AdapNet ngày 6 tháng 9 năm 2011

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdapNet ngày 6 tháng 9 năm 2011", ADAPTNet Vietnamese Edition, September 06, 2011, https://nautilus.org/adaptnet/adapnet-ngay-6-thang-9-nam-2011/

AdapNet ngày 6 tháng 9 năm 2011

1.    Xây dựng kế hoạch cho Thích ứng Biến đổi Khí hậu (CCA) trên cơ sở các tình huống

2.    Lồng ghép kết hợp Thích ứng Biến đổi Khí hậu và Giảm Rủi ro Thiên tai tại Châu Á Thái Bình Dương

3.    Mối liên hệ giữa thời tiết khắc nghiệt và Biến đổi Khí hậu

4.    Sức khỏe và các cơ hội thích ứng – Các thành phố của Australia

5.    Di chuyển chỗ ở liên quan đến biến đổi khí hậu và vấn đề an ninh của người dân: khu vực Nam Á

6.    Hội nghị về giảm thiểu rủi ro thiên tai tại Châu Á, Thái Lan

Xây dựng kế hoạch cho Thích ứng Biến đổi Khí hậu (CCA) trên cơ sở các tình huống

Tài liệu nhằm nâng cao kiến thức về những phương thức hiệu quả nhất để xây dựng và sử dụng các chiến lược dựa trên các tình huống nhằm cải thiện việc đưa ra quyết định liên quan đến vấn đề Thích ứng Biến đổi Khí hậu (CCA), được rút ra từ kinh nghiệm mới đây của các nhà lập chính sách và thực thi chính sách về thích ứng biến đổi khí hậu của bang Victoria. Tài liệu đưa ra 33 ví dụ minh họa cho việc lập kế hoạch dựa trên cơ sở các tình huống đã được sử dụng góp phần đạt được các mục tiêu liên quan đến CCA tại bang Victoria những năm gần đây.

Xây dựng hiểu biết chung về các chiến lược dựa trên cơ sở các tình huống cho việc thích ứng với biến đổi khí hậu, Che Biggs và cộng sự, Loạt bài về Thích ứng Biến đổi Khí hậu cho các nhà lập chính sách, Trung tâm Nghiên cứu Thích ứng Biến đổi Khí hậu bang Victoria (VCCCAR), Melbourne, Australia, tháng 6, 2011 [4.05 MB, PDF]

Lồng ghép kết hợp Thích ứng Biến đổi Khí hậu (CCA) và Giảm Rủi ro Thiên tai (DRR) tại Châu Á Thái Bình Dương

Báo cáo đưa ra một bức tranh về cách thức Giảm Rủi ro Thiên tai (DRR) và Thích ứng Biến đổi Khí hậu (CCA) hiện đang được lồng ghép kết hợp tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Báo cáo đề cập chi tiết các chính sách trong khu vực và các cơ chế thể chế liên quan đến DRR và CCA thông qua việc đưa ra các lĩnh vực tiềm năng cho quan hệ hợp tác giữa các tổ chức khu vực và tiểu khu vực, bao gồm các chính phủ, các cơ quan của Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế, các tổ chức kỹ thuật và nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ.

Lồng ghép kết hợp Thích nghi Biến đổi Khí hậu (CCA) và Giảm Rủi ro Thiên tai (DRR) tại Châu Á Thái Bình Dương, Văn phòng Châu Á Thái Bình Dương của Liên Hợp Quốc về Chiến lược Quốc tế cho Giảm thiểu Thiên tai, tháng 7, 2011 [2.29 MB, PDF]

Mối liên hệ giữa thời tiết khắc nghiệt và Biến đổi Khí hậu

Báo cáo đưa ra câu trả lời cho một số câu hỏi cấp thiết nhất về mối liên hệ giữa các sự kiện thời tiết khắc nghiệt gần đây với hiện tượng biến đổi khí hậu. Báo cáo đặt biến đổi khí hậu trong một khung quản lý rủi ro để hiểu được những mối đe dọa mà các sự kiện thời tiết khắc nghiệt trong tương lai có thể gây ra. Tài liệu được soạn thảo trên cơ sở từng sự kiện thời tiết riêng biệt trong thời gian vừa qua, đồng thời đưa ra các bài học quan trọng giúp các nhà lập kế hoạch, các nhà lập chính sách và các cá nhân hành động nhằm giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu và sẵn sàng chuẩn bị cho những đe dọa rủi ro trong tương lai.

Thời tiết khắc nghiệt và Biến đổi khí hậu: hiểu mối liên hệ và quản lý rủi ro, Daniel G. Huber và Jay Gulledge, Trung tâm Pew về Biến đổi Khí hậu Toàn cầu, tháng 6, 2011 [897 KB, PDF]

Sức khỏe và các cơ hội thích ứng – Các thành phố của Australia

Biến đổi khí hậu sẽ có nhiều tác động lớn, khác nhau đối với sức khỏe con người ở Australia. Báo cáo nghiên cứu các tác động về sức khỏe do biến đổi khí hậu gây ra tại các thành phố của Australia bao gồm: căng thẳng do nhiệt, chất lượng không khí, sinh vật tai các đô thị, tác nhân gây bệnh đường ruột và các tác động khác tới sức khỏe. Báo cáo nghiên cứu để hiểu về tính dễ bị tổn thương về khí hậu và các chiến lược thích ứng ứng dụng các phương pháp tiếp cận đa ngành kết hợp các ngành khoa học vật lý, sinh thái học và xã hội học.

Biến đổi khí hậu và sức khỏe tại môi trường đô thị: Các cơ hội thích ứng tại các thành phố Australia, Hilary Jane Bambrick và cộng sự, Tạp chí Châu Á Thái Bình Dương về Sức khỏe Cộng đồng, quyển 23, số 2, trang 67S-79S, 2011 [tài liệu phải đăng ký]

Di chuyển chỗ ở liên quan đến biến đổi khí hậu và vấn đề an ninh của người dân: khu vực Nam Á

Tài liệu xem xét các vấn đề chính mà khu vực Nam Á đang phải đối mặt về vấn đề di chuyển chỗ ở liên quan đến biến đổi khí hậu và xác định các mảng còn thiếu sót trong nghiên cứu khoa học xã hội để ứng phó giải quyết các vấn đề chính này. Tài liệu nghiên cứu các tài liệu khoa học xã hội liên quan hiện có về sự xuống cấp của môi trường, thiên tai thiên nhiên và việc di chuyển chỗ ở và những vấn đề đã dẫn đến việc di cư trở thành chiến lược thích ứng cho người dân, hộ gia đình và cộng đồng.

Di chuyển chỗ ở liên quan đến biến đổi khí hậu và vấn đề an ninh của người dân tại khu vực Nam Á: Đánh giá các nghiên cứu khoa học xã hội, Susan Chaplin, Viện nghiên cứu An ninh Con người, Đại học La Trobe, Melbourne, Australia, 2011 557 [KB, PDF]

Hội nghị về giảm thiểu rủi ro thiên tai tại Châu Á, Thái Lan

Hội nghị sẽ được tổ chức từ ngày 1-4 tháng 11 tại Bangkok, Thái Lan. Hội nghị nhằm xác định các cơ hội giải pháp mới cho việc giảm thiểu rủi ro thiên tai và các phương thức ứng dụng các giải pháp này thông qua các phương tiện truyền thông, đồng thời phối hợp với các chương trình phát triển kinh tế và thích ứng biến đổi khí hậu. Giáo sư Darryn McEvoy, Giám đốc chương trình thích ứng biến đổi khí hậu tại trường Đại học RMIT, sẽ có bài phát biểu tại Hội nghị. Để biết thêm thông tin, đề nghị tham khảo tại trang web dưới đây.

Hội nghị: Giảm thiểu rủi ro thiên tai tại Châu Á: Xác định và Tối đa hóa Cơ hội Hành động, Trung tâm Đối phó Thảm họa Châu Á và Tây Sussex Wilton (ADPC)-Bankok, từ ngày 1-4 tháng 11, 2011

Viện Nautilus và các cơ quan cung cấp thông tin liên kiết

Đăng ký nhận bản tin này: http://www.nautilus.org/mailing-lists/sign-up-for-mailing-lists

Để biết thêm thông tin hoặc để yêu cầu không tiếp tục nhận bản tin, vui lòng liên hệ với Saleem Janjua, Biên tập, email: adapnet@rmit.edu.au

Giáo sư Darryn McEvoy, Giám đốc Chương trình, Chương trình Thích nghi với Biến đổi Khí hậu, Đại học RMIT

Giáo sư Peter Hayes, Đồng sáng lập – Giám đốc Điều hành Viện An ninh & Bền vững Nautilus

Saleem Janjua, Biên tập Bản tin AdapNet