AdaptNet ngày 18 tháng 6 năm 2013

Recommended Citation

"AdaptNet ngày 18 tháng 6 năm 2013", Vietnamese Edition, June 18, 2013, https://nautilus.org/adaptnet/vietnamese-edition/adaptnet-ngay-18-thang-6-nam-2013/

  1. Phân tích Đa tiêu chí – Giải pháp thích ứng vùng biển cho các chính quyền địa phương
  2. Xây dựng Hiểu biết chung và Năng lực Hành động Khí hậu
  3. Lũ lụt: Tác động Y tế và Cách phòng chống
  4. Liệu Quản lý Tài nguyên nước Tổng hợp có thể tăng khả năng thích ứng khí hậu?
  5. Những thách thức thích ứng của các chính quyền địa phương
  6. Hội nghị Các Thành phố Ốt-xtrây-li-a 2013

 

Phân tích Đa tiêu chí – Giải pháp thích ứng vùng biển cho các chính quyền địa phương

Báo cáo này đưa ra bản phân tích đa tiêu chí (viết tắt là MCA) các giải pháp thích ứng ven biển kết hợp với chính quyền địa phương ở 3 khu vực: Thành phố Sydney; Hội đồng Thung lũng Bega ở bờ biển New South Wales và Hội đồng Khu vực Bờ biển Sunshine ở Queensland. Báo cáo đưa ra các quan điểm của nhiều chính quyền địa phương khác nhau tương tác với các đánh giá về những nguy hiểm ngay tại địa phương và tài sản bị rủi ro ảnh hưởng đến tiện ích của các giải pháp thích ứng minh họa khác nhau.

Phân tích Đa tiêu chí – Giải pháp Thích ứng Vùng biển cho các chính quyền địa phương: Ưu tiên Thích ứng Ven biển và Những lựa chọn phát triển cho Chính quyền địa phương, Robert B. Mangoyana và cộng sự, Cục Biến đổi Khí hậu và Hiệu quả Năng lượng, Chính phủ Ốt-xtrây-li-a, 2013 [9.72 MB, PDF].

 

Xây dựng Hiểu biết chung và Năng lực Hành động Khí hậu

Bài viết mô tả những nỗ lực truyền thông được thực hiện ở Ghana, Ấn Độ, Malawi, và Mông Cổ để phát triển và thực hiện chiến lược truyền thông liên quan đến những rủi ro do khí hậu mang lại, nhấn mạnh đến việc chuyển giao kiến thức tập thể giữa các thế hệ nhà nghiên cứu và các bên liên quan. Bài viết nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trình bày những thông tin phức tạp trong các điều khoản có liên quan đến địa phương để đưa ra hiểu biết chung về những rủi ro do khí hậu đem đến.

Xây dựng Hiểu biết chung và Năng lực hành động: Kiến thức Truyền thông về Những rủi ro do khí hậu đem lại từ Ấn Độ, Ghana, Malawi, và Mông Cổ, Jon Padgham và cộng sự, Tạp chí Truyền thông Quốc tế, Tập 7, trang 970 – 983, 2013 [229 KB, PDF].

 

Lũ lụt: Tác động đến Sức khỏe và Cách phòng chống

Báo cáo đánh giá tác động của lũ lụt đối với sức khỏe, cũng như xác định các biện pháp ngăn chặn hoặc giảm thiểu những tác động đó đến các nước thành viên của Cộng đồng chung Châu Âu. Báo cáo cung cấp cho các nhà quyết định chính sách những bằng chứng để hành động trước, trong và sau các trận lũ lụt. Báo cáo cũng đề cập đến công tác phòng chống ở quy mô nhỏ, vừa và lớn để quản lý rủi ro lũ lụt với một loạt các biện pháp can thiệp và các biện pháp giảm thiểu tác động đến sức khỏe con người.

Lũ lụt ở Khu vực Châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới: Những tác động đến Sức khỏe và Cách phòng chống, Bettina Menne và Virginia Murray (Chủ biên), Tổ chức Y tế Thế giới – Văn phòng Khu vực Châu Âu, 2013 [16.7 MB, PDF]

 

Liệu Quản lý Tài nguyên nước Tổng hợp có thể tăng khả năng thích ứng khí hậu?

Tài liệu này đánh giá mức độ Quản lý Tài nguyên Nước Tổng hợp có thể nâng cao khả năng thích ứng của quản lý nước thông qua việc giảm tính dễ bị tổn thương và tăng khả năng phục hồi của hệ thống sinh thái – xã hội. Nó cho thấy Quản lý Tài nguyên Nước Tổng hợp có tiềm năng đáng kể để hỗ trợ một số yếu tố quyết định quan trọng của khả năng thích ứng. Tuy nhiên, mặc dù Quản lý Tài nguyên Nước Tổng hợp đang được truyền thông như là một cách tiếp cận hấp dẫn, thì nghiên cứu này cho rằng phương pháp này, như đang được thực hiện, có thể không dễ dàng nâng cao tính linh hoạt và khả năng thích ứng cần thiết trước biến đổi khí hậu.

Liệu Quản lý Tài nguyên Nước Tổng hợp có thể tăng khả năng thích ứng trước Biến đổi Khí hậu? Một bản đánh giá quan trọng, Animesh K. Gain, Josselin J. Rouillard, David Benson, Tạp chí Tài nguyên Nước và Bảo vệ Nguồn nước, Tập 5, trang 11 – 20, 2013 [157 KB, PDF]

 

Những thách thức thích ứng của các chính quyền địa phương

Bản tóm tắt hướng dẫn chính sách của Cơ quan Nghiên cứu Quốc gia về Biến đổi Khí hậu (NCCARF) đưa ra những thách thức chính để thích ứng có hiệu quả trước nhiều thay đổi và biến đổi khí hậu của Ốt-xtrây-li-a, đưa ra tư vấn chính sách cho các nhà hoạch định chính sách ở cấp độ bang và nhà nước. Bản tóm tắt này giải quyết những thách thức thích ứng của các chính quyền địa phương – cơ quan đóng vai trò tiền tuyến quan trọng trong phản ứng của Ốt-xtrây-li-a với các tác động của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng.

Những thách thức Thích ứng của các chính quyền địa phương, Bản tóm tắt Hướng dẫn Chính sách số 5 của Cơ quan Nghiên cứu Quốc gia về Biến đổi Khí hậu (NCCARF), Queensland, Ốt-xtrây-li-a, 2013 [887 KB, PDF].

 

Hội nghị Các Thành phố Ốt-xtrây-li-a 2013

Hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 11 năm 2013 ở Sydney, Ốt-xtrây-li-a. Nó đánh dấu kỷ niệm 10 năm ngày diễn ra Hội nghị Liên Thành phố Ốt-xtrây-li-a đầu tiên diễn ra năm 2003 tại Parramatta. Như vậy Hội nghị năm 2013 là một hội nghị quan trọng, điểm lại quá trình nghiên cứu đô thị ở Ốt-xtrây-li-a 10 năm vừa qua. 10 năm đã qua đi kể từ hội nghị đầu tiên, chuỗi Hội nghị Các thành phố tự nó đã trở thành một trong những hội nghị hàng đầu về nghiên cứu đô thị ở Ốt-xtrây-li-a, đưa ra đầy đủ những vấn đề quan tâm trong nghiên cứu đô thị, bao gồm cả thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu.

Hội nghị Các Thành phố Ốt-xtrây-li-a, Mạng lưới Nghiên cứu Các thành phố Ốt-xtrây-li-a (SOACRN), Ốt-xtrây-li-a, 26 – 29 tháng 11 năm 2013.

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Saleem Janjua: adaptnet@rmit.edu.au

 

Để đăng ký nhận bản tin và để thông báo ngừng nhận bản tin:

http://www.nautilus.org/mailing-lists/sign-up-for-mailing-lists

 

Giáo sư Darryn McEvoy, Giám đốc Chương trình, Chương trình Thích ứng với Biến đổi Khí hậu, Đại học RMIT

 

Giáo sư Peter Hayes, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành, Viện An ninh và Bền vững Nautilus

 

Tiến sĩ Saleem Janjua, Chủ biên Bản tin AdaptNet

AdaptNet là bản tin miễn phí xuất bản hai tuần một lần được biên soạn bởi Chương trình Thích ứng với Biến đổi Khí hậu thuộc Viện Nghiên cứu các Thành phố Toàn cầu, Đại học RMIT, Melbourne, Úc. Bản tin được xuất bản với sự hợp tác của Viện An ninh và Bền vững Nautilus.


Leave a Reply

Your email address will not be published.