AdapNet ngày 9 tháng 8 năm 2011

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdapNet ngày 9 tháng 8 năm 2011", ADAPTNet Vietnamese Edition, August 09, 2011, https://nautilus.org/adaptnet/adapnet-ngay-9-thang-8-nam-2011/

AdapNet ngày 9 tháng 8 năm 2011

1. Đánh giá của Garnaut 2011 – Australia
2. Cải thiện việc tiếp cận các nguồn tài chính cho biến đổi khí hậu đối với các đảo Thái Bình Dương
3. Cơ chế thị trường trong bối cảnh thích ứng với biến đổi khí hậu
4. Biến đổi khí hậu, nhiệt độ tăng và sức khỏe con người
5. Kế hoạch nghiên cứu thích ứng quốc gia: Cộng đồng bản địa
6. Giải thưởng của Hoàng tử cho luận án tiến sĩ về thiên tai

1. Đánh giá của Garnaut 2011 – Australia

Sách cung cấp các thông tin cập nhật cho Đánh giá Biến đổi Khí hậu 2008 của Ross Garnaut. Sách nghiên cứu sự phát triển chính trong vòng 2.5 năm qua trên các lĩnh vực khác nhau bao gồm: khoa học khí hậu, sự phát thải khí nhà kính, những tiến bộ của quốc tế trong hoạt động thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu, ngành điện và đất đai của Australia, các phát kiến và công nghệ và áp thuế phát thải khí carbon.

Đánh giá của Garnaut 2011: Australia trong nỗ lực ứng phó toàn cầu với biến đổi khí hậu, Ross Garnaut, Nhà xuất bản Đại học Cambridge, 2011 [1.41 MB, PDF]

2. Cải thiện việc tiếp cận các nguồn tài chính cho biến đổi khí hậu đối với các đảo Thái Bình Dương

Dù đã có cam kết từ phía các nhà tài trợ về việc dải ngân nhanh chóng cho các khoản tài trợ cho biến đổi khí hậu, chính phủ các đảo Thái Bình Dương vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn tài chính cho việc thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu. Nghiên cứu thảo luận về những thách thức và cơ hội của các chính phủ các đảo Thái Bình Dương trong việc tiếp cận với các nguồn tài chính cho thích ứng với biến đổi khí hậu và ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu. Nghiên cứu đưa ra các phương thức tiếp cận mới giúp tăng cường năng lực của các chính phủ các đảo Thái Bình Dương trong việc tiếp cận các nguồn tài chính về biến đổi khí hậu và đem lại kết quả tốt hơn cho các cộng đồng dễ bị tổn thương trong khu vực.

Cải thiện việc tiếp cận các nguồn tài chính cho biến đổi khí hậu đối với các đảo Thái Bình Dương – Phân tích, Nic Maclellan, Viện Chính sách Quốc tế Lowy, Sydney, Australia, tháng 7, 2011 [744 KB PDF]

3. Cơ chế thị trường trong bối cảnh thích ứng với biến đổi khí hậu

Nghiên cứu xem xét các công cụ chính sách có thể sử dụng trong bối cảnh thích ứng với biến đổi khí hậu và phân tích những kinh nghiệm đã được thực hiện với các hệ thống thị trường lớn đã được thực hiện trong lĩnh vực giảm nhẹ các tác động của biến đối khí hậu. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đưa ra các yêu cầu cho việc thực hiện các cơ chế thị trường tiềm năng cho việc thích ứng. Nghiên cứu thảo luận lộ trình cho việc thiết lập các cơ chế thị trường cho việc thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các công cụ chính sách cho thích ưng với biến đổi khí hậu – Bài học từ hoạt động giảm nhẹ và các điều kiện tiên quyết cho việc thực hiện các cơ chế thị trường cho thích ứng với biến đổi khí hậu, Sonja Butzengeiger-Geyer và cộng sự, Nghiên cứu được trình bày tại Hội nghị Colorado về Quản trị Hệ thống Trái đất 2011, Fort Collins, Colorado, từ ngày 17-20 tháng 5, 2011 [410 KB,PDF]

4. Biến đổi khí hậu, nhiệt độ tăng và sức khỏe con người

Bối cảnh biến đổi khí hậu dự đoán gia tăng về tần suất và cường độ của các đợt nóng trong tương lai, và sức khỏe con người có thể sẽ phải thay đổi đáng kể đối với những người không thể hạn chế tiếp xúc với nhiệt nóng. Trong bối cảnh này, tác giả đưa ra các đặc tính của các rủi ro về sức khỏe liên quan đến việc tiếp xúc với nhiệt nóng đối với người lao động và thảo luận các rủi ro trong tương lai khi nhiệt độ tăng thêm. Báo cáo tóm tắt tiến độ xây dựng hướng dẫn an toàn và sức khỏe nghề nghiệp liên quan đến nhiệt tại Australia.

Biến đổi khí hậu và sự tăng nhiệt: các tác động về sức khỏe con người đối với người lao động tại Australia, Elizabeth G Hanna và cộng sự, Tạp chí Sức khỏe Cộng đồng Châu Á-Thái Bình Dương, quyển 23, số 2, tháng 3, 2011 [tài liệu phải đăng ký]

5. Kế hoạch nghiên cứu thích ứng quốc gia: Cộng đồng bản địa

Bản thảo Kế hoạch Nghiên cứu Thích ứng Biến đổi Khí hậu Quốc gia (NARP) xác định những sự khác biệt quan trọng trong hiểu biết và kiến thức về thích ứng với biến đổi khí hậu của các cộng đồng Bản địa Australia có liên quan. Bản thảo đưa ra đề cương chỉ đường cho các quyết định cung cấp ngân sách cho các nghiên cứu về thích ứng với biến đổi khí hậu và đưa ra định hướng cho cộng đồng nghiên cứu của Australia. Viện Nghiên cứu Thích ứng Biến đổi Khí hậu Quốc gia (NCCARF) nhận ý kiến đóng góp cho dự thảo NARP sau khi dự thảo được gửi ra ngày 26 tháng 8, 2011.

Kế hoạch nghiên cứu thích ứng biến đổi khí hậu quốc gia: Cộng đồng bản địa, Dự thảo Tư vấn, Marcia Langton và cộng sự, Viện Nghiên cứu Thích ứng Biến đổi Khí hậu Quốc gia (NCCARF), 14 tháng 7, 2011 [277 KB, PDF]

6. Giải thưởng của Hoàng tử cho luận án tiến sĩ về chủ đề thiên tai

Giải thưởng (được đặt theo tên của Hoàng tử Samuel người viết luận án tiến sĩ đầu tiên về thiên tai) nhằm ghi nhận những thành tựu ban đầu, đáng kể do các nhà nghiên cứu về thiên tai thực hiện trong lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi. Các luận án tiến sĩ, hoàn thành trong thời gian từ 2007 đến 2011, trong khuôn khổ chủ đề thiên tai liên quan có thể được tham gia xét thưởng. Hồ sơ tham gia xét thưởng có thể nộp trước ngày 1 tháng 9, 2011.

Giải thưởng của Hoàng tử cho luận án tiến sĩ về chủ đề thiên tai, Giải thưởng Luận án Hoàng tử Samuel Henry, Ủy ban Nghiên cứu Quốc tế về Thiến tai (IRCD), 1 tháng 9, 2011

Viện Nautilus và các cơ quan cung cấp thông tin liên kiết

Đăng ký nhận bản tin này: http://www.nautilus.org/mailing-lists/sign-up-for-mailing-lists

Để biết thêm thông tin hoặc để yêu cầu không tiếp tục nhận bản tin, vui lòng liên hệ với Saleem Janjua, Biên tập, email: adapnet@rmit.edu.au

Giáo sư Darryn McEvoy, Giám đốc Chương trình, Chương trình Thích nghi với Biến đổi Khí hậu, Đại học RMIT

Giáo sư Peter Hayes, Đồng sáng lập – Giám đốc Điều hành Viện An ninh & Bền vững Nautilus

Saleem Janjua, Biên tập Bản tin AdapNet