Ngày 24 tháng 2 năm 2009

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 24 tháng 2 năm 2009", ADAPTNet Vietnamese Edition, February 24, 2009, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-24-thang-2-nam-2009/

Ngày 24 tháng 2 năm 2009

  1. Lập kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu – Thành phố Port Phillip
  2. Quản lý nước ở California thích ứng với Biến đổi Khí hậu
  3. Thời tiết và các dịch vụ thời tiết ở châu Âu và Trung Á
  4. Các chi phí và lợi ích của giảm rủi ro thiên tai – Ấn độ, Nepal, Pakistan
  5. Biến đổi Khí hậu, Xung đột và Di dân bắt buộc
  6. Hội thảo quốc tế về năng lượng 2009 – Venice, Italy

Lập kế hoạch thích ứng với Biến đổi Khí hậu – Thành phố Port Phillip

Nghiên cứu cung cấp đánh giá chi tiết về rủi ro biến đổi khí hậu tại St. Kilda ở Victoria, Australia. Đánh giá này được áp dụng để hỗ trợ cho việc lập kế hoạch cho thích ứng với biến đổi khí hậu trong tương lai tại thành phố Port Phillip. Báo cáo cũng đưa ra việc lập bản đồ chi tiết những khu vực “có nguy cơ rủi ro” và liệt kê những khuyến nghị được ưu tiên cho những bước cần thiết tiếp theo.  

Lập kế hoạch thích ứng với Biến đổi Khí hậu: Nghiên cứu thí điểm – Thành phố Port Phillip, Hệ thống Trái đất và Trung tâm Nghiên cứu Kế hoạch, Dự án NATCLIM, Victoria, Australia, 2007 [2.26 MB, PDF]

Quản lý nước ở California thích ứng với Biến đổi Khí hậu

Bài viết cho thấy mực nước biển dâng nhanh và băng tuyết giảm ở Sierra sẽ gây ra những thách thức đáng kể cho việc cung cấp nước và quản lý lũ lụt ở California. Bài viết tranh luận rằng những cơ sở dịch vụ nước ở California đã bắt đầu lập kế hoạch cho những thay đổi này, nhưng các cơ quan quản lý lũ lụt vẫn còn chậm chạp và phải đối mặt với những khó khăn về luật pháp nhiều hơn.

Quản lý nước ở California thích ứng với Biến đổi Khí hậu, Ellen Hanak và Jay Lund, Viện chính sách công cộng California (PPIC), San Francisco, California, USA, tháng 11, 2008 [301 KB, PDF]

Thời tiết và các dịch vụ thời tiết ở châu Âu và Trung Á

Bài viết xem xét thực trạng thời tiết và các dịch vụ về thời tiết ở châu Ấu và Trung Á (ECA). Bài viết cũng đưa ra một số khảo sát công cộng. Bài viết gợi ý có sự chênh lệch lớn về thời điểm cho những cảnh báo về thời tiết khắc nghiệt; một sự chênh lệch không thể cứu chữa được nếu không có sự tăng cường củng cố các dịch vụ làm giảm sự khắc nghiệt thời tiết của châu Âu và Trung Á.   

Thời tiết và các dịch vụ thời tiết ở châu Âu và Trung Á: Điểm tình hình khu vực, Bài viết số 151 của Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng quốc tế cho tái xây dựng và phát triển/Ngân hàng Thế giới, Washington D.C., USA, tháng 6, 2008 [4.90 MB, PDF]

Các chi phí và lợi ích của giảm rủi ro thiên tai – Ấn độ, Nepal, Pakistan

Bài viết đánh giá các chi phí và lợi ích của việc giảm rủi ro thiên tai (DRR) qua hàng loạt các khu vực thí điểm ở Ấn độ, Nepal và Pakistan. Bài viết tập trung vào các thiên tai liên quan đến nước như là hậu quả của biến đối khí hậu. Bài viết cho thấy các lợi ích của việc đầu tư vào quản lý rủi ro thiên tai về thực chất là vượt trội so với các chi phí.

Từ rủi ro đến ứng phó: Hiểu về các chi phí và lợi ích của việc làm giảm rủi ro thiên tai trong các điều kiện thay đổi khí hậu – Ấn độ, Nepal, Pakistan, Bài viết số 9, Marcus Moench và nnk., ProVention Consortium, Viện chuyển đổi Xã hội và Môi trường và Viện chuyển đổi Xã hội và Môi trường-Nepal, Kathmandu, Nepal, tháng 10, 2008 [2 MB, PDF]

Biến đổi Khí hậu, Xung đột và Di dân bắt buộc

Báo cáo cân nhắc các yếu tố khác nhau (bao gồm biến đổi khí hậu) dẫn đến di dân bắt buộc. Báo cáo nêu bật việc di dân bắt buộc có thể được khởi sự như thế nào bằng các xung đột về môi trường về các tài nguyên đang ngày càng khan hiếm như nước và đất. Báo cáo tranh luận rằng các luật hiện hành và các khả năng cần phải được điều tra thêm nhằm xác định và đề cập đến các khoảng trống tiềm năng cần bảo vệ.  

Lũ lụt và tị nạn trong tương lai: Bình luận về Biến đổi Khí hậu, Xung đột và di dân bắt buộc, Vikram Odedra Kolmannskog, Hội đồng tị nạn Na Uy, Oslo, Na Uy, 2008 [2.37 MB, PDF]

Hội thảo quốc tế về Năng lượng – Venice, Itally

Hội thảo này sẽ diễn ra tại Venice, Itally từ 17-19 tháng 6 năm 2009. Hội thảo nhằm hội tụ các chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế năng lượng và  biến đổi khí hậu. Hội thảo sẽ bao gồm 3 phiên toàn thể; mỗi phiên được dẫn bởi hai diễn giả ra chủ đạo, và khoảng 80 bài thuyết trình bao trùm hàng loạt các chủ đề. 

Hội thảo quốc tế về năng lượng 2009, Trung tâm quốc tế về quản lý khí hậu (đồng sáng kiến của Fondazione Eni Enrico Mattei và Fondazione Giorgio Cini) và Trung tâm biến đổi khí hậu châu Âu-Địa trung hải (CMCC), Venice, Italy, 17-19 tháng 2, 2009