AdaptNet ngày 14 tháng 8 năm 2012

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdaptNet ngày 14 tháng 8 năm 2012", ADAPTNet Vietnamese Edition, August 16, 2012, https://nautilus.org/adaptnet/25416/

  1. Nhận thức về rủi ro của người dân về biến đổi khí hậu – Australia và Anh
  2. Cần làm gì với hạn hán tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa?
  3. Sổ tay thích ứng: Hành động toàn diện trước biến đổi khí hậu
  4. Đánh giá chi phí kinh tế do thảm họa thiên nhiên
  5. Chính sách dân số để tăng cường thích ứng với biến đổi khí hậu
  6. Diễn đàn Thích ứng Biến đổi Khí hậu Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 3, 2013

Nhận thức về rủi ro của người dân về biến đổi khí hậu – Australia và Anh

Báo cáo trình bày và thảo luận về các phát hiện đưa ra sau cuộc điều tra quốc gia trong dự án hợp tác nghiên cứu liên quốc gia do Đại học Griffith (Australia) và Đại học Cardiff (Anh) thực hiện. Báo cáo xem xét nhận thức, hiểu biết về rủi ro của người dân cũng như ứng phó trước các thảm họa thiên nhiên cũng như đề cập tới các tác động của biến đổi khí hậu tại Australia và Anh.

Nhận thức, hiểu biết về rủi ro của người dân và ứng phó của người dân trước biến đổi khí hậu và các thảm họa thiên nhiên tại Australia và Anh, Joseph P. Reser và cộng sự, Trung tâm Nghiên cứu Thích ứng Biến đổi Khí hậu Quốc gia (NCCARF), Bờ biển Vàng, Australia, 2012 [7.61 MB, PDF]

Cần làm gì với hạn hán tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa?

Đây là báo cáo tổng hợp các nội dung chính từ một số nghiên cứu hỗ trợ kỹ thuật gần đây do ADB thực hiện về cải thiện quản lý rủi ro thiên tai và quản lý nguồn tài nguyên nước tại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC). Báo cáo xem xét các phương thức mà nước này có thể thực hiện nhằm giải quyết một cách toàn diện và đồng thời các vấn đề khan hiếm nước liên quan đến thiên tai – nhất là hạn hán, sự xuống cấp của môi trường, vấn đề quản lý manh mún và không có sự điều phối, và biến đổi khí hậu.

Khô hạn – Cần làm gì với hạn hán tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Qingfeng Zhang và cộng sự, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), 2012 [2.65 MB, PDF]

Sổ tay thích ứng: Hành động toàn diện trước biến đổi khí hậu

Đây là sổ tay hướng dẫn gồm phương pháp luận cho từng ngành cụ thể để lập kế hoạch hành động và xây dựng chính sách cho hoạt động thích ứng với khí hậu. Sổ tay gồm một số công cụ giúp xây dựng một chiến lược thích ứng. Đây là tài liệu được xây dựng từ các kinh nghiệm của một số các thành phố tự trị và các tổ chức khu vực tại Mỹ là những địa phương và tổ chức đã xây dựng các kế hoạch thích ứng hoặc đã tiến hành lồng ghép hoạt động thích ứng trong các hoạt động lập kế hoạch.

Sổ tay hướng dẫn thích ứng của Trung tâm Chiến lược Khí hậu: hành động toàn diện trước biến đổi khí hậu, Trung tâm Chiến lược Khí hậu, Washington DC, Mỹ, 2012 [4.74 MB, PDF]

Đánh giá chi phí kinh tế do thảm họa thiên nhiên

Nghiên cứu xem xét các dự đoán trên kinh nghiệm về các tác động tới kinh tế của thảm họa thiên nhiên đồng thời tóm lược các phát hiện về những nhân tố quyết định dẫn tới những thiệt hại về kinh tế và thiệt hại về người. Tài liệu đưa ra một cái nhìn toàn cảnh về các biện pháp giảm thiểu rủi ro có thể áp dụng để thích ứng với những thay đổi khắc nghiệt; đồng thời thảo luận về những khó khăn trong thu thập các dự đoán trên kinh nghiệm về các chi phí kinh tế do thảm họa thiên nhiên.

Thông tin thích ứng biến đổi khí hậu: Đánh giá chi phí kinh tế do thảm họa thiên nhiên, các nhân tố quyết định, và các lựa chọn cho giảm thiểu rủi ro, Carolyn Kousky, Tài liệu Thảo luận số 12-28, Nguồn thông tin cho Tương lai, Washington DC, USA, July 2012 [Đăng ký để tải tài liệu miễn phí]

Chính sách dân số để tăng cường thích ứng với biến đổi khí hậu

Báo cáo xem xét hiệu quả của các tình huống chính sách dân số trong giảm thiểu các tác động hỗn hợp của thay đổi về dân số và biến đổi khí hậu đối với nguồn tài nguyên nước. Tài liệu xem xét (thông qua sử dụng các số liệu dân số của Ngân hàng Thế giới) một tình huống không có bất cứ chính sách nào và hai tình huống các các giả định chính sách dân số để đưa ra các phân tích về các tác động. Tài liệu mong muốn nâng cao hiểu biết về những tác động kết hợp của biến đổi khí hậu trong tương lai cũng như của các chiến lược cần thiết để tăng cường năng lực cho thích ứng.

Các tác động của chính sách dân số quốc gia để nâng cao thích ứng với biến đổi khí hậu, N. K. Gunasekara và cộng sự, Thảo luận khoa học hệ thống trái đất và thủy văn, quyển 9, trang 9239–9256, 2012 [2.27 MB, PDF]

Diễn đàn Thích ứng Biến đổi Khí hậu Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 3, 2013

Diễn đàn Thích ứng Biến đổi Khí hậu Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 3 sẽ được tổ chức cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 năm 2013. Chủ đề chính của diễn đàn là “Lồng ghép Thích ứng vào Phát triển”. Các nhà tổ chức chính của diễn đàn gồm Viện Chiến lược Môi trường Toàn cầu (IGES), Trung tâm Tài nguyên Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương (RRC.AP), Viện Môi trường Stockholm (SEI) và Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP). Hạn nhận đề xuất hợp tác ngày 15 tháng 9 năm 2012.

Diễn đàn Thích ứng Biến đổi Khí hậu Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 3 năm 2013, Viện Chiến lược Môi trường Toàn cầu (IGES), Trung tâm Tài nguyên Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương (RRC.AP), Viện Môi trường Stockholm (SEI) và Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP), tháng 2/3 năm 2013.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Saleem Janjua:

adaptnet@rmit.edu.au

Để đăng ký nhận bản tin và để thông báo ngừng nhận bản tin:

http://www.nautilus.org/mailing-lists/sign-up-for-mailing-lists

Giáo sư Darryn McEvoy, Giám đốc Chương trình, Chương trình Thích ứng với Biến đổi Khí hậu, Đại học RMIT

Giáo sư Peter Hayes, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành, Viện An ninh và Bền vững Nautilus

Tiến sĩ Saleem Janjua, Chủ biên Bản tin AdaptNet

AdaptNet là bản tin miễn phí xuất bản hai tuần một lần được biên soạn bởi Chương trình Thích ứng với Biến đổi Khí hậu thuộc Viện Nghiên cứu các Thành phố Toàn cầu, Đại học RMIT, Melbourne, Úc. Bản tin được xuất bản với sự hợp tác của Viện An ninh và Bền vững Nautilus.