai và kiến nghị các giải pháp nhằm giảm thiểu tác động của những biến đổi đó.

Biến đổi Khí hậu và các nước khu vực quần đảo Thái Bình Dương, Patrick D. Nunn, Tài liệu Cơ bản, Báo cáo Phát triển Con người Châu Á – Thái Bình Dương, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), 2013 [2.19 MB, PDF]

 

Hội nghị Chuyên đề Quốc tế: Thành phố, Con người và Không gian sống – Sri Lanka

Hội nghị chuyên đề quốc tế lần này với chủ đề Thành phố, Con người và Không gian sống (ISCPP) sẽ được tổ chức từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 10 năm 2013 tại Viện Quỹ Sri Lanka ở Colombo, Sri Lanka. Mục tiêu của hội nghị lần này nhằm: Thứ nhất, hội tụ những người có quan tâm đến vấn đề không gian và địa điểm ở các thành phố đến chia sẻ hiểu biết về kích thước không gian sống phức tạp của những người sống ở các thành phố; thứ hai, tạo điều kiện và kiến tạo một quan điểm toàn diện về những vấn đề mà các thành phố hiện đại đang phải đối mặt, các địa điểm và giải pháp để tiếp tục phát triển có ý nghĩa.
Hội nghị Chuyên đề Quốc tế về Thành phố, Con người và Không gian sống (ISCPP), Khoa Kiến trúc, Đại học Moratuwa và Viện Quỹ Sri Lanka, Colombo, Sri Lanka, 14 – 17 tháng 10 năm 2013.

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Saleem Janjua: adaptnet@rmit.edu.au

 

Để đăng ký nhận bản tin và để thông báo ngừng nhận bản tin:

http://www.nautilus.org/mailing-lists/sign-up-for-mailing-lists

 

Giáo sư Darryn McEvoy, Giám đốc Chương trình, Chương trình Thích ứng với Biến đổi Khí hậu, Đại học RMIT

 

Giáo sư Peter Hayes, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành, Viện An ninh và Bền vững Nautilus

 

Tiến sĩ Saleem Janjua, Chủ biên Bản tin AdaptNet

 

AdaptNet là bản tin miễn phí xuất bản hai tuần một lần được biên soạn bởi Chương trình Thích ứng với Biến đổi Khí hậu thuộc Viện Nghiên cứu các Thành phố Toàn cầu, Đại học RMIT, Melbourne, Úc. Bản tin được xuất bản với sự hợp tác của Viện An ninh và Bền vững Nautilus.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *