AdaptNet ngày 27 tháng 8 năm 2013

Recommended Citation

"AdaptNet ngày 27 tháng 8 năm 2013", Vietnamese Edition, August 27, 2013, https://nautilus.org/adaptnet/vietnamese-edition/adaptnet-ngay-27-thang-8-nam-2013/

  1. Đề án Khung đánh giá Thích ứng Quốc gia
  2. Quan điểm mới về Đô thị Ốt-xtrây-li-a – Các chính sách quản trị
  3. Những rào cản và cơ hội tổ chức năng lực thích ứng
  4. Hoạch định Chính sách Môi trường ở New Zealand, 1978 – 2013
  5. Sáng kiến Đồng lợi ích Khí hậu ở Đô thị châu Á
  6. Hội thảo Tác động của Biến đổi Khí hậu và Thích ứng Xã hội

 

Đề án Khung đánh giá Thích ứng Quốc gia

Báo cáo này đề xuất một khung đánh giá quốc gia cho Ốt-xtrây-li-a, đánh giá những tiến triểntrong việc thích nghi với các tác động của biến đổi khí hậu. Nó cũng mở rộng khuôn khổ đến các vùng ven biển được xem như là một ví dụ về sự tiến bộ trong việc quản lý các tác động không thể tránh khỏi của biến đổi khí hậu, có thể được đánh giá cho một lĩnh vực cụ thể. Báo cáo này sẽ giúp xác định sự cần thiết ứng phó với biến đổi khí hậu của các doanh nghiệp, chính phủ và cộng đồng.

Triển vọng Thích ứng Khí hậu: Đề án Khung Đánh giá Thích ứng Quốc gia, Bộ Công nghiệp, Sáng tạo, Biến đổi Khí hậu, Khoa học, Nghiên cứu và Giáo dục Đại học,  Ốt-xtrây-li-a, 2013 (4.15 MB, PDF)

 

Quan điểm mới về Đô thị Ốt-xtrây-li-a – Các chính sách quản trị

Bài viết thể hiện quan điểm của Liên minh Đô thị (một liên minh rộng rãi của các bên liên quan) đề xuất đầu tư phần lớn vào đô thị Úc để cải thiện chất lượng cuộc sống và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế. Tài liệu này cũng đưa ra lập luận rằng: vai trò của cơ sở hạ tầng Ốt-xtrây-li-a cần được tăng cường và cải thiện thêm, giúp đảm bảo cho mỗi đô la của chính phủ đầu tư vào cơ sở hạ tầng trên danh mục đầu tư đều nhận được lợi tức tốt nhất từ các đối tượng nộp thuế và nhà đầu tư.

Quan điểm mới về Đô thị Ốt-xtrây-li-a, Liên minh Đô thị, Viện Phát triển Đô thị Ốt-xtrây-li-a (UDIA), Ốt-xtrây-li-a, tháng 4 năm 2013 [1.43 MB, PDF]

 

Những rào cản và cơ hội tổ chức năng lực thích ứng

Báo cáo này cải thiện độ tin cậy cho những phát hiện của nghiên cứu năm 2010 – 2011 (Đánh giá Rủi ro Biến đổi Khí hậu của Anh – CCRA) và hỗ trợ cung cấp hiệu quả các thông tin thích ứng khí hậu. Báo cáo đánh giá những cản trở, những hỗ trợ cho sự phát triển khả năng thích ứng của các tổ chức ở Anh – mức độ họ có thể ra các quyết định dài hạn với đẩy đủ thông tin, mà họ có, những quyết định dài hạn nhờ đó mà họ vững vàng hơn trước những tác động của biến đổi khí hậu.

Dự thảo – Những rào cản và cơ hội tổ chức và xây dựng năng lực thích ứng liên ngành – Nghiên cứu định tính (nằm trong Dự thảo Chương trình Nnghiên cứu Sự chuẩn bị, Thích ứng và Rủi ro), David Ballard và các cộng sự, Báo cáo đệ trình lên Bộ Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn Anh, tháng 6/2013 (1.28 MB, PDF)

 

Hoạch định Chính sách Môi trường ở New Zealand, 1978 – 2013

Bài viết dựa trên kinh nghiệm của tác giả khi làm việc tại Hiệp hội Bảo vệ Môi trường (EDS) từ năm 1978 để nghiên cứu về các cách thức hoạch định các chính sách môi trường đã được thực hiện trong quá khứ và phản ánh hiện trạng của các hoạt động liên quan đến các chính sách này. Bài viết đề cập đến các cơ quan chính phủ, biến đổi khí hậu, các đại dương, nước ngọt và luật quản lý tài nguyên. Bên cạnh đó, tài liệu này cũng nghiên cứu các cách thức hữu ích  quá khứ có thể giải thích hiện tại.

Hoạch định Chính sách Môi trường ở New Zealand, 1978-2013, Gary Taylor, Chính sách hàng quý, tập 9, số 3, trang 18-27, tháng 8/2013.

 

Sáng kiến Đồng lợi ích Khí hậu ở Đô thị châu Á

Bài viết nghiên cứu những trở ngại, cơ hội và thách thức chủ yếu đối với việc thực hiện các chính sách liên quan đến đồng lợi ích môi trường ở các khu đô thị. Nó tập trung chủ yếu vào các quá trình của từng địa phương, đặc biệt là ở các thành phố trong các nước đang phát triển, nhưng nó cũng xem xét kỹ đến  liên kết giữa các quá trình của từng địa phương và các quá trình trên bình diện quốc gia và quốc tế. Báo cáo đưa ra một loạt bài học về các dự án và chính sách nâng cao nhận thức, tạo ra đồng lợi ích và các yếu tố ảnh hưởng đến chúng.

Học cách điều chỉnh hợp lí các yếu tố khí hậu, mục tiêu môi trường và phát triển ở các thành phố: Những bài học từ việc thực hiện sáng kiến đồng lợi ích khí hậu ở đô thị Châu Á, Jose A. Puppim de Oliveira, Tạp chí Sản xuất Sạch hơn, báo in và báo mạng điện tử ngày 16 tháng 8 năm 2013 (Yêu cầu đăng ký)

 

Hội thảo Tác động của Biến đổi Khí hậu và Thích ứng Xã hội

Hội thảo Quốc tế về Tác động của Biến đổi Khí hậu và Thích ứng Xã hội) sẽ diễn ra tại Đại học Rajasthan, Ấn Độ từ ngày 6  đến ngày 8 tháng 11 năm 2013,nhằm tăng cường sự hiểu biết về các tác động của biến đổi khí hậu và kết nối những phát hiện khoa học với việc lập kế hoạch và chính sách thúc đẩy phát triển bền vững. Các tài liệu sẽ được hoàn thiện vào ngày 31 tháng 8 năm 2013.

Hội thảo Quốc tế về Tác động của Biến đổi Khí hậu và Thích ứng Xã hội, Đại học Rajasthan, Ấn Độ, ngày 6 – 8/2013, 2013 [545 KB, PDF]

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Saleem Janjua: adaptnet@rmit.edu.au

Để đăng ký nhận bản tin và để thông báo ngừng nhận bản tin:

http://www.nautilus.org/mailing-lists/sign-up-for-mailing-lists

Giáo sư Darryn McEvoy, Giám đốc Chương trình, Chương trình Thích ứng với Biến đổi Khí hậu, Đại học RMIT

Giáo sư Peter Hayes, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành, Viện An ninh và Bền vững Nautilus

Tiến sĩ Saleem Janjua, Chủ biên Bản tin AdaptNet

AdaptNet là bản tin miễn phí xuất bản hai tuần một lần được biên soạn bởi Chương trình Thích ứng với Biến đổi Khí hậu thuộc Viện Nghiên cứu các Thành phố Toàn cầu, Đại học RMIT, Melbourne, Úc. Bản tin được xuất bản với sự hợp tác của Viện An ninh và Bền vững Nautilus.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *