Ngày 27 tháng 5 năm 2008

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

Jonathan O'Donnell — last modified 2008-05-25 18:35, "Ngày 27 tháng 5 năm 2008", ADAPTNet Vietnamese Edition, May 27, 2008, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-27-thang-5-nam-2008/

Ngày 27 tháng 5 năm 2008

by Jonathan O’Donnell — last modified 2008-05-25 18:35

1. Phát triển chuyên môn về thích ứng với biến đổi khí hậu ở Australia

Tài liệu này nhấn mạnh tình trạng hiện tại của giáo dục đối với biến đổi khí hậu ở các trường đại học, viện nghiên cứu tại các vùng lãnh thổ của Australia và tiếp tục các chương trình phát triển chuyên môn. Bài viết xem xét cơ hội để cải thiện năng lực của người thực hiện chuyên môn sẽ tốt nghiệp và những người đang thực hiện chuyên môn trong việc hành động hiệu quả với các thách thức trong thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua xây dựng các khóa học tại trường đại học và phát triển chuyên môn.

Hướng tới bền vững: Giáo dục để thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh mực môi trường xây dựng Anna Lyth, Sandra Nichols và Daniella Tilbury, Viện nghiên cứu giáo dục bền vững Australia (ARIES), Trường Đại học Macquarie và Bộ Môi trường và Tài nguyên nước, Australia, tháng 11 năm 2007 [PDF]

2. Đừng trông mong các nhà khoa học thời tiết để thực hiện công việc

Những điều bất định trong tương lai làm cho các phương pháp tiếp cận truyền thống để thiết kế cơ sở hạ tầng và các khoản đầu tư lâu bền trở nên bất hợp lý. Bài viết này nhấn mạnh rằng những người sử dụng thông tin thời tiết phải thay đổi các kỹ năng của họ và khung ra quyết định bằng việc thích ứng với nhiều phương pháp quản lý bất định.

Thích ứng với biến đổi khí hậu: Đừng trông mong các nhà khoa học thời tiết để thực hiện công việc, Stéphane Hallegatte, Reg-market Center (AEI Trung tâm Nghiên cứu luật lệ và thị trường, Washington, DC, Hoa Kỳ, tháng 2 năm 2008 [PDF]

3. Hướng tới việc thích ứng với biến đổi khí hậu tại Canada

Báo cáo này phản ánh những tiến triển trong hiểu biết về tính dể tổn thương của Canada với biến đổi khí hậu trong thập kỷ vừa qua. Báo cáo thảo luận (thông qua phương pháp tiếp cận các khu vực) những rủi ro và cơ hội trong hiện tại và tương lai. Biến đổi khí hậu trong bối cảnh của Canada được thể hiện trong báo cáo này tập trung vào con người và hệ thống quản lý.

Từ ảnh hưởng đến thích ứng: Canada với biến đổi khí hậu 2007, Donald Lemmen, Fiona J. Warren, Jacinthe Lacroix và Elizabeth Bush (biên tập), Chinh phủ Canada, Ottawa, ON, Canada, 2007 [PDF]

4. Biến đổi khí hậu và nguồn tài nguyên gen toàn cầu

Báo cáo này tóm tắt những tài liệu được trình bày tại Cuộc họp Bellagio (Italy) (được tổ chức vào tháng 9 năm 2007). Bài viết thảo luận các biện pháp quản lý nguồn tài nguyên gen cây trồng toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Báo cáo tập trung vào an ninh lương thực toàn cầu với sự quan tâm nhiều hơn tới Nam Á và Châu Phi.

Bảo vệ nguồn tài nguyên gen cây trồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu, Tóm tắt công bố từ cuộc họp tại Bellagio được tổ chức ngày 03-07 tháng 9 năm 2007, Quỹ Rockefeller và Quỹ Kendall, tháng 11 năm 2007 [PDF]

5. Công cụ bản đồ cho SERVIR – Phiên bản thứ nhất

Một nhóm nghiên cứu của viện công bố phiến bản thứ nhất công cụ bản đồ thời tiết cho Hệ thống đồ họa kiểm soát khu vực (SERVIR). Với công cụ này, người sử dụng có thể tiếp cận với các dự đoán thời tiết cho đến những năm 2030 và 2050 với đồ họa 3D về không gian. Công cụ bản đồ thời tiết sẽ tăng cường đánh giá tính dễ tổn thương trong dự án thích ứng.

Công cụ bản đồ thời tiết cho SERVIR – Phiên bản thứ nhất, USAID, NASA, Viện công nghệ không gian địa lý và ứng dụng (IAGT), Đại học Colorado, và tổ chức CATHALAC, USA, tháng 5 năm 2008

6. Hội nghị quốc tế về cân bằng sinh thái – Nhật Bản

Hội nghị này sẽ diễn ra ở Tokyo, Nhật bản từ 10-12 tháng 12 năm 2008. Các chủ đề về triển khai các phương pháp và kỹ năng cân bằng sinh thái (bao gồm: phân tích bố cảnh, quy hoạch thành phố bền vững, vai trò của công nghệ sinh học..vv..) hướng tới việc cải thiện sinh thái là các lĩnh vực được ưu tiên. Tóm tắt bài nghiên cứu xin mời gửi vào ngày 31 tháng 5 năm 2008.

Hội nghị quốc tế lần thức 8 về Cân bằng sinh thái, Hội công nghệ truyền thống Nom, Tokyo, Nhật Bản, 10-12 tháng 12 năm 2008

Diễn đàn chính sách AdaptNet: Sự lắng chìm của khoa học tại đất chết

Sunita Narain, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Môi trường, New Delhi, Ấn Độ, viết,

“ Đây có phải việc xem sơ bộ tương lai sẽ như thế nào, khi mực nước biển tăng ở một mức độ cao hơn, không chỉ ở Sunderbans, mà toàn bộ ccác bờ biển và cá quần đảo đông dân trên toàn thế giới? Điểm chính ở đây là để hiểu được sự thay đổi này: Có phải mực nước biển tăng cao làm cho đất chìm dần? Hệ sinh thái ở dòng sông có thay đổi theo hướng tạo nên nhiều sự xói mòn? Đất biển có bị mất cân bằng? Tất cả những điều này sẽ xẩy ra hay nhiều hơn thế?”

Sự lằng chìm của khoa học tại các vùng đất chất chết, Sunita Narain, Diễn đàn chính sách Adapnet, 08-03-E-Ad, 27 tháng 5 năm 2008