AdapNet ngày 1 tháng 11 năm 2011

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdapNet ngày 1 tháng 11 năm 2011", ADAPTNet Vietnamese Edition, November 01, 2011, https://nautilus.org/adaptnet/adapnet-ngay-1-thang-11-nam-2011/

AdapNet ngày 1 tháng 11 năm 2011

1. Tính dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu – Bờ biển miền trung và Hunter
2. Tác động của biến đổi khí hậu với sức khỏe cộng đồng tại Ấn Độ
3. Yếu tố quốc tế của biến đổi khí hậu
4. Quyết sách trong bối cảnh biến đổi khí hậu
5. Mối liên hệ giữa phát triển và giảm thiểu rủi ro thiên tai
6. Hội nghị lần thứ 2 về Nước của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Bangkok, Thái Lan

Tính dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu – Bờ biển miền trung và vùng Hunter

Đây là nghiên cứu đánh giá tính dễ bị tổn thương của vùng bờ biển miền trung và Hạ Hunter của bang New South Wales (Úc) trước các tác động của biến đổi khí hậu. Nghiên cứu đánh giá thông qua việc phân tích 3 tính dễ bị tổn thương của yếu tố: sinh thái học, kinh tế và xã hội; đồng thời sử dụng kịch bạn biến đổi khí hậu của Ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) và Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Liên bang (CSIRO) cho các năm 2030 và 2070.

Vùng Hunter & bờ biển miền trung, bang New South Wales – Tính dễ bị tổn thương trước các tác động của biến đổi khí hậu, Sở Biến đổi Khí hậu và Năng lượng Hiệu quả, Liên bang Úc, 2011 [31.1 MB, PDF]

Tác động của biến đổi khí hậu với sức khỏe cộng đồng tại Ấn Độ

Với trọng tâm nghiên cứu về Ấn Độ, báo cáo đề cập đến những thách thức và cơ hội cho hoạt động nghiên cứu để tìm ra các giải pháp tiên phong cho vấn đề cải thiện sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh đối mặt với các hiện tượng biến đổi khí hậu khác nhau ngày càng gia tăng. Báo cáo đánh giá và xem xét hiện trạng các thông tin đưa ra từ nghiên cứu khoa học được trình bày tại Hội thảo Chung giữa Ấn Đội-Mỹ về Biến đổi Khí hậu và Sức khỏe tổ chức năm 2009 tại Goa, Ấn Độ.

Tác động của biến đổi khí hậu với sức khỏe cộng đồng tại Ấn Độ: Hướng nghiên cứu cho tương lai, Kathleen F. Bush và cộng sự, Tạp chí Sứ khỏe Môi trường, quyển 119, số 6, tháng 6 năm 2011 [283 KB, PDF]

Yếu tố quốc tế của biến đổi khí hậu

Báo cáo tập trung vào bốn câu hỏi: tại sao các yếu tố quốc tế về biến đổi khí hậu có vai trò quan trọng đối với nước Anh? Đâu là các mối đe dọa và những thách thức đối với nước Anh do hoạt động phát triển quốc tế trong bối cảnh ấm lên toàn cầu? Thế mạnh và năng lực của nước Anh sẽ có thể giúp gì trong việc giải quyết thách thức của một thế giới đang ấm lên? Và các nhà hoạch định chính sách của Anh sẽ ứng phó với các thách thức và cơ hội này như thế nào?

Yếu tố quốc tế có thể thấy trước của biến đổi khí hậu, Báo cáo Dự án Chính thức, Văn phòng Chính phủ về Khoa học, London, Anh, tháng 7 năm 2011 [13.5 MB, PDF]

Quyết sách trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Báo cáo nghiên cứu các cách thức các chính phủ, đặc biệt là chính phủ các nước đang phát triển, có thể đưa ra được các quyết định hiệu quả trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Báo cáo xem xét năm yếu tố chủ chốt (gồm: sự tham gia của người dân, các thông tin liên quan đến quá trình đưa ra quyết định, thiết kế thể chế, các công cụ hoạch định và quyết sách và các nguồn lực) được các tác giả xem là sẽ góp phần củng cố đáng kể năng lực của các chính phủ trong quá trình đưa ra các quyết định thích ứng với biến đổi khí hậu một cách hiệu quả.

Quyết sách trong bối cảnh biến đổi khí hậu: Thích ứng với thách thức và lựa chọn, Tài nguyên Thế giới 2010-2011, Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc, Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, Nhóm Ngân hàng Thế giới, và Viện Tài nguyên Thế giới, 2011 [11.8 MB, PDF]

Mối liên hệ giữa phát triển và giảm thiểu rủi ro thiên tai

Tài liệu lập luận rằng các nước có chủ quyền, các ngân hàng phát triển đa phương và cộng đồng phát triển quốc tế cần phối hợp để chuyển đổi các mô hình theo hướng: cân nhắc mọi hành động phát triển là các sáng kiến để giảm thiểu rủi ro; tách biệt chính sách và hoạt động quản lý khủng hoảng với việc quản lý rủi ro thiên tai; và đưa vấn đề quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu vào quy trình cho vay và lập kế hoạch phát triển.

Tiến bộ trong giảm thiểu rủi ro thiên tai: Phát triển đã hủy hoại những gì? Stephen O. Bender, Tạp chí Các mối nguy về môi trường, quyển 10, trang 69-79, 2011 [329 KB, PDF]

Hội nghị lần thứ 2 về Nước của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Bangkok, Thái Lan

Hội nghị lần thứ 2 về Nước của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương sẽ được tổ chức từ ngày 5-6 tháng 2, 2012 tại Bangkok, Thái Lan. Hội nghị nhằm nhóm họp các nhà lãnh đạo trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương nhằm thúc đẩy các cuộc đối thoại tích cực vì các hoạt động hợp tác hiệu quả hơn trong khu vực cũng như điều phối hiệu quả hơn trong vấn đề an ninh nước tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Để đăng ký tham dự và biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web dưới đây.

Hội nghị lần thứ 2 về Nước của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Phòng Tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit, Bangkok, Thái Lan, từ ngày 5-6 tháng 2, 2012.

Viện Nautilus và các cơ quan cung cấp thông tin liên kết

Đăng ký nhận bản tin này: https://nautilus.org/mailing-lists/sign-up-for-mailinglists

Để biết thêm thông tin hoặc để yêu cầu không tiếp tục nhận bản tin này, vui lòng liên hệ với Saleem Janjua, Biên tập, email: adaptnet@rmit.edu.au

Giáo sư Darry McEvoy, Giám đốc Chương trình, Chương trình Thích nghi với Biến đổi Khí hậu, Đại học RMIT

Giáo sư Peter Hayes, Đồng sáng lập – Giám đốc Điều hành Viện An ninh & Bền vững Nautilus

Saleem Janjua, Biên tập Bản tin AdaptNet