AdaptNet ngày 7 tháng 5 năm 2013

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdaptNet ngày 7 tháng 5 năm 2013", ADAPTNet Vietnamese Edition, May 07, 2013, https://nautilus.org/adaptnet/adaptnet-ngay-7-thang-5-nam-2013/

  1. Cấp nước đô thị và biến đổi khí hậu – Ốt-xtrây-li-a
  2. Xây dựng khả năng phục hồi của các đô thị: Nguyên tắc, Công cụ và Thực tiễn
  3. Biên giới thích ứng khí hậu
  4. Viễn thám (RS) và GIS trong quản lý nguy cơ lũ lụt
  5. Thích ứng biến đổi khí hậu và khu vực cho thuê
  6. Hội thảo quốc tế: Sống trong khu đô thị cho người có thu nhập thấp

 

Cấp nước đô thị và biến đổi khí hậu – Ốt-xtrây-li-a

Bản tóm tắt về hướng dẫn chính sách của NCCARF đã góp phần giúp giải quyết những thách thức chính hiện nay để giúp Ốt-xtrây-li-a thích ứng một cách hiệu quả với biến đổi khí hậu, đồng thời đưa ra những tư vấn chính sách cấp cao do các nhà hoạch định chính sách của Khối Thịnh Vượng Chung Châu Âu và ở cấp chính phủ Ốt-xtrây-li-a đề xuất áp dụng. Bên cạnh đó, bản tóm tắt hướng dẫn này còn giúp giải quyết những thách thức của vấn đề quản lý cấp nước đô thị trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Khu vực được lấy ra làm ví dụ là phía Tây Nam miền Tây Ốt-xtrây-li-a (SWWA), hiện đang phải hứng chịu các đợt hạn hán kéo dài do hậu quả của biến đổi khí hậu có khả năng vẫn còn tiếp diễn.

Quy hoạch, Đảm bảo Cấp nước Đô thị Ốt-xtrây-li-a trong bối cảnh Biến đổi Khí hậu, Bản tóm tắt Hướng dẫn Chính sách 2, Cơ quan Quốc gia Nghiên cứu Thích ứng với Biến đổi Khí hậu (NCCARF), Gold Coast, Ốt-xtrây-li-a, 2013 [1.35 MB, PDF].

Xây dựng khả năng chống chịu với thiên tai cho các đô thị: Nguyên tắc, Công cụ và Thực tiễn

Cuốn sổ tay này là một nguồn tài liệu giúp tăng cường khả năng chống chịu thiên tai trong khu vực đô thị. Mục đích của cuốn sổ tay là để cho thấy một phương pháp linh hoạt và công cụ thực tiễn đánh giá rủi ro có thể được áp dụng khi đưa ra quyết định đầu tư ở cấp thành phố. Đồng thời, đưa ra các công cụ đánh giá rủi ro mã nguồn mở dùng cho các tổ chức cấp thành phố, các cộng đồng, các nhà đầu tư tư nhân, và các nhà hoạch định cho dịch vụ cơ sở hạ tầng. Trong cuốn sổ tay này còn trình bày về các trường hợp nghiên cứu tình huống và bảng số liệu với đầy đủ thông tin chi tiết và các ví dụ về các phương pháp áp dụng thành công giúp nâng cao khả năng chống chịu với thiên tai.

Xây dựng khả năng phục hồi của các đô thị: Nguyên tắc, Công cụ và Thực tiễn, Jha, Abhas K và cộng sự, Cơ quan Phát triển Quốc tế Ốt-xtrây-li-a (AusAID) và Ngân hàng Thế giới, năm 2013 [14.63 MB, PDF]

Biên giới thích ứng khí hậu

Báo cáo này giới thiệu khái niệm “biên giới thích ứng”, được định nghĩa là một không gian giúp thích ứng chuyển tiếp giữa các vùng an toàn và không an toàn của một hệ sinh thái – xã hội. Đồng thời bản báo cáo này còn khám phá những kết quả có thể cho các hệ thống tìm thấy chính mình trong lãnh thổ biên giới và làm thế nào họ có thể tìm đường trở lại cho các khu vực bền vững hơn. Bài viết kết luận với một số cuộc thảo luận về những tác động của vùng biên giới thích ứng cho các nhà nghiên cứu thích ứng và học viên khung khái niệm thích ứng và mức độ lạc quan hay bi quan tương lai sinh thái xã hội sẽ thắng thế.

Biên giới thích ứng khí hậu, Benjamin L. Preston, Kirstin Dow, và Frans Berkhout, bền vững, vol. 5, không. 3, 2013 [1,08 MB, PDF]

Viễn thám (RS) và GIS trong quản lý nguy cơ lũ lụt

Lũ lụt là một trong những mối nguy hiểm phổ biến nhất trên thế giới, ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh kế của người dân. Lập bản đồ nguy cơ lũ lụt và phân tích sự phù hợp của những vùng lũ lụt “thường xuyên ghé thăm” là yếu tố quan trọng trong quy hoạch sử dụng đất phù hợp cho các khu vực bị lũ lụt. Bài viết này mô tả ứng dụng của Viễn thám (RS) và Hệ thống Thông tin địa lý (GIS) trong việc xác định các khu vực có nguy cơ bị lũ lụt và những nơi trú ẩn lũ. Nó mô tả một phương pháp đơn giản và hiệu quả để phân định chính xác vùng bị ngập lũ, khu vực lũ lụt nguy hiểm, và các khu vực thích hợp cho nơi trú ẩn lũ để giảm thiểu ảnh hưởng của lũ.

Ứng dụng Viễn thám và GIS trong quản lý nguy cơ lũ lụt: Một nghiên cứu ở tỉnh Sindh, Pakistan, Kabir Uddin, Deo Raj Gurung, Amarnath Giriraj, Basanta Shrestha, Tạp chí Hệ thống Thông tin Địa lý Hoa Kỳ, Tập 2, số 1, trang 1-5, 2013 [655 KB, PDF]

Thích ứng biến đổi khí hậu và ngành nghề cho thuê

Bản nghiên cứu vận dụng phương pháp tiếp cận về tài sản để tìm hiểu rõ năng lực,mức tài sản và các kỹ năng mà người thuê nhà, chủ nhà và chủ quản lý cho thuê có thể đóng góp vào công tác thích ứng biến đổi khí hậu. Bên cạnh việc chú trọng vào khả năng thích ứng của người thuê nhà có thu nhập thấp trong khu vực công và tư nhân, bản nghiên cứu này còn giải quyết các khía cạnh cân bằng giữa khả năng tổn thương và thích ứng. Nghiên cứu còn cho thấy một yếu tố có ảnh hưởng đến những người thuê nhà là mối quan tâm đến các tác động từ hoạt động của con người tới môi trường và được biết đến thông qua các hoạt động bảo vệ môi trường thường ngày của các hộ gia đình, cũng như sự tham gia tích cực cùng cộng đồng, và các tổ chức chính trị.

Thích ứng Biến đổi Khí hậu và Ngành nghề Cho thuê, Lesley Instone, Kathleen Mee, Jane Palmer, Miriam Williams, và Nicola Vaughan, Đại học Newcastle Ốt-xtrây-li-a và Cơ quan Quốc gia Nghiên cứu Thích ứng Biến đổi Khí hậu, Gold Coast, Ốt-xtrây-li-a, 2013 [1.23 MB, PDF]

Hội thảo quốc tế: Định cư ở khu đô thị cho người có thu nhập thấp

Hội thảo quốc tế với chủ đề định cư ở khu đô thị cho người có thu nhập thấp trong thời đại biến đổi khí hậu: các quá trình, hoạt động, chính sách và các vấn đề chính trị) sẽ được tổ chức vào ngày 9-10 tháng 9 năm 2013 tại Đại học Manchester, Vương quốc Anh. Hội thảo hướng đến mục tiêu: làm nâng cao hiểu biết về các quá trình mang nghĩa rộng hơn có khả năng định hình và điều chỉnh khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của các hộ gia đình và cộng đồng người dân nghèo sống ở khu vực châu Á, châu Phi và châu Mỹ La Tinh, đồng thời cũng góp phần vào quá trình xây dựng các chính sách biến đổi khí hậu vì người nghèo một hiệu quả hơn của chính quyền địa phương, các chính phủ và tổ chức quốc tế. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang web dưới đây.

Định cư ở khu đô thị cho người có thu nhập thấp trong thời đại biến đổi khí hậu: Quá trình, Thực tiễn, Chính sách và Chính trị, Hội thảo Quốc tế, Đại học Manchester, Vương quốc Anh, 9-10 tháng Chín 2013 [132 KB, PDF]

——-
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Saleem Janjua:
adaptnet@rmit.edu.au

Để đăng ký nhận bản tin và để thông báo ngừng nhận bản tin:
http://www.nautilus.org/mailing-lists/sign-up-for-mailing-lists

Giáo sư Darryn McEvoy, Giám đốc Chương trình, Chương trình Thích ứng với Biến đổi Khí hậu, Đại học RMIT
http://www.global-cities.info/climatechange

Giáo sư Peter Hayes, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành, Viện An ninh và Bền vững Nautilus
http://www.nautilus.org/about/staff

Tiến sĩ Saleem Janjua, Chủ biên Bản tin AdaptNet
http://www.rmit.edu.au/browse;ID=05ouzsj7ehxu1
http://www.nautilus.org/about/associates/saleem-janjua/

AdaptNet là bản tin miễn phí xuất bản hai tuần một lần được biên soạn bởi Chương trình Thích ứng với Biến đổi Khí hậu thuộc Viện Nghiên cứu các Thành phố Toàn cầu, Đại học RMIT, Melbourne, Úc. Bản tin được xuất bản với sự hợp tác của Viện An ninh và Bền vững Nautilus.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *