AdaptNet ngày 23 tháng 10 năm 2012

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdaptNet ngày 23 tháng 10 năm 2012", ADAPTNet Vietnamese Edition, October 24, 2012, https://nautilus.org/adaptnet/adaptnet-ngay-23-thang-10-nam-2012/

  1. Khả năng chống chọi của hệ thống và năng lực thích ứng – Australia
  2. Ứng phó về thể chế với thích ứng với biến đổi khí hậu tại Nê-pan
  3. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới y tế tại Anh năm 2012
  4. Giám sát tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu – 2012
  5. Năng lực thay đổi và ảnh hưởng của địa điểm và đặc tính
  6. Hội nghị viễn cảnh hệ thống trái đất của Australia lần thứ 2

Khả năng chống chọi của hệ thống và năng lực thích ứng – Australia

Báo cáo tìm hiểu những tác động và ảnh hưởng mà các hệ thống nước và năng lượng ở cấp cộng đồng đối với năng lực thích ứng và khả năng chống chọi của cộng đồng. Báo cáo xem xét các hệ thống nước và năng lượng của hai cộng đồng được lựa chọn để làm nghiên cứu nhằm xác định các vấn đề, thách thức và các cơ hội chính cho cải thiện khả năng chống chọi và năng lực thích ứng của các cơ sở hạ tầng ở Victoria. Đồng thời báo cáo cũng nghiên cứu các thiết kế khác nhau cho các hệ thống nước và năng lượng cũng như năng lực thích ứng của các cộng đồng tại các khu đô thị của Victoria.

Hệ thống đô thị có khả năng chống chọi: Nghiên cứu khoa học kỹ thuật về các sáng kiến thích ứng với biến đổi khí hậu ở quy mô cộng đồng (Báo cáo cuối cùng), Paula Arcari và cộng sự, Trung Tâm Nghiên cứu Thích ứng với Biến đổi Khí hậu Victoria (VCCCAR), 2012 [717 KB, PDF]

Ứng phó về thể chế với thích ứng với biến đổi khí hậu tại Nê-pan

Nghiên cứu tóm tắt này là một trong những kết quả của một hoạt động thử nghiệm liên quan đến các công trình có khả năng chống chọi của người dân miền núi và các chính quyền địa phương tại Ramechhap (một huyện ở lưng chừng đồi dễ bị tổn thương ở miền trung Nê-pan). Tài liệu nghiên cứu các cơ chế về thể chế cần phải cải thiện để có thể thực hiện một cách hiệu quả các phương thức thích ứng với biến đổi khí hậu ở cấp địa phương. Tài liệu cũng lập luận rằng cần thiết phải xây dựng một cơ chế chia sẻ thông tin hai chiều giữa các cơ quan cấp quốc gia và các cơ quan cấp địa phương nhằm xây dựng năng lực thích ứng.

Ứng phó về thể chế với thích ứng với biến đổi khí hậu tại cấp địa phương ở Nê-pan, Hiromi Inagaki và Manraj Grewal (chủ biên), Nghiên cứu Chính sách số 4, Diễn đàn Kiến thức Thích ứng, Bangkok, Thailand, tháng 7 năm 2012 [851 KB, PDF]

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới y tế tại Anh năm 2012

Báo cáo đưa ra các dẫn chứng khoa học của những rủi ro đối với y tế công do nguyên nhân từ biến đổi khí hậu tại Anh. Cơ sở các dẫn chứng được lấy từ các dự đoán khí hậu cho Anh xuất bản năm 2009 (UKCP09), đánh giá rủi ro biến đổi khí hậu đầu tiên của Anh xuất bản tháng 1 năm 2012 và dẫn chứng mới đây được xuất bản bởi Ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) và các tổ chức khác. Báo cáo đưa ra các thông tin hỗ trợ cho quá trình đưa ra quyết định về các áp lực của biến đổi khí hậu đối với y tế công.

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới y tế tại Anh năm 2012 – Dẫn chứng hiện tại, khuyến nghị và các khoảng cách trong nghiên cứu, Sotiris Vardoulakis và Clare Heaviside (chủ biên), Cơ quan Bảo vệ Sức khỏe (HPA), Anh, tháng 9 năm 2012 [5.55 MB, PDF]

Giám sát tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu – 2012

Ấn bản số 2 của “giám sát tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu”, được thực hiện bởi 20 chính phủ, cho rằng biến đổi khí hậu đã tiêu tốn 1.2 nghìn tỷ USD của nền kinh tế toàn cầu và phải chịu trách nhiệm cho khoảng 400,000 trường hợp tử vong mỗi năm. Các tác giả cho rằng những con số này rất có khả năng sẽ tiếp tục tăng trong bối cảnh các tác động của biến đổi khí hậu tập trung vào các khu vực nghèo nhất trên thế giới.

Giám sát tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu, Tổ chức Quốc tế DARA, Geneva, Thụy Sĩ, 2012

Năng lực thay đổi và ảnh hưởng của địa điểm và đặc tính

Tài liệu đề xuất 4 cơ sở cho việc đánh giá năng lực thay đổi ở cấp độ cá nhân trên cơ sở các biện pháp đã được xây dựng về năng lực thích ứng bao gồm: (1) rủi ro và những yếu tố không chắc chắn được quản lý như thế nào; (2) phạm vi kỹ năng trong lập kế hoạch, học hỏi và tổ chức lại; (3) mức độ linh hoạt về tài chính và tâm lý khi thực hiện thay đổi; và (4) mức độ sẵn sàng thực hiện thay đổi.

Năng lực thay đổi và ảnh hưởng của địa điểm và đặc tính, N A Marshall và cộng sự, Tạp chí Nghiên cứu Môi trường, số 7, trang 1-9, tháng 9 năm 2012 [441 KB, PDF]

Hội nghị viễn cảnh hệ thống trái đất của Australia lần thứ 2

Hội nghị sẽ được tổ chức tại Canberra, Australia từ ngày 26-27 tháng 11 năm 2012. Hội nghị sẽ thảo luận về vấn đề “như những quả bom nổ chậm” đặt ra những rủi ro cho những thay đổi không mong nếu những hành động mang tính phòng ngừa không được thực hiện mà những thay đổi này có thể vượt ra ngoài khả năng xử lý của những nguồn lực thị trường, kinh tế. Đăng ký tham dự trước ngày 16 tháng 11 năm 2012.

Hội nghị viễn cảnh hệ thống trái đất của Australia lần thứ 2: Những quả bom nổ chậm trong hệ thống con người-trái đất, Học viện Khoa học Australia, Canberra, Australia, 26-27 tháng 11 năm 2012

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Saleem Janjua: adaptnet@rmit.edu.au

Để đăng ký nhận bản tin và để thông báo ngừng nhận bản tin:
http://www.nautilus.org/mailing-lists/sign-up-for-mailing-lists

Giáo sư Darryn McEvoy, Giám đốc Chương trình, Chương trình Thích ứng với Biến đổi Khí hậu, Đại học RMIT

Giáo sư Peter Hayes, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành, Viện An ninh và Bền vững Nautilus

Tiến sĩ Saleem Janjua, Chủ biên Bản tin AdaptNet

AdaptNet là bản tin miễn phí xuất bản hai tuần một lần được biên soạn bởi Chương trình Thích ứng với Biến đổi Khí hậu thuộc Viện Nghiên cứu các Thành phố Toàn cầu, Đại học RMIT, Melbourne, Úc. Bản tin được xuất bản với sự hợp tác của Viện An ninh và Bền vững Nautilus.