AdaptNet ngày 12 tháng 2 năm 2013

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdaptNet ngày 12 tháng 2 năm 2013", ADAPTNet Vietnamese Edition, February 18, 2013, https://nautilus.org/adaptnet/adaptnet-ngay-12-thang-2-nam-2013/

  1. Các rào cản về hệ thống đối với thích ứng với biến đổi khí hậu
  2. Cung ứng nước và Biến đổi khí hậu tại Hong Kong
  3. Báo cáo Rủi ro Toàn cầu 2013
  4. Các thị trấn nông thôn của Úc năm 2050
  5. Hệ thống cảnh báo lũ sớm dựa vào cộng đồng tại Indonesia
  6. Hội nghị Thích ứng Biến đổi Khí hậu 2013 – Đại học RMIT

Các rào cản về hệ thống đối với thích ứng với biến đổi khí hậu

Nghiên cứu xem xét các vấn đề sau: a) xác định các rào cản về hệ thống đối với các hoạt động lập kế hoạch và triển khai các hoạt động thích ứng của các chính phủ địa phương tại Úc; b) xác định các quy trình và cấu trúc nền tảng gây ra các rào cản này, đồng thời hiểu rõ cách thức các nhân tố và bối cảnh của hệ thống góp phần tạo ra các rào cản này; và c) đề xuất các giải pháp giải quyết những rào cản này qua đó xây dựng các hoạt động can thiệp về năng lực thích ứng để các chính quyền địa phương có được năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các rào cản về hệ thống đối với thích ứng với biến đổi khí hậu trong các chính phủ địa phương, Úc, Báo cáo Cuối cùng, Pierre Mukheibir, Natasha Kuruppu, Anna Gero và Jade Herriman, Trung tâm Nghiên cứu Thích ứng với Biến đổi Khí hậu Quốc gia (NCCARF), Bờ biển Vàng, Úc, 2013 [2.19 MB, PDF]

Cung ứng nước và Biến đổi khí hậu tại Hong Kong

Bài nghiên cứu thảo luận các vấn đề trong hệ thống cung ứng nước hiện tại của Hong Kong đồng thời nêu bật những rủi ro có mối liên quan lẫn nhau trong bối cảnh biến đổi khí hậu như: hạn hán, các đợt mưa/lũ lụt, mực nước biển dâng, ô nhiễm nước, quản lý xã hội và những thiếu hụt về chính sách tại Hong Kong. Bài nghiên cứu cũng đề xuất rằng để có một tương lai bền vững, Hong Kong cần đầu tư nâng cao năng lực tự cung tự cấp nước, đa dạng hóa các nguồn nước và tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân nhằm nâng cao khả năng thích ứng của mỗi cá nhân trước các tác động của biến đổi khí hậu.

Rủi ro về cung ứng nước và ứng phó của các khu đô thị trong bối cảnh biến đổi khí hậu: Nghiên cứu trường hợp Hong Kong, Liang Yang, Chunxiao Zhang, Grace W. Ngaruiya, Tạp chí Địa lý Thái Bình Dương, quyển 39, 2013 [4.87 MB, PDF]

Báo cáo Rủi ro Toàn cầu 2013

Báo cáo đưa ra cách các chuyên gia trên thế giới thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau hiện đang nhìn nhận và xem xét các rủi ro thế giới có thể phải đối mặt trong thế kỷ tới. Báo cáo cũng là một diễn đàn cho các bên liên quan tìm kiếm các phương thức hợp tác trong lĩnh vực khả năng chống chọi của công trình trước các rủi ro toàn cầu. Báo cáo cũng tiếp tục nâng cao nhận thức về những rủi ro toàn cầu, khuyến khích nghiên cứu các phương thức lồng ghép các rủi ro trong quá trình phát triển chiến lược, và thách thức các nhà lãnh đạo cải thiện các phương thức tiếp cận những rủi ro toàn cầu.

Báo cáo Rủi ro Toàn cầu 2013, Ấn bản số 8, Sáng kiến của Mạng lưới Ứng phó Rủi ro, Diễn đàn Kinh tế Thế giới, 2013 [10.8 MB, PDF]

Các thị trấn nông thôn của Úc năm 2050

Báo cáo xem xét cấu trúc và hoạt động của các thị trấn nông thôn của Úc vào năm 2050 trong bối cảnh đổi mặt với các hiện tượng biến đổi khí hậu đang diễn ra. Báo cáo thấy rằng tương lai của các thị trấn nông thôn của Úc sẽ được quyết định bởi năng lực thích ứng của chính các thị trấn này, mà năng lực thích ứng này sẽ bị ảnh hưởng bởi các tài sản của cộng đồng gồm các tài sản về xã hội, kinh tế, nhân lực và tự nhiên. Một số thị trấn sẽ trở nên nhạy cảm hơn so với các thị trấn khác khi phải đối mặt với biến đổi khí hậu; có nhóm người sẽ thích ứng tốt trong khi đó một số nhóm khác lại không thể thích ứng tốt được hoặc đơn giản là sẽ bị biến mất.

Thị trấn nông thôn của Úc năm 2050: Một mô hình cư trú có thể thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ như thư thế nào? , Báo cáo Sơ bộ, Beer, A., Tually, S., Kroehn, M. và Law, J., Trung tâm về Nhà ở, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn, Đại học Adelaide, Úc (2013)

Hệ thống cảnh báo lũ sớm dựa vào cộng đồng: nghiên cứu thành phố Jakarta

Hiện vẫn chưa có áp dụng phân tích mạng xã hội cho nghiên cứu về các hệ thống cảnh báo sớm. Báo cáo nghiên cứu và giới thiệu một hệ thống cảnh báo lũ sớm thực tế trên thế giới  tại Cawang, Jarkata. Hệ thống này sử dụng các phân tích về mạng xã hội để mô phỏng bằng hình ảnh khi truyền tải các thông điệp cảnh báo lũ tại Cawang, Jakarta. Báo cáo kết luật rằng các phân tích mạng xã hội là một công cụ mạnh và đầy hứa hẹn giúp hiểu được các hệ thống cảnh báo sớm cuối-đến-cuối.

Khái niệm hóa một mạng lưới đã xây dựng về hệ thống cảnh báo lũ sớm dựa vào cộng đồng: Nghiên cứu trường hợp Jakarta, Lassa, Jonatan A; Sagala, Saut; Suryadini, Adi, Văn kiện Làm việc số 3, Viện Quản trị Tài nguyên và Thay đổi Xã hội, Indonesia, tháng 2, 2013

Hội nghị Thích ứng Biến đổi Khí hậu 2013 – Đại học RMIT

Hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 2-4 tháng 7, 2013 tại Đại học RMIT, Melbourne, Úc. Hội nghị sẽ nhóm họp những các nhà nghiên cứu và các đại biểu thuộc các lĩnh vực học thuật, các tổ chức dân sự, kinh doanh và quản trị đô thị , đồng thời đưa ra các câu hỏi như: Như thế nào là có trách nhiệm với tương lai của hành tinh của chúng ta? Và chúng ta có thể làm thế nào để hợp tác tốt nhất giữa các lĩnh vực khác nhau nhằm giải quyết các vấn đề cơ bản về bền vững? Hạn nộp bài tham luận ngày 15 tháng 2, 2013.

Hội nghị Thích ứng Biến đổi Khí hậu 2013, Trung tâm Nghiên cứu Thích ứng Biến đổi Khí hậu Quốc gia (NCCARF), Đại học RMIT, Melbourne, Úc, 2-4 tháng 7, 2013

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Saleem Janjua: adaptnet@rmit.edu.au

Để đăng ký nhận bản tin và để thông báo ngừng nhận bản tin: http://www.nautilus.org/mailing-lists/sign-up-for-mailing-lists

Giáo sư Darryn McEvoy, Giám đốc Chương trình, Chương trình Thích ứng với Biến đổi Khí hậu, Đại học RMIT

Giáo sư Peter Hayes, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành, Viện An ninh và Bền vững Nautilus

Tiến sĩ Saleem Janjua, Chủ biên Bản tin AdaptNet
AdaptNet là bản tin miễn phí xuất bản hai tuần một lần được biên soạn bởi Chương trình Thích ứng với Biến đổi Khí hậu thuộc Viện Nghiên cứu các Thành phố Toàn cầu, Đại học RMIT, Melbourne, Úc. Bản tin được xuất bản với sự hợp tác của Viện An ninh và Bền vững Nautilus.