Ngày 3 tháng 11 năm 2009

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 3 tháng 11 năm 2009", ADAPTNet Vietnamese Edition, November 03, 2009, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-3-thang-11-nam-2009/

Ngày 3 tháng 11 năm 2009

  1. Thích ứng các cơ sở chăm sóc sức khỏe của Australia với biến đổi khí hậu
  2. Các ảnh hưởng của đô thị hóa lên xu hướng nhiệt độ – Lahore, Pakistan
  3. Các viễn cảnh biến đổi nhiệt độ và mực nước biển dâng của Việt Nam
  4. Chi phí thích ứng cho các nước đang phát triển: Các ước tính mới
  5. Biến đổi khí hậu và di cư ở Châu Á và Thái Bình Dương
  6. Hội nghị: Tương lai của các thành phố – tháng 2, 2010

1. Thích ứng các cơ sở chăm sóc sức khỏe của Australia với biến đổi khí hậu

Bài viết phác thảo tình hình các kiến thức hiện nay liên quan đến tác động có thể có của biến đổi khí hậu – các sự kiện liên quan đến thời tiết khắc nghiệt tác động tới các cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe của Australia. Nó xác định một loạt các chiến lược để quản lý hiệu quả các thách thức này, và làm tăng tối đa các cơ hội cho chăm sóc sức khỏe được tiếp tục và bảo đảm chất lượng trong các sự kiện thời tiết khắc nghiệt.

Thích ứng các cơ sở chăm sóc sức khỏe của Australia để đối chọi với khí hậu-Các sự kiện liên quan đến thời tiết khắc nghiệt, Jane Carthey, Venny Chandra, và Martin Loosemore, Tạp chí quản lý cơ sở, tập 7, số 1, tr. 36-51, 2009 [752 KB, PDF]

2. Các ảnh hưởng của đô thị hóa lên xu hướng nhiệt độ – Lahore, Pakistan

Bài viết thăm dò các xu hướng thay đổi nhiệt độ của Lahore do quá trình đô thị hóa nhanh chóng từ năm 1950 tới 2007. Nó đánh giá mức tăng dân số ở đô thị, diện tích và giao thông bằng cách sử dụng hàng loạt các số liệu theo thời gian của các nhiệt độ trung bình tối thiểu (MMiT), nhiệt độ trung bình tối đa (MMxT) và nhiệt độ trung bình hàng năm (MAT).

Ảnh hưởng của đô thị hóa lên xu hướng nhiệt độ của Lahore trong giai đoạn 1950-2007, S.H. Sajjad và nnk., Tạp chí quốc tế về các chiến lược biến đổi khí hậu và quản lý, tập 1, số 3, tr. 274-281, 2009 [73.1 KB, PDF]

3. Các viễn cảnh biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng của Việt Nam

Báo cáo thông báo về các xu hướng của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng ở Việt Nam trong tương lai qua việc thảo luận về các viễn cảnh biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng. Báo cáo cung cấp cơ hội cho các Bộ, ngành và các tỉnh/thành của Việt Nam được đánh giá về các tác động của biến đổi khí hậu có thể có lên các lĩnh vực kinh tế-xã hội của họ, và lập kế hoạch cho các chiến lược thích ứng và giảm thiểu khác nhau để lựa chọn. 

Biến đổi khí hậu, Các viễn cảnh mực nước biển dâng của Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội, Việt Nam, tháng 6, 2009 [13.7 MB, PDF]

4. Chi phí thích ứng cho các nước đang phát triển: Các ước tính mới

Báo cáo dự thảo này ước tính các chi phí thích ứng cho các nước đang phát triển. Báo cáo ước tính rằng chi phí cho thích ứng với nhiệt độ thế giới ấm lên khoảng  2°C vào năm 2050 trong giai đoạn từ 2010 và 2050 là khoảng 75 tỷ đô la tới 100 tỷ đô la cho mỗi năm. Báo cáo giúp cho những người đưa ra quyết định ở các nước đang phát triển hiểu được những rủi ro do biến đổi khí hậu gây ra và thiết kế các chiến lược tốt hơn để thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Chi phí cho các nước đang phát triển thích ứng với biến đổi khí hậu: Các biện pháp mới và ước tính (Bản thảo tư vấn), The Global Report Báo cáo toàn cầu về nghiên cứu kinh tế thích ứng với nghiên cứu biến đổi khí hậu, Ngân hàng thế giới, 2009 [1.06 MB, PDF]

5. Biến đổi khí hậu và di cư ở Châu Á và Thái Bình dương

Nghiên cứu thảo luận biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng việc di dân, di cư, và định cư như thế nào và nghiên cứu làm thế nào để chúng sẽ tác động tới sự phát triển ở các vùng khác nhau của Châu Á và Thái Bình Dương. Nó tranh luận rằng nếu di cư là do biến đổi khí hậu được quản lý một cách có hiệu quả, sẽ làm giảm thiểu các khủng hoảng nhân đạo và tránh được các xung đột, và các nước có thể có lợi. 

Biến đổi khí hậu và di cư ở Châu Á và Thái Bình Dương (Bản thảo), Tóm tắt dự án, Soạn bởi Đại học Adelaide, Đại học Flinders, và Đại học Waikato, Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), 2009 [508 KB, PDF] 

6. Hội nghị: Tương lai cho các thành phố – Tháng 2, 2010

Hội nghị này sẽ diễn ra ở Chatham House, London vào ngày 8-9 tháng 2 năm 2010. Nó sẽ tìm kiếm các câu trả lời cho các câu hỏi trọng tâm về làm thế nào mà sự phát triển đô thị nhanh chóng ở các thành phố có thể quy hoạch, quản lý và có đủ tài chính trong thời điểm có nhều thách thức đầy kịch tính nhất của thế kỷ 21. Để đăng ký và biết thêm chi tiết, xin mời vào trang web dưới đây.

Hội nghị: Tương lai của các thành phố, Conference Unit, Chatham House, London, Vương quốc Anh, 8-9 tháng 2, 2010