AdapNet ngày 23 tháng 8 năm 2011

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdapNet ngày 23 tháng 8 năm 2011", ADAPTNet Vietnamese Edition, August 23, 2011, https://nautilus.org/adaptnet/adapnet-ngay-23-thang-8-nam-2011/

AdapNet ngày 23 tháng 8 năm 2011

1.    Xác định chi phí của các chính sách thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu – Victoria, Australia
2.    Quản lý tổn thất và thiệt hại do các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt
3.    Anh: Củng cố cơ sở hạ tầng để đối phó với biến đổi khí hậu
4.    Biến đổi khí hậu, các bệnh truyền nhiễm và các giải pháp thích ứng
5.    Khi mọi giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu đều không hiệu quả
6.    Hội nghị – Đối phó với khủng hoảng: phối hợp khả năng đối phó và an ninh

Xác định chi phí của các chính sách thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu – Victoria, Australia

Báo cáo đưa ra các phương thức hiện có nhằm xác định chi phí của các tác động do biến đổi khí hậu gây ra đồng thời phân tích các điểm mạnh, điểm yếu và khả năng ứng dụng tương ứng. Báo cáo thảo luận một số vấn đề quan trọng liên quan đến các phân tích này. Báo cáo cũng xem xét các hướng khả thi để đánh giá về mặt kinh tế của các tác động về biến đổi khí hậu ở bang Victoria, Australia.

Các giải pháp cho việc đánh giá chi phí của biến đổi khí hậu cho các chính sách thích ứng ở bang Victoria, Adriana Keating và John Handmer, Tài liệu nghiên cứu số 2, Dự án VCCCAR: Lập khung thích ứng với biến đổi khí hậu trong bối cảnh bang Victoria, Trung tâm Nghiên cứu Thích ứng Biến đổi Khí Hậu Victoria (VCCCAR), Melbourne, Australia, tháng 4, 2011 [708 KB, PDF]

Quản lý tổn thất và thiệt hại do các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt

Hưởng ứng kêu gọi của Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu (UNFCCC) tại Cancún, tài liệu nghiên cứu nỗ lực cung cấp thông tin cho COP18 (hội nghị các bên) về những khác biệt về kiến thức liên quan đến thiệt hại do thời tiết, những khác biệt này có thể được giải quyết bởi chương trình SBI (cơ quan hỗ trợ thực hiện). Nghiên cứu xem xét các phương pháp tiếp cận nhằm giải quyết các thiệt hại và tổn thất liên quan đến các tác động của biến đổi khí hậu tại các nước dễ bị tổn thương nhất bao gồm các tác động tiêu cực của các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt.

Các câu hỏi mở về cách thức giải quyết các ‘Tổn thất và Thiệt hại’ do biến đổi khí hậu tại các nước dễ bị tổn thương nhất: Hưởng ứng Khung Thích ứng Cancún, Nicola Ranger, Swenja Surminski và Nick Silver, Trung tâm Kinh tế Biến đổi Khí hậu và Viện Nghiên cứu Chính sách Grantham về Biến đổi Khí hậu và Môi trường, tháng 6, 2011 [576 KB, PDF]

Anh: Củng cố cơ sở hạ tầng để đối phó với biến đổi khí hậu

Tài liệu nêu bật khí hậu của Anh đã biến đổi thế nào, những rủi ro do sự biến đổi này đối với cơ sở hạ tầng và đòi hỏi phải có các cơ sở hạ tầng có khả năng đối phó với biến đổi khí hậu. Tài liệu đưa xác định được các cơ hội tiềm năng qua các hành động sớm và xây dựng các kiến thức chuyên môn trong việc thích ứng các cơ sở hạ tầng cấp quốc gia để đối phó với biến đổi khí hậu. Tài liệu khuyến khích tập trung mạnh vào việc thích ứng các cơ sở hạ tầng của Anh để đối phó với biến đối khí hậu.

Cơ sở hạ tầng có khả năng đối phó với thời tiết: chuẩn bị sẵn sàng cho biến đối khí hậu, Bộ trường Môi trường, Thực phẩm và Các vấn đề Nông thôn trình bày trước Quốc hội, Anh, tháng 5, 2011 [2.92 MB, PDF]

Biến đổi khí hậu, các bệnh truyền nhiễm và các giải pháp thích ứng

Biến đổi khí hậu sẽ có tác động nghiêm trọng đáng kể đến sức khỏe con người. Báo cáo đánh giá hiện trạng và các tác động do biến đổi khí hậu đối với các bệnh về hô hấp, tiêu chảy và các bệnh liên quan đến vật chủ trung gian tại Australia. Dựa trên đánh giá này, báo cáo đề xuất các chiến lược thích ứng trong ngành y của Australia và đưa ra các khuyến nghị cho các ưu tiên nghiên cứu tương lai.

Biến đổi khí hậu và các bệnh truyền nhiễm tại Australia: Triển vọng tương lai, các giải pháp thích ứng và các ưu tiên nghiên cứu, David Harley và cộng sự, Tạp chí Sức khỏe Cộng đồng Châu Á-Thái Bình Dương, quyển 23, số 2, tháng 3, 2011 [tài liệu phải đăng ký]

Khi mọi giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu đều không hiệu quả

Nghiên cứu đưa ra 4 nguyên tắc hướng dẫn các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu một cách bền vững. Thích ứng bền vững cần (1) xác định bối cảnh của tính dễ bị tổn thường gồm các tác nhân ứng suất, (2) ghi nhận các giá trị và các mối quan tâm khác nhâu tác động đến kết quả của hoạt động thích ứng, (3) lồng ghép các kiến thức địa phương với các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu và (4) xem xét các phản hồi có thể có giữa quá trình địa phương và quá trình toàn cầu.

Khi mọi giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu đều không hiệu quả: Xác định các nguyên tắc cho hoạt động thích ứng bền vững: Bài đánh giá, Siri Ericksen và cộng sự, Biến đổi khí hậu và Phát triển, quyển 3, trang 7-20, 2011 [274 KB, PDF]

Hội nghị – Đối phó với khủng hoảng: phối hợp khả năng đối phó và an ninh

Hội nghị (Đối phó với khủng hoàng: phối hợp khả năng đối phó và an ninh) sẽ được tổ chức tại Tòa nhà Emily McPherson, Đại học RMIT, Khu giảng đường Thành phố, Melbourne, Australia, vào ngày 1 tháng 12, 2011. Hội nghị nhằm tìm kiếm các phương thức phối hợp các phương pháp tiếp cận cạnh tranh  với hướng tới các mục tiêu chung về khả năng đối phó và an ninh mà các phương pháp này có thể được quan sát ứng phó với khủng hoảng. Các cá nhân quan tâm có thể tham dự hội nghị miễn phí. Để biết thêm thông tin về về hội nghị, vui lòng liên hệ với Robin Cameron: robin.cameron@rmit.edu.au

Hội nghị – Đối phó với khủng hoảng: phối hợp khả năng đối phó và an ninh, Chương trình An ninh con người thuộc Viện Nghiên Cứu Các thành phố Toàn cầu, Đại học RMIT, Melbourne, Australia, 1 tháng 12, 2011