Ngày 7 tháng 10 năm 2008

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 7 tháng 10 năm 2008", ADAPTNet Vietnamese Edition, October 07, 2008, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-7-thang-10-nam-2008/

Ngày 7 tháng 10 năm 2008

1. Nước Úc và kế hoạch đàm phán về biến đổi khí hậu

Bài viết đề ra một kế hoạch những diễn đàn quốc tế quan trọng, qua đó một thoả thuận mang tính thống nhất về biến đổi khí hậu sẽ được đàm phán và thông qua vào năm 2012. Lịch họp và các sự kiện cụ thể để dẫn đến những đàm phán cuối cùng đối với nước Úc cũng được bài báo đề cập. Thông qua bài báo, các bên tham gia sẽ được cung cấp danh sách những tổ chức hàng đầu có tầm ảnh hưởng đến đàm phán quốc tế về biến đổi khí hậu.

Chú ý quan trọng: Đàm phán về chủ đề biến đổi khí hậu: Nina Markovic và Nick Fuller, Thư viện Quốc hội Úc, Phòng Quốc phòng, An ninh và Ngoại giao, Canberra, Úc, Tháng 10 năm 2008.

2. Năng lượng, Khí hậu và An ninh quốc gia – Mỹ

Thông báo này cho biết tổng quan về các thách thức an ninh năng lượng đối với nước Mỹ, các yếu tố của chiến lược quốc gia, và một kế hoạch hành động. Cụ thể bài báo cho rằng với một chiến lược rõ ràng và thận trọng nhằm thay đổi cung và cầu nhiên liệu thì nước Mỹ có thể chiến thắng được trong cuộc chiến năng lượng, cũng giống như chiến lược ngăn chặn trong chính trị đã giúp đỡ Mỹ thắng thế trong Chiến tranh lạnh.

Chiến lược cho Quyền lực Mỹ: Năng lượng, Khí hậu và An ninh quốc gia, Sharon Burke và các cộng sự., Bản tin chiến lược năng lượng mặt trời, Trung tâm An ninh Mỹ, Washington, DC, USA, Tháng 6 năm 2008 [4,32 MB, PDF]

3. Dự đoán khí hậu: Một giới hạn đối với sự thích nghi?

Sự thích ứng hiệu quả liệu có gắn liền với năng lực dự đoán chính xác về khí hậu tương lai của các tổ chức khoa học hay không? Bài viết đặt ra câu hỏi này nhằm điều tra xem dự đoán khí hậu có phải là một giới hạn (đã nhận thức được) đối với thích nghi hay không? Và đánh giá các tranh luận đối với dự đoán khí hậu và thích nghi khí hậu.

Dự đoán khí hậu: Một giới hạn đối với thích nghi? (Tạp chí), Suraje Dessai và các cộng sự., trong chương: Sống với biến đổi khí hậu: Liệu có giới hạn đối với sự thích nghi hay không? W.Neil Adger, Irene Lorenzino và Karen O’Brien (chủ biên), Nhà xuất bản đại học Cambridge, 2008 [68,3 KB, PDF]

4. Những gợi ý nhân đạo dưới chủ đề biến đổi khí hậu – GIS

Nghiên cứu này xác định những gợi ý nhân đạo chủ yếu của thay đổi khí hậu trong giai đoạn 20 đến 30 năm tới. Nghiên cứu này sử dụng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) để xây dựng bản đồ về các hiện tượng nguy hiểm liên quan với biến đổi khí hậu (lũ lụt, hạn hán, lốc xoáy), xác định các tâm điểm của những rủi ro đối với con người do các điều kiện khí hậu thay đổi.

Những gợi ý nhân đạo dưới chủ đề biến đổi khí hậu: Xây dựng bản đồ về các xu hướng mới xuất hiện và các tâm điểm rủi ro, Charles Ehrhart và các cộng sự., Văn phòng Liên hợp quốc về điều phối các vấn đề nhân đạo, CARE International and Maplecroft, Tháng 8 năm 2008 [1,69 MB, PDF]

5. Sự tổn thương của người già do biến đổi khí hậu

Bản báo cáo nêu ra một thách thức đối với chính sách – biến đổi khí hậu và sự già đi của dân số. Kết quả của báo cáo cho biết người già rất dễ bị tổn thương do những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Bản báo cáo nhấn mạnh đến nhu cầu cần phải tập trung vào giảm thiểu tính tổn thương của người già do biến đổi khí hậu gây ra bằng việc nâng cao khả năng thích nghi và tính phục hồi của người già.

Người già và biến đổi khí hậu: Đối mặt với các thách thức đối với sự già đi của dân số và biến đổi khí hậu, Gary Haq, John Whitelegg và Mervyn Kohler, Viện nghiên cứu môi trường Stockholm, Thuỵ điển, Tháng 8 năm 2008 [1,54 MB, PDF]

6. CSE Học bổng báo chí dành cho khu vực Nam Á

Học bổng này dành cho các nhà báo tại Sri Lanka, Pakistan, Nepan, Maldives, Ấn độ, Butan và Banglades, nhằm tìm hiểu các hậu quả của biến đổi khí hậu tại các nước nghèo trên thế giới, nghiên cứu các tác động của nó tới hệ sinh thái, phong cách sống, đời sống và các nỗ lực, sáng kiến  đối với thích nghi và đổi mới. Hồ sơ có thể nộp vào ngày 10 tháng 10 năm 2008

Biến đổi khí hậu tại Nam Á: Các dấu hiệu, tác động và đổi mới đối với sự tồn tại, Học bổng báo chí CSE lần đầu dành cho khu vực Nam Á, Trung tâm nguồn lực báo chí, Trung tâm khoa học và môi trường, New Delhi, Ấn độ, Từ ngày 27 tháng 10 tới 27 tháng 12 năm 2008 [19,1 KB, PDF]