Ngày 25 tháng 8 năm 2009

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 25 tháng 8 năm 2009", ADAPTNet Vietnamese Edition, August 25, 2009, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-25-thang-8-nam-2009/

Ngày 25 tháng 8 năm 2009

  1. Người Australian nói gì về biến đổi khí hậu?
  2. Lồng ghép biến đổi khí hậu vào các kế hoạch vận tải
  3. Hướng dẫn về các báo cáo mới nhất của IPCC
  4. Phát triển các hành động để giảm các hiệu ứng nhiệt lên sức khỏe
  5. Con đường phía trước hướng tới vấn đề giới tính và tài chính khí hậu
  6. Giảm nhẹ và quản lý thiên tai – Hội nghị

1. Người Australia nói gì về biến đổi khí hậu?

Bài viết cung cấp sự hiểu biết tường tận về những quan điểm của người Australia về biến đổi khí hậu và đánh giá các quan điểm này xem có thay đổi gì theo thời gian hay không. Bài viết cũng đánh giá về các ý kiến của công chúng như thế nào về biến đổi khí hậu ở Australia so sánh với ở Mỹ. Bài viết kết luận rằng biến đổi khí hậu hiện nay được những người dân Australia coi như là một vấn đề chính sách hàng đầu song hành cùng với các vấn đề truyền thống như giáo dục và sức khỏe.   

Người Australia nói gì về biến đổi khí hậu? Natalie Collins, Bài viết thảo luận về chính sách và quản trị số 09-01, Trường Crawford về kinh tế và chính quyền, Đại học quốc gia Australia, Canberra, Australia, 2009 [539 KB, PDF]

2. Lồng ghép biến đổi khí hậu vào các kế hoạch vận tải

Bài viết thăm dò các cơ hội cho việc lồng ghép biến đổi khí hậu vào việc lập các kế hoạch cho vận tải. Bài viết xem xét các kế hoạch vận tải hiện hành và các tài liệu quy hoạch có liên quan có được từ 12 cơ quan về vận tải (DOT) và 18 tổ chức quy hoạch đô thị (MPOs) của Mỹ. Bài viết cũng cung cấp một số các khuyến nghị để liên kết việc quy hoạch vận tải lâu dài và biến đổi khí hậu vào các quy định luật pháp.

Lồng ghép biến đổi khí hậu vào các kế hoạch vận tải của bang và khu vực, Frank Gallivan, Jeffrey Ang-Olson và Diane Turchetta, đệ trình cho thyết trình tại cuộc họp thường niên của Ban nghiên cứu về vận tải, Viện nghiên cứu và giáo dục về vận tải (ITRE),  Đại học Bắc Carolina, Mỹ, 2009 [361 KB, PDF]

3. Hướng dẫn về các báo cáo mới nhất của IPCC

Bản hướng dẫn này nhằm làm cầu nối cho những khoảng trống giữa khoa học và chính sách, và tăng thêm sự nhận thức của công chúng về sự khẩn cấp phải hành động để chiến đấu chống lại biến đổi khí hậu và các tác động của nó. Hướng dẫn này đặc biệt bổ ích cho những ai không có các kiến thức khoa học nền tảng để có thể đọc được báo cáo tổng hợp nguyên văn từ IPCC.

Khí hậu ở Peril: Hướng dẫn phổ thông cho các báo cáo mới nhất của IPCC, Alex Kirby, Christina Stuhlberger, Claudia Heberlein và Svein Tveitdal, Chương trình Môi trường của Liên Hợp Quốc (UNEP) và GRID-Arendal, 2009 [6.85 MB, PDF]

4. Phát triển các hành động để giảm các hiệu ứng nhiệt lên sức khỏe

Báo cáo tóm tắt các kết quả tổng thể của dự án hai năm ‘EuroHEAT- cải thiện sức khỏe cộng đồng trong việc phản hồi lại với thời tiết khắc nghiệt/sóng nhiệt’. Dự án định lượng các hiệu quả về sức khỏe do nhiệt tác động đến trong các thành phố thuộc khu vực Châu Âu của  WHO, và xác định các lựa chọn cho việc cải thiện sự sẵn sàng của các hệ thống sức khỏe để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Cải thiện sức khỏe cộng đồng trong việc phản hồi với thời tiết khắc nghiêt/sóng nhiệt – EuroHEAT, Tóm tắt kỹ thuật, Bettina Menne và Franziska Matthies (các biên tập viên), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Copenhagen, Đan Mạch, 2009 [1.53 MB, PDF]

5. Con đường phía trước hướng tới vấn đề giới tính và tài chính khí hậu

Báo cáo khảo sát các mối liên quan mật thiết giữa kiến trúc tài chính khí hậu mới trên toàn cầu, cũng như các quỹ cụ thể và các cơ chế tài chính cho khí hậu. Nó tranh luận rằng các công cụ và cơ chế tài trợ cho biến đổi khí hậu cần phải tính đến sự khác nhau của các tác động lên các giới khác nhau. Báo cáo đề xuất các lựa chọn cho cách hướng tới vấn đề giới tính và tài chính khí hậu.   

Giới tính và tài chính khí hậu: Gấp đôi xu hướng chủ đạo cho phát triển bền vững, Liane Schalatek, Heinrich Böll Foundation North America, Washington, DC, Mỹ, 2009 [1.56 MB, PDF]

6. Giảm nhẹ và quản lý thiên tai – Hội nghị

Hợp tác với Tạp chí của Mỹ về Khoa học Môi trường, hội nghị này sẽ diễn ra từ 16-18 tháng 12 năm 2009 tại Tamil Nadu, Ấn Độ. Hội nghị này sẽ cung cấp diễn đàn cho các nhà chuyên môn/khoa học để chia sẻ và phổ biến các thông tin về hàng loạt các lĩnh vực liên quan đến giảm nhẹ và quản lý thiên tai. Các tóm tắt thuyết trình có thể gửi đến trước ngày 15 tháng 9 năm 2009.

Hội nghị Quốc tề về giảm nhẹ và quản lý thiên tai, Hợp tác với Tạp chí của Mỹ về Khoa học Môi trường, Trường cao đẳng về kỹ thuật và công nghệ PSNA, Dindigul, Tamil Nadu, Ấn Độ, 16-18 tháng 12, 2010