Ngày 18 tháng 11 năm 2008

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 18 tháng 11 năm 2008", ADAPTNet Vietnamese Edition, November 18, 2008, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-18-thang-11-nam-2008/

Ngày 18 tháng 11 năm 2008

1.      Mực nước biển dâng tại vùng NSW, Úc – Các chiến lược thích nghi

Bài viết cho biết những ảnh hưởng có thể xảy ra khi mực nước biển dâng lên mức 1 mét đối với việc phát triển các khu vực đô thị dọc theo bờ biển của vùng New South Wales (NSW). Bài viết nêu ra một số các chiến lược thích nghi nhằm quản lý và kiểm soát các vấn đề tiềm tàng đối với các khu vực phát triển cả trong hiện tại và tương lai. Các chiến lược thích nghi đó bao gồm: những thay đổi đối với mức độ kế hoạch hoá lương thực, các biện pháp đã lên kế hoạch của một khu vực, xây dựng đê điều, nâng cao các toà nhà cao tầng hiện có và xây dựng nhà cao tầng mới.

Quản lý vùng Đồng bằng cửa sông tại NSW – Thích nghi đối với mực nước biển dâng, Richard Dewar và Duncan McLuckie, Viện kiến thiết các công trình công cộng Úc (IPWEA), Úc, 2008 [453 KB, PDF]

2. Vai trò của các thành phố trong quản trị khí hậu – Trường hợp của thành phố LosAngeles

Đây là bài nghiên cứu có nội dung tập trung vào nhóm các nhà hành động phi chính phủ – các thành phố toàn cầu – và vai trò của họ trong quản trị về môi trường. Bài viết dẫn chứng kinh nghiệm của thành phố LosAngeles, đánh giá vai trò quan trọng của các hành động mà thành phố này thực hiện trong việc chỉ ra biến đổi khí hậu. Hơn thế nữa bài viết còn đánh giá các hành động này đang tác động đến và sẽ chịu tác động bởi hậu khuôn khổ chính sách quốc tế 2012 như thế nào.

Quản trị về khí hậu, hậu 2012: Vai trò của các thành phố toàn cầu Trường hợp của thành phố LosAngeles, Harriet Bulkeley và Heike Schroeder, Tạp chí nghiên cứu 122, Trung tâm nghiên cứu Biến đổi khí hậu Tyndall, Anh, tháng 9 năm 2008 [1,16 MB, PDF]

3. Chiến lược thích nghi và các giải pháp đối với nước Đức

Bản báo cáo bàn đến những hiện tượng tổn thương có liên quan bởi những ảnh hưởng do khí hậu mang đến trên phạm vi vùng và ngành tại nước Đức, cũng như các rủi ro và cơ hội có thể dẫn đến. Trên cơ sở đó, bản báo cáo đề ra một số chính sách và hành động cho thích ứng biến đổi khí hậu đối với những khu vực dễ tổn thương nhất tại nước Đức.

Nước Đức gần với biến đổi khí hậu: Sự cần thiết của thích ứng, Bastian Schuchardt và các cộng sự, Cơ quan môi trường liên bang Đức, Đức, tháng 4 năm 2008 [1,12 MB, PDF]

4. Những sai lầm khí hậu và Nhân quyền

Bài viết đưa ra dự kiến rằng các nguyên tắc về nhân quyền có thể cung cấp một chỉ dẫn giúp con người đối mặt với biến đổi khí hậu. Bài viết nhấn mạnh là, các nhóm nhân quyền ngày càng tham gia và liên quan nhiều đến các sự kiện tranh luận chính sách khí hậu cả ở tầm quốc gia và quốc tế, đồng thời cũng cho rằng luật nhân quyền và các thể chế cần phải phát triển nhanh hơn so với sự gia tăng của thách thức, một thách thức mang tính quốc tế không thể dự đoán được do biến đổi khí hậu gây ra.

Những sai lầm khí hậu và Nhân quyền: Đặt con người vào trung tâm chính sách biến đổi khí hậu, Tạp chí nghiên cứu Oxfam 117, Oxfam International, tháng 9 năm 2008 [291 KB, PDF]

5. Biến đổi khí hậu và sự thay thế

Tạp chí trên đề cập đến một loạt các vấn đề có liên quan đến di dân và khí hậu, trong đó tập trung vào các nghiên cứu về trường hợp của Trung Á, Kenya, Kiribati, Ghana, Alaska, và Bangladesh. Tạp chí bàn đến các vấn đề như: di dân do môi trường; các gợi ý mang tính nhân quyền đối với biến đổi khí hậu; thích nghi do cộng đồng đi đầu; di dân nông thôn-thành thị; các vấn đề quản trị và thay đổi cácc chính sách khí hậu.

Biến đổi khí hậu và sự thay thế, Marion Couldrey và Maurice Herson (chủ biên), Tạp chí di dân miễn cưỡng, Vấn đề thứ 31, Trung tâm nghiên cứu tị nạn, Phòng phát triển quốc tế Oxford, Đại học Oxford, Anh, tháng 11 năm 2008 [3,50 MB, PDF]

6. Những tổn thương của các đô thị châu Phi – Mời các chương trình dự thảo

Chương trình thích nghi biến đổi khí hậu tại châu Phi (CCAA) mời gọi các dự thảo xây dựng năng lực và các nghiên cứu mang tính kết hợp nhằm chỉ ra những tổn thương mà biến đổi khí hậu gây ra cho các trung tâm đô thị của châu Phi. Đồng thời các chương trình và nghiên cứu dự thảo này sẽ giúp các nhà lãnh đạo tại khu vực đô thị cùng nhau làm việc để phát triển các lựa chọn thích nghi. Các hồ sơ hoàn thành, cùng với bản dự thảo chi tiết đầy đủ có thể nộp vào ngày 30 tháng 11 năm 2008.

Xác định các tổn thương do khí hậu gây ra tại các khu vực đô thị của Châu Phi: Mời gọi các chương trình dự thảo, Chương trình thích ứng biến đổi khí hậu tại Châu Phi (CCAA), Trung tâm nghiên cứu phát triển quốc tế (IDRC), ngày 30 tháng 11 năm 2008