AdaptNet ngày 26 tháng 3 năm 2013

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdaptNet ngày 26 tháng 3 năm 2013", ADAPTNet Vietnamese Edition, March 26, 2013, https://nautilus.org/adaptnet/adaptnet-ngay-26-thang-3-nam-2013/

  1. Nâng cao khả năng chống chọi của cảng biển tại Australia
  2. Thích ứng hay phát triển? Bangladesh và Việt Nam
  3. Phương pháp tiếp cận lập kế hoạch cho thích ứng trong bối cảnh không chắc chắn
  4. Thích ứng với biến đổi khí hậu trước thảm họa lũ lụt – Australia 
  5. Thời tiết nóng, biến đổi khí hậu và y tế cộng đồng
  6. Hội nghị thích ứng biến đổi khí hậu năm 2013 của NCCARF

 

Nâng cao khả năng chống chọi của cảng biển tại Australia

Đây là một báo cáo tổng hợp đưa ra các kiến thức và thông tin liên quan tới biến đổi khí hậu và các cảng biển. Trọng tâm của báo cáo gồm: khả năng chống chọi của các cảng biển; các thành phần chủ trốt của các cơ sở hạ tầng tối quan trọng cho vận hành của nước Australia. Báo cáo kết luận bằng việc đưa ra một số nhận xét về những thách thức và cơ hội chính mà những nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách và những chuyên gia làm việc thực tế hiện đang gặp phải để giúp cho các cảng biển của Australia có khả năng chống chọi tốt hơn trước những rủi ro trong tương lai.

Nâng cao khả năng chống chọi của cảng biển trước biến đối khí hậu: Nghiên cứu tổng hợp và một số hệ quả cho chính sách và thực tiễn, Darryn McEvoy và Jane Mullett, Đại học RMIT và Trung tâm Nghiên cứu Thích ứng Biến đổi Khí hậu (NCCARF), Australia, 2013 [4.75 MB, PDF]

Thích ứng hay phát triển? Bangladesh và Việt Nam

Điểm nhấn của tài liệu là những thông tin và kiến thức thu được qua việc thực hiện các hoạt động thích ứng tại Bangladesh và Việt Nam. Báo cáo nhằm hỗ trợ Bangladesh và Việt Nam trong các hoạt động về xây dựng khả năng chống chọi của hệ sinh thái và kinh tế trước biến đổi khí hậu thông qua các việc huy động và tập hợp những kiến thức và hoạt động thực tế tốt nhất, nâng cao năng lực thể chế và quy trình đưa ra quyết định dựa trên thông tin, và việc tiếp cận được hỗ trợ với các nguồn tài chính và công nghệ.

Thích ứng hay phát triển? Xem xét những khác biệt (hoặc thiếu sót) qua nghiên cứu trường hợp Bangladesh và Việt Nam, Loạt báo cáo của đối tác số 8, Viện Môi trường Stockholm và Diễn đàn Kiến thức Thích ứng Biến đổi Khí hậu, Bangkok, 2013 [2.05 MB, PDF]

Phương pháp tiếp cận lập kế hoạch cho thích ứng trong bối cảnh không chắc chắn

Ngày càng có nhiều mối quan tâm về các kế hoạch dài hạn có thể thích ứng với các tình huống thay đổi trong bối cảnh không chắc chắn. Báo cáo mô tả và so sách một nhóm các phương pháp tiếp cận mô hình hóa liên quan để thiết kế một kế hoạch bền vững đồng thời mô tả một số công cụ có sử dụng máy điện toán để hỗ trợ những phương pháp tiếp cận này. Báo cáo lập luận rằng một kế hoạch bền vững cần đạt được các mục tiêu về kinh tế, môi trường và xã hội đồng thời phải hiệu quả và qua thời gian có thể thích ứng với các điều kiện (không lường trước) trong tương lai.

Thích ứng hoặc diệt vong: Xem xét các phương pháp tiếp cận lập kế hoạch cho các hoạt động thích ứng trong bối cảnh không chắc chắn, Warren E. Walker, Marjolijn Haasnoot và Jan H. Kwakkel, Bền vững, Dữ liệu Mở, quyển 5, trang 955-979, 2013

Thích ứng với biến đổi khí hậu trước thảm họa lũ lụt – Australia

Nghiên cứu xác định các yếu tố hoặc cản trở hoặc có thể giúp thực hiện các chiến lược thích ứng tại các cộng đồng chịu tác động của lũ lụt. Nghiên cứu thực hiện một cuộc điều tra với nhiều phương pháp khác nhau tại 3 địa phương nghiên cứu là Brisbance và Emerald, Queensland, và Donald, Victoria. Nghiên cứu đưa ra các thông tin hữu ích về các rào cản và cơ hội mà người dân phải đối mặt khi thực hiện những thay đổi nhằm giảm thiểu tính dễ bị tổn thương trước lũ lụt cho các giai đoạn trước, trong và/hoặc sau mỗi trận lũ lụt.

Tác động của lũ lụt trong giai đoạn 2010-2011 và những yếu tố cản trở và hỗ trợ các chiến lược thích ứng của các hộ gia đình, Deanne Bird và cộng sự, Chương trình Nghiên cứu Thống nhất và Tổng hợp, Trung tâm Nghiên cứu Thích ứng Biến đổi Khí hậu Quốc gia (NCCARF), Australia, 2013

Thời tiết nóng, biến đổi khí hậu và y tế cộng đồng

Để bảo vệ sức khỏe con người trước những đợt nóng và biến đổi khí hậu, báo cáo thảo luận những cách thức mà các tổ chức y tế cộng đồng nên thực hiện các chiến lược thích ứng cũng như những phương thức cải thiện những bằng chứng và thông tin cho các chính sách liên quan đến khí hậu. Báo cáo lập luận rằng việc lồng cần thiết phải lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu vào các hoạt động y tế cộng đồng hiện tại nhằm đảm bảo rằng khả năng chống chọi sẽ được nâng cao trong tương lai. Báo cáo cũng thấy rằng đánh giá nhiệt độ về mặt kinh tế liên quan đến các chi phí y tế và các chiến lược thích ứng là hết sức quan trọng cho các quyết định về chính sách.

Quản lý tác động về yế tế của nhiệt độ trong ứng phó với biến đổi khí hậu: các thách thức phía trước, Cunrui Huang và cộng sự, Góc nhìn Y tế Môi trường (EHP), Viện Khoa học Y tế Môi trường Quốc gia (NIEHS), Viện Y tế Quốc gia, Bộ Y tế và Người dân Hoa Kỳ, Hoa Kỳ, 2013 [246 KB, PDF]

Hội nghị thích ứng biến đổi khí hậu năm 2013 của NCCARF

Hội nghị thích ứng biến đổi khí hậu năm 2013 của NCCARF sẽ diễn ra từ ngày 25-27 tháng 6 năm 2013 tại Sydney, Australia. Trên cơ sở thành công của hội nghị ‘thích ứng với khí hậu trong hành động năm 2012’ NCCARF-CSIRO cũng như thành công của việc thiết lập những mạng lưới nghiên cứu chính thức và những mối quan hệ đối tác thích ứng không chính thức, hội nghị lần này sẽ là một sự kiện nổi bật về thích ứng với biến đổi khí hậu năm 2013.

Hội nghị thích ứng biến đổi khí hậu 2013, Sydney, Australia, Trung tâm Nghiên cứu Thích ứng Biến đổi Khí hậu Quốc gia (NCCARF), Australia, 25-27 tháng 6, 2013

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Saleem Janjua:
adaptnet@rmit.edu.au

Để đăng ký nhận bản tin và để thông báo ngừng nhận bản tin:
http://www.nautilus.org/mailing-lists/sign-up-for-mailing-lists

Giáo sư Darryn McEvoy, Giám đốc Chương trình, Chương trình Thích ứng với Biến đổi Khí hậu, Đại học RMIT

Giáo sư Peter Hayes, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành, Viện An ninh và Bền vững Nautilus

Tiến sĩ Saleem Janjua, Chủ biên Bản tin AdaptNet

AdaptNet là bản tin miễn phí xuất bản hai tuần một lần được biên soạn bởi Chương trình Thích ứng với Biến đổi Khí hậu thuộc Viện Nghiên cứu các Thành phố Toàn cầu, Đại học RMIT, Melbourne, Úc. Bản tin được xuất bản với sự hợp tác của Viện An ninh và Bền vững Nautilus.