AdapNet ngày 20 tháng 9 năm 2011

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdapNet ngày 20 tháng 9 năm 2011", ADAPTNet Vietnamese Edition, September 20, 2011, https://nautilus.org/adaptnet/adapnet-ngay-20-thang-9-nam-2011/

AdapNet ngày 20 tháng 9 năm 2011

1.Ý thức về biến đổi khí hậu, nhận thức  và hiểu biết về các rủi ro do biến đổi khí hậu

2.Nâng cao khả năng tiếp cận với nguồn tài chính cho biến đổi khí hậu tại các đảo Thái Bình Dương

3.Thời tiết khắc nghiệt, biến đổi khí hậu và những rủi ro

4.Chuẩn bị sẵn sàng các dịch vụ y tế ứng phó với biến đổi khí hậu tại Australia

5.Biến đổi khí hậu, rủi ro thiên tai và người nghèo tại các đô thị

6.Hội thảo: Quản trị Biến đổi khí hậu tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Ý thức về biến đổi khí hậu, nhận thức  và hiểu biết về các rủi ro do biến đổi khí hậu

Báo cáo phân tích nhận thức, hiểu biết và ứng phó của người dân về rủi ro do các tác động và hiểm họa do biến đổi khí hậu gây ra. Báo cáo thực hiện một cuộc điều tra trên cả nước Australia với 3,096 người tham gia. Khi so sánh kết quả với một cuộc điều tra tương tự thực hiện tại Anh, báo cáo cho thấy có 74% người tham gia vào cuộc điều tra tại Australia tin rằng khí hậu thế giới đang biến đổi trong đó 90% đồng ý nguyên nhân gây ra hiện tượng này phần nào do những tác động nhất định của con người.

Nhận thức, hiểu biết và ứng phó của người dân trước rủi ro do biến đổi khí hậu tại Australia và Anh: Báo cáo sơ bộ, Joseph P. Reser và cộng sự, Sở Biến đổi Khí hậu Chính phủ Australia, Đại học Griffith và Cơ quan Nghiên cứu Thích ứng với Biến đổi Khí hậu Quốc gia Australia (NCCARF), Australia 2001 [978 KB PDF]

Nâng cao khả năng tiếp cận nguồn tài chính cho biến đổi khí hậu tại các đảo Thái Bình Dương

Tài liệu tóm tắt các phương pháp tiếp cận giúp tăng cường khả năng tiếp cận với nguồn tài chính cho biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương tại đảo Thái Bình Dương. Tài liệu thảo luận các phương thức sử dụng các nguồn tài chính một cách hiệu quả tại khu vực vì Australia đang phải đối mặt với thách thức phải đóng góp đủ phần hỗ trợ tài chính của Australia theo như cam kết đóng góp ngân sách toàn cầu. Phần đóng góp này của Australia là 100 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho đến năm 2020.

Nâng cao khả năng tiếp cận nguồn tài chính cho biến đổi khí hậu tại các đảo Thái Bình Dương: Tài liệu tóm lược, Nic Maclellan, Viện Chính sách Quốc tế Lowy, Sydney, Australia, tháng 7, 2011 [392 KB PDF]

Thời tiết khắc nghiệt, biến đổi khí hậu và những rủi ro

Đây là một loạt bài nghiên cứugnh gồm ba phần nghiên cứu về mối liên hệ giữa hiện tượng thời tiết khắc nghiệt với biến đổi khí hậu. Tài liệu trình bày chi tiết các tác động của các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, khía cạnh khoa học đằng sau hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, hiện tượng trái đất nóng lên toàn cầu và các phương thức ứng phó với tình trạng các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt ngày càng tăng. Thông qua hình thức báo cáo trên cơ sở phân tích dữ liệu, các tài liệu này cung cấp thông tin chi tiết dễ hiểu và dễ dàng tiếp cận về các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng đến các cộng đồng trên cả nước Mỹ, các nguyên nhân gây ra hiện tượng này và các hành động để ứng phó với các hiện tượng này.

Loạt bài nghiên cứu gồm ba phần đăng trên tạp chí Scientific American về hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, biến đổi khí hậu và các rủi ro, Trung tâm vê Biến đổi Khí hậu Toàn cầu Pew, 2011

Chuẩn bị sẵn sàng các dịch vụ y tế ứng phó với biến đổi khí hậu tại Australia

Tài liệu đưa ra các nguyên tắc hướng dẫn cho việc chuẩn bị hệ thống y tế để ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu trong bối cảnh Australia. Tài liệu chú trọng vào các hoạt động ứng phó của hệ thống y tế của Australia trước những rủi ro từ biến đổi khí hậu và cụ thể là cách tốt nhất để chuẩn bị cho hệ thống y tế sẵn sàng cho các rủi ro có thể dự đoán trước gây ra từ các đợt nóng, vụ cháy rừng, các bệnh truyền nhiễm, chất lượng không khí kém đi và các tác động đến sức khỏe tinh thần gây ra do biến đổi khí hậu.

Chuẩn bị sẵn sàng các dịch vụ y tế ứng phó với biến đổi khí hậu tại Australia, Grant Blashki và cộng sự, Tạp chí Sức khỏe cộng đồng Châu Á – Thái Bình Dương, quyển 23, số 2, từ trang 133S đến trang 143S, 2011 [Tài liệu phải đăng ký]

Biến đổi khí hậu, rủi ro thiên tai và người nghèo tại các đô thị

Tài liệu nghiên cứu các mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu, rủi ro thiên tai và bộ phận người dân nghèo tại các đô thị. Báo cáo nhấn mạnh vào bốn thông điệp: (1) Người dân tại các đô thị tại các đô thị đặc biệt dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu và hiểm họa thiên tai; (2) nguy cơ rủi ro này sẽ tồi tệ hơn do điều kiện sống quá đông; (3) chính quyền địa phương là các nhân tố chính cho việc giải quyết các rủi ro này; và (4) người dân nghèo tại các đô thị cần được hỗ trợ đáng kể về tài chính.

Biến đổi khí hậu, rủi ro thiên tai và người nghèo tại các đô thị, Ngân hàng Thế giới, 2011

Hội thảo: Quản trị Biến đổi khí hậu tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Hội thảo (quản trị biến đổi khí hậu tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương: cơ quan quản lý, trách nhiệm và sự thích ứng) sẽ được tổ chức từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 3, 2012 tại trường Đại học Quốc gia Australia (ANU), Canberra, Australia. Hội thảo nhằm nhóm họp các nhà nghiên cứu trẻ trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương để cùng thảo luận về các thách thức của vấn đề quản trị biến đổi khí hậu. Hội thảo nhận bài tham luận đến hết ngày 30 tháng 9, 2011.

Hội thảo: Quản trị biến đổi khí hậu tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương: Cơ quan quản lý, Trách nhiệm và Sự thích ứng, trường Đại học Quốc gia Australia (ANU), Canberra, Australia, 14-16 tháng 3, 2012 [216 KB, PDF]

Viện Nautilus và các cơ quan cung cấp thông tin liên kết

Đăng ký nhận bản tin này:https://nautilus.org/mailing-lists/sign-up-for-mailinglists

Để biết thêm thông tin hoặc để yêu cầu không tiếp tục nhận bản tin này, vui lòng liên hệ với Saleem Janjua, Biên tập, email: adaptnet@rmit.edu.au

Giáo sư Darryn McEvoy, Giám đốc Chương trình, Chương trình Thích nghi với Biến đổi Khí hậu, Đại học RMIT

Giáo sư Peter Hayes, Đồng sáng lập –  Giám đốc Điều hành Viện An ninh & Bền vững Nautilus

Saleem Janjua, Biên tập Bản tin AdaptNet