Ngày 3 tháng 2 năm 2009

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 3 tháng 2 năm 2009", ADAPTNet Vietnamese Edition, February 03, 2009, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-3-thang-2-nam-2009/

Ngày 3 tháng 2 năm 2009

  1. Quản lý mực nước biển dâng và biến đổi khí hậu
  2. Ngành điện của California thích ứng với biến đổi khí hậu
  3. Chính sách biến đổi khí hậu toàn cầu: Chia sẻ gánh nặng giai đoạn sau 2012
  4. Biến đổi khí hậu – Các tác động về kinh tế của các cơn lốc nhiệt đới
  5. Việt Nam: Biến đổi khí hậu, thích ứng và người nghèo
  6. Mời tham gia dự tuyển – Giám đốc – Trung tâm nghiên cứu thích ứng

Quản lý mực nước biển dâng và biến đổi khí hậu

Bài viết cung cấp tổng quan về một số vấn đề mà các kỹ sư công trình công cộng và chính quyền địa phương phải đối mặt để quản lý các tác động tiềm năng của biến đổi khí hậu ở môi trường vùng ven biển. Bài viết đưa ra hướng dẫn cho việc quy hoạch và khảo sát các kinh nghiệm thực tế tốt nhất dựa vào các phương pháp luận sinh động và thực tế.  

Quản lý mực nước biển dâng và biến đổi khí hậu, Bruce Harper, Giám đốc điều hành, Systems Engineering Australia Pty Ltd., Brisbane, Australia, 2009 [892 KB, PDF]

Ngành điện của California thích ứng với biến đổi khí hậu

Báo cáo tập trung vào các thách thức trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu của ngành điện California – một thành phần quan trọng của vũ đài năng lượng. Báo cáo cho thấy ngành điện của California đã và đang cân nhắc đến các tác động của biến đổi khí hậu, nhưng cần các bước đầu tư vào nghiên cứu, phát triển, và trình diễn để cải thiện hệ thống ứng phó.       

Ngành điện của California thích ứng với biến đổi khí hậu, Edward Vine, Viện chính sách công cộng California (PPIC), San Francisco, California, USA, tháng 11 năm 2008 [385 KB, PDF]  

Chính sách biến đổi khí hậu toàn cầu: Chia sẻ gánh nặng giai đoạn sau 2012      

Tạp chí Chính sách xuất bản quý này bao gồm 10 bài viết khác nhau. Phần lớn các bài viết đều có nguồn gốc từ các thuyết trình hoặc bài viết cơ sở được chuẩn bị cho hội nghị chuyên đề diễn ra tại Wellington vào tháng 7 năm 2008. Số phát hành quý này tập trung chủ yếu vào thách thức toàn cầu của biến đối khí hậu và đặc biệt, vấn đề của toàn thế giới trong việc ‘chia sẻ gánh nặng’ và ‘chia sẻ nỗ lực’. Các tác giả bao gồm: David Parker, Ross Garnault,  Bruno Jullen, Zhao Yanbo, Beat Nobs, Lucas Kengmana, Bruce Burston, Murray Ward, Jonathan Boston và Lavanya Rajamani.

Chính sách biến đổi khí hậu toàn cầu: Chia sẻ gánh nặng giai đoạn sau 2012, Số đặc biệt, Chính sách xuất bản hàng quý, Tập 4, Số 4, Jonathan Boston, Robert Gregory (biên tập viên), Viện nghiên cứu chính sách, trường Chính phủ tại Đại học Victoria của Wellington, New Zealand, tháng 11 năm 2008 [1.77 MB, PDF]        

Biến đổi khí hậu – Các tác động về kinh tế của các cơn lốc nhiệt đới

Bài viết mô phỏng các tác động trực tiếp tới nền kinh tế của các cơn lốc nhiệt đới được tăng cường thêm do biến đổi khí hậu với mô hình đánh giá tổng hợp FUND 3.4. Các kết quả cho thấy trong trường hợp thông thường, thiệt hại trực tiếp về kinh tế của các cơn lốc nhiệt đới được quy cho ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lên tới 19 tỷ đô la trong năm 2100, trong khi tỷ lệ GDP thế giới là 0,006%.            

Chi phí cho thiệt hại của biến đổi khí hậu qua sự tăng cường hoạt động của các cơn lốc nhiệt đới: Ứng dụng của FUND, Daiju Narita, Richard S. J. Tol và David Anthoff, Bài báo số. 259, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội (ESRI), Dublin, tháng 10 năm 2008 [303 KB, PDF]   

Việt Nam: Biến đổi khí hậu, thích ứng và người nghèo      

Báo cáo đưa ra cái nhìn thoáng qua về tác động tàn phá đối với con người của biến đổi khí hậu hiện đã và đang diễn ra tại Việt Nam.  Báo cáo cho thấy những người phụ nữ và đàn ông nghèo hơn bị chịu ảnh hưởng không đồng đều do các sự kiện thời tiết khắc nghiệt gây ra, và dường như dễ bị tổn thương hơn trong các sự kiện thời tiết khắc nghiệt tiếp theo.           

Việtn Nam: Biến đổi khí hậu, thích ứng và người nghèo, Oxfam International, Hà Nội, Việt Nam, tháng 10 năm 2008 [3.99 MB, PDF]

Mời tham gia dự tuyển – Giám đốc – Trung tâm nghiên cứu thích ứng   

Chính phủ bang Victoria (Melbourne, Australia) mời các ứng viên phù hợp, có cộng tác hoặc liên kết với các trường Đại học ở bang Victoria, tham gia dự tuyển vị trí Giám đốc cho trung tâm nghiên cứu thích ứng biến đổi khí hậu trong thời hạn cố định là 5 năm. Hạn chót nộp đơn là Chủ nhật ngày 08 tháng Hai năm 2009.

Mời tham gia dự tuyển – Giám đốc – Trung tâm nghiên cứu thích ứng, Liên hệ: John Houlihan, Sở phát triển bền vững và môi trường, Victoria, Australia, E-mail: hr.recruitment@dse.vic.gov.au, tháng Hai năm 2008