Ngày 18 tháng 8 năm 2009

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 18 tháng 8 năm 2009", ADAPTNet Vietnamese Edition, August 18, 2009, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-18-thang-8-nam-2009/

Ngày 18 tháng 8 năm 2009

  1. Rủi ro biến đổi khí hậu đối với các di sản văn hóa thế giới của Australia
  2. UHI và các lựa chọn thích ứng – Enugu, Nigeria
  3. Chiến lược thích ứng khí hậu của California: Bản thảo cho thảo luận
  4. Cơ sở hạ tầng đô thị ngầm dưới đất và biến đổi khí hậu
  5. Biến đổi khí hậu, con người, và đói nghèo
  6. Nghiên cứu khí hậu và mạng lưới lãnh đạo cho các tiến sỹ mới

1. Rủi ro biến đổi khí hậu đối với các di sản văn hóa thế giới của Australia

Báo cáo đánh giá các tác động có thể có của biến đổi khí hậu lên 17 công trình di sản Văn hóa Thế giới của Australia, bao gồm: Nhà hát Opera Sydney, Great Barrier Reef, Công viên Quốc gia Kakadu, Lord Howe Island Group, Tasmanian Wilderness và Greater Blue Mountains Area. Báo cáo xác định được các khoảng trống chủ yếu về kiến thức và đề xuất hàng loạt các biện pháp phản hồi cho các công trình di sản này.

Liên quan mật thiết giữa biến đổi khí hậu đối với các di sản văn hóa thế giới của Australia: Đánh giá sơ bộ, Báo cáo cho Cục biến đổi khí hậu và Cục Môi trường, Nước và Di sản và Nghệ thuật của Trường Môi trường và Xã hội Fenner, Đại học Quốc gia Australia, Australia, tháng 8 năm 2009 [3.05 MB, PDF]

2. UHI và các lựa chọn thích ứng – Enugu, Nigeria

Nghiên cứu khảo sát ứng dụng của ảnh Landsat-ETM (ảnh vệ tinh) trong nghiên cứu Hiệu ứng đảo nhiệt đô thị (UHI). Nó áp dụng các phương pháp khác nhau được tiêu chuẩn hóa để ước tính nhiệt độ bề mặt trái đất (LST). Nghiên cứu gợi ý về việc sử dụng các vật liệu mái phủ phản chiếu, có lớp phủ thực vật xanh mật độ dày, khối công trình (arcades) và các vỉa hè lát sáng màu như là các biện pháp đối phó với UHI ở thành phố Enugu.

Đánh giá Hiệu ứng đảo nhiệt đô thị và các khả năng thích ứng có thể ở khu đô thị Enugu sử dụng ảnh Landsat-ETM, Adinna E. N., Enete Ifeanyi Christian và Arch. Tony Okolie, Tạp chí địa lý và quy hoạch khu vực, tập 2, số 2, tr. 30-36, 2009 [530 KB, PDF]

3. Chiến lược thích ứng biến đổi khí hậu của California: Bản thảo cho thảo luận

Bản thảo về chiến lược thích ứng này tóm tắt các tác động của biến đổi khí hậu lên 7 lĩnh vực đặc trưng ( sức khỏe cộng đồng, đa dạng sinh học và nơi cư trú, các tài nguyên biển và ven biển, quản lý nước, nông nghiệp, lâm nghiệp, cơ sở hạ tầng giao thông và năng lượng) của California, Mỹ. Nó vạch ra các giải pháp có thể có và có thể thực hiện được trong phạm vi và giữa các cơ quan của bang để thúc đẩy sự ứng phó.

Chiến lược thích ứng khí hậu của California năm 2009: Bản thảo cho thảo luận, Báo cáo cho Thống đốc Bang California trong việc phản hồi với mệnh lệnh số S-13-2008, Cơ quan tài nguyên thiên nhiên, California, Mỹ, tháng 8, 2009 [3.65 MB, PDF]

4. Cơ sở hạ tầng đô thị ngầm dưới đất và biến đổi khí hậu

Báo cáo giới thiệu các dự đoán hiện nay về sự thay đổi môi trường toàn cầu, và phân tích các tác động của sự thay đổi này lên cơ sở hạ tầng vật chất của đô thị (UPI) và cơ sở hạ tầng đô thị ngầm dưới đất (UUI). Nó xác định rằng biến đổi khí hậu liên quan đến các hiểm họa cho UUI, và thảo luận làm thế nào để UUI có thể giúp đỡ các thành phố chuẩn bị cho biến đổi khí hậu.

Cơ sở hạ tầng đô thị ngầm dưới đất và biến đổi khí hậu: Các cơ hội và hiểm họa, Nikolai Bobylev và Alexander von Humboldt Fellow, Đại học Bách khoa Berlin và Viện Khoa học hàn lâm Nga, Tập tiểu luận nghiên cứu số 5 về đô thị, 2009 [1.17 MB, PDF]

5. Biến đổi khí hậu, con người, và đói nghèo

Báo cáo này trình bày về tác động của biến đổi khí hậu lên con người. Báo cáo phác họa ra các bằng chứng về làm thế nào biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến từng vấn đề có liên quan đến đói nghèo và phát triển nhờ có tiếp cận với lương thực và nước sinh hoạt cho  đến sức khỏe và an ninh. Báo cáo tranh luận rằng nếu không có hành động tức thì nào về biến đổi khí hậu, thì những phát triển có được trong các nước phát triển vẫn sẽ có thể bị mất.  

Những nỗi khổ của khoa học: Biến đổi khí hậu, Con người, và Đói nghèo, Alex Renton và nnk., Báo cáo sơ bộ của Oxfam, Oxfam International, tháng 7, 2009 [1.92 MB, PDF]

6. Nghiên cứu khí hậu và mạng lưới lãnh đạo cho các tiến sỹ mới

Sáng kiến luận văn cho sự nâng cao tiểu luận nghiên cứu về biến đổi khí hậu (DISCCRS V) sẽ được diễn ra từ 13-20 tháng 3 năm 2010 ở Arizona, Mỹ. Nó nhằm thiết lập mạng lưới các đồng nghiệp cho những tiến sỹ mới để đề cập đến biến đổi khí hậu tại giao diện của khoa học và xã hội. Có thể gửi đơn xin tới trước ngày 31 tháng 8 năm 2009.

Sáng kiến luận văn cho sự nâng cao tiểu luận nghiên cứu về biến đổi khí hậu (DISCCRS V), Sáng kiến luận văn cho tăng cường nghiên cứu biến đổi khí hậu, Saguaro Lake Ranch, Arizona, Mỹ, ngày 13-20 tháng 3, 2010