Ngày 13 tháng 1 năm 2009

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 13 tháng 1 năm 2009", ADAPTNet Vietnamese Edition, January 13, 2009, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-13-thang-1-nam-2009/

Ngày 13 tháng 1 năm 2009

  1. Đánh giá tổn hại do cháy rừng và các chính quyền địa phương
  2. Tổ hợp thiết kế và thích ứng biến đổi khí hậu
  3. Các lựa chọn thích ứng đối với những hệ sinh thái có tính nhạy cảm với khí hậu
  4. Biến đổi khí hậu, sự phụ thuộc vào dầu mỏ và bước chuyển đổi tới sự phục hồi
  5. Nhận diện tính tổn thương của loài người đối với biến đổi khí hậu
  6. Viện Nautilus, San Francisco – Một vị trí có thể có

1. Đánh giá tổn hại do cháy rừng và các chính quyền địa phương

Bài viết tiến hành công việc đánh giá tính tồn hại do cháy rừng như là bước khởi đầu của một dự án nhằm tìm hiểu nhận thức của chính quyền địa phương về tính tổn hại do biến đổi khí hậu đem lại và khả năng thích ứng thông qua một nghiên cứu tình huống tại Sydney, Úc. Qua đó, bài viết xác định được một loạt các chỉ số kinh tế xã hội và sinh học, đồng thời phát triển một bản đồ chỉ dẫn sự tổn hại đối với phong cảnh trong điều kiện có cháy rừng xảy ra.

Sự thay đổi lớn đối với chính quyền địa phương: Những bài học được rút ra từ đánh giá tính tổn hại do cháy rừng gây ra, B.L.Preston và các cộng sự., Chiến lược thích nghi và giảm thiểu đối với biến đổi toàn cầu, Springer, 29 tháng 11 năm 2008 [743 KB, PDF]

2.Tổ hợp thiết kế và thích ứng biến đổi khí hậu

Tổ hợp thiết kế RMIT đang được phát triển nhằm kết hợp sự có mặt của các công nghệ thân thiện môi trường mới nhất. Tổ hợp này được thiết kế với những nhận thức về tính thích nghi biến đổi khí hậu. Những đặc trưng nổi bật có thể là sự sáng tạo ra hệ thống sàn với các lỗ thoát khí nhằm giảm nhu cầu cho việc lắp đặt hệ thống thông gió, và “lớp bao phủ” bên ngoài bởi những tấm kính làm mát bằng cát, một vài trong số đó có thể là PV, nhằm giúp cho các toà nhà dưới bóng mát và tiết kiệm năng lượng.

Tổ hợp thiết kế, Nhóm thiết kế RMIT, Viện công nghệ Hoàng gia Melbourne, Đại học RMIT, Melbourne, Úc, tháng 1 năm 2009

3. Các lựa chọn thích ứng đối với những hệ sinh thái có tính nhạy cảm với khí hậu

Bản báo cáo cung cấp các thông tin về thực trạng kiến thức liên quan đến các lựa chọn thích ghi đối với những hệ sinh thái đại diện, then chốt và các nguồn lực có tính nhạy cảm trước sự thay đổi và biến đổi khí hậu. Qua đó có thể giúp giảm thiểu những tác động có thể xảy ra do biến đổi khí hậu mang lại đối với các khu vực cửa sông, rừng, đầm lầy, hệ san hô biển, và các hệ sinh thái nhạy cảm khác.

Tổng quan sơ bộ về các lựa chọn đối với những hệ sinh thái nhạy cảm trước khí hậu và các nguồn lực, Báo cáo cuối, Tổng hợp và sản phẩm đánh giá 4.4, Chương trình khoa học biến đổi khí hậu Mỹ và Tiểu Uỷ ban nghiên cứu biến đổi toàn cầu, tháng 6 năm 2008.

4. Biến đổi khí hậu, sự phụ thuộc vào dầu mỏ và bước chuyển đổi tới sự phục hồi

Bài viết nghiên cứu sự tác động tương quan lẫn nhau hết sức phức tạp giữa biến đổi khí hậu, sự phụ thuộc vào dầu mỏ và những thay đổi đối với cơ sở hạ tầng và công tác hậu cần cho việc phân phối năng lượng và lương thực. Bài viết cho rằng chúng ta đang làm gia tăng sự tổn hại về mặt kinh tế một cách đáng chú ý tới một giới hạn mà ở đó lẽ ra chúng ta nên làm tăng khả năng phục hồi đối với những cú xốc bên ngoài. Bài viết đồng thời cũng nhấn mạnh những ví dụ điển hình trong quá khứ và hiện tại của nước Anh cũng như trên thế giới nhằm đảo ngược xu hướng trên.

Chín giải pháp từ tình trạng hỗn loạn: Biến đổi khí hậu, sự phụ thuộc vào dầu mỏ và bước chuyển đổi tới sự phục hồi, Andrew Simms, Tổ chức kinh tế mới (nef), London, Anh, tháng 11 năm 2008 [1.13 MB, PDF]

5. Nhận diện  tính tổn thương của loài người đối với biến đổi khí hậu

Bài viết đưa ra một khuôn khổ thống nhất có tính khái niệm nhằm liên kết những rủi ro, tính thích nghi và sự tổn hại. Trên cơ sở đó, bài viết ứng dụng khuôn khổ đó để đánh giá các chiến lược thích nghi đối với các mức độ khác nhau và nhằm xác định những bước đi có tính quyết đoán. Bài viết chỉ ra một tranh luận tiền đề về vai trò của tích thích nghi do cộng đồng dẫn dắt và những can thiệp bảo vệ  xã hội.

Nhận diện  tính tổn thương của loài người đối với biến đổi khí hậu: Tiến đến một bước đi quyết đoán, Rasmus Heltberg, Paul Bennett Siegel và Steen Lau Jorgensen, Ngân hàng Thế giới, 21 tháng 11 năm 2008

6. Viện Nautilus, San Francisco – Một vị trí có thể có

Viện Nautilus, một cơ quan nghiên cứu phi lợi nhuận tập trung vào nghiên cứu các vấn đề về an ninh, phát triển bền vững tại Đông Á và Châu Đại dương, muốn tuyển dụng một cán bộ Quản lý chương trình với nhiệm vụ dẫn dắt và trợ giúp một số dự án liên quan đến an ninh năng lượng, các khuyến nghị về phá vỡ khí hậu, và chu kỳ năng lượng hạt nhân.

Cơ hội việc làm – Quản lý chương trình công nghệ và khoa học, Mạng An ninh và Hoà bình Đông bắc Á, Viện Nautilus, San Francisco, CA Mỹ, tháng 1 năm 2009