Ngày 4 tháng 8 năm 2009

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 4 tháng 8 năm 2009", ADAPTNet Vietnamese Edition, August 04, 2009, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-4-thang-8-nam-2009/

Ngày 4 tháng 8 năm 2009

  1. Kế hoạch thích ứng cho Quản lý rủi ro ngập lụt – Gold Coast, Australia
  2. Thích ứng biến đổi khí hậu – Cơ sở hạ tần cảng và các hoạt động
  3. Sự tổn thương và khả năng – Cam kết của chính quyền địa phương
  4. Thích ứng của khối tư nhân ở các nước Đông Nam Á
  5. Thăm dò quyết định thích ứng biến đổi khí hậu
  6. Hội nghị mạng lưới STS châu Á-Thái Bình Dương – Đại học Griffith, Australia

Kế hoạch thích ứng cho Quản lý rủi ro ngập lụt – Gold Coast, Australia

Bài viết gợi ý biện pháp trong đó khái niệm quản lý thích ứng được sử dụng để tạo nên một khung hùng mạnh để phòng chống lại những điều còn chưa chắc chắn về khí hậu trong tương lai. Nó sử dụng rủi ro ngập lụt ở Gold Coast (Australia) làm bối cảnh. Bài viết gợi ý hàng loạt các sửa đổi cho những dàn xếp các viện hiện hành trong việc thi hành chiến lược thích ứng như vậy. 

Sự cần thiết cho việc lập kế hoạch chiến lược thích ứng: Quản lý bền vững các rủi ro gắn liền với biến đổi khí hậu, Hamid Mirfenderesk và David Corkill, Tạp chí quốc tế về các chiến lược biến đổi khí hậu và quả lý, tập 1, số 2, 2009. [Yêu cầu đăng ký]

Thích ứng biến đổi khí hậu – Cơ sở hạ tầng cảng và các hoạt động

Bài viết tóm tắt tình trạng các thông tin thích ứng và các công cụ có thể có được ở các cảng. Bài viết xem xét tình trạng thực tại của sáu cảng ở Mỹ. Bài viết cũng nêu bật một số thách thức cơ bản và khoảng trống kiến thức trong quy hoạch cho các tác động của biến đổi khí hậu tại các cảng, và đưa ra một số ý tưởng có khả năng cho hành động trước mắt.

Quy hoạch cho các tác động của biến đổi khí hậu ở các cảng của Mỹ – Báo cáo Trắng, Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ, Hiệp hội các cơ quan chức năng cảng của Mỹ, Quỹ Môi trường & Công nghệ toàn cầu và ICF Quốc tế, tháng 7, 2009 [236 KB, PDF]

Sự tổn thương và khả năng – Cam kết của chính quyền địa phương

Nghiên cứu khảo sát về các lý do tại sao một chính quyền địa phương của Mỹ sẽ tự nguyện cam kết tham gia cuộc vận động Các thành phố vì bảo vệ khí hậu (CCP), trong khi có rất nhiều các khích lệ hùng mạnh để làm cách khác. Nó sử dụng GIS để lập bản đồ và đo tính những tổn thương của địa phương do các tác động của biến đổi khí hậu trong phạm vi quốc gia. Nghiên cứu xác định những thuộc tính mà làm tăng khả năng của quốc gia sẽ cam kết tham gia CCP.

Sự tổn thương và khả năng: Giải trình sự cam kết của chính quyền địa phương với Chính sách biến đổi khí hậu, Sammy Zahran và nnk., Môi trường và Quy hoạch C: Chính phủ và Chính sách, tập 26, 2008 [583 KB, PDF]

Thích ứng của khối tư nhân ở các nước Đông Nam Á

Báo cáo này thảo luận các tác động của biến đổi khí hậu ở Đông Nam Á lên các khối hoạt động tư nhân. Nó chia các rủi ro và cơ hội cho các công tác kinh doanh theo năm cấp hạng: vận hành, quy định và luật pháp, danh tiếng, thị trường và sản phẩm, và tài chính. Báo cáo tranh luận rằng các khối tư nhân sẽ đóng vai trò chủ yếu trong việc xác định mức độ thành công thích ứng đạt được trong khắp khu vực.

Làm cho khí hậu trở thành việc kinh doạnh của bạn: Thích ứng của khối tư nhân ở các nước Đông Nam Á, Lauren Withey và nnk., Viện tài nguyên thế giới (WRI), CSR-châu Á, và Sida, 2009 [1.50 MB, PDF]

Climate Change Adaptation Decision Explorer Thăm dò quyết định thích ứng biến đổi khí hậu

Thăm dò quyết định thích ứng biến đổi khí hậu là một công cụ đầu tiên bao gồm khung đại cương, qua đó những người sử dụng có thể tiếp cận với một số phương tiện để lựa chọn được phương án thích ứng. Nó cung cấp thông tin về các phương pháp khác nhau sử dụng cho việc lập quyết định, chẳng hạn như Lập quyết định linh hoạt, Phân tích nhiều tiêu chí, Các công cụ suy luận kiến thức, và Phân tích khung quyết định.

Thăm dò quyết định thích ứng biến đổi khí hậu, wikiADAPT, 2009

Hội nghị mạng lưới STS Châu Á Thái Bình Dương – Đại học Griffith, Australia

Hội nghị sẽ này sẽ diễn ra tại Brisbane, Australia từ 23-25 tháng 11, 2009. Nó sẽ tập trung vào các chủ đề khác nhau, bao gồm thích ứng biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng và khoa học bền vững. Các nhà nghiên cứu người bản xứ và sau đại học ở khu vực châu Á Thái Bình Dương có thể nộp đơn xin hỗ trợ về đi lại. Các tóm tắt thuyết trình có thể gửi tới trước 15 tháng 9 năm 2009.

Hội nghị mạng lưới các khoa học, công nghệ và xã hội châu Á-Thái Bình Dương 2009, Mạng lưới STS châu Á-Thái Bình Dương, Trường học về môi trường Griffith, Đại học Griffith, Brisbane, Australia, 23-25 tháng 11, 2009