Ngày 10 tháng 3 năm 2009

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 10 tháng 3 năm 2009", ADAPTNet Vietnamese Edition, March 10, 2009, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-10-thang-3-nam-2009/

Ngày 10 tháng 3 năm 2009

  1. Dự thảo Chính sách về Mực nước biển dâng – Bang NSW, Australia
  2. Ứng phó với Biến đổi Khí hậu ở 10 thành phố Châu Á – Đánh giá
  3. Đánh giá Tác động Biến đổi Khí hậu tại Washington – Dự thảo chính thức
  4. Cung cấp tài chính cho Thích ứng Biến đổi Khí hậu ở các nước đang phát triển
  5. Trẻ em lên tiếng: Chúng ta cần những gì để thích ứng
  6. Hội thảo về Chương trình Ô tô mát – ARB

1.    Dự thảo Chính sách về Mực nước biển dâng – Bang NSW, Australia

Chính phủ Bang New South Wales, Australia, trưng cầu các nhận xét về dự thảo chính sách liên quan đến mực nước biển dâng. Dự thảo này cũng phác thảo ra sự hỗ trợ mà Chính phủ sẽ cung cấp cho các cộng đồng vùng ven biển và các hội đồng thành phố để chuẩn bị và thích ứng với mực nước biển dâng. Bày tỏ chính sách có kèm theo bản chú giải hỗ trợ kỹ thuật. Yêu cầu cung cấp nhận xét trước ngày 3 tháng 4 năm 2009.     

Dự thảo Chính sách về Mực nước biển dâng, Chi nhánh cải thiện nước vùng đô thị và ven biển, Sở Môi trường và Biến đổi Khí hậu Bang NSW, Nam Sydney, Australia, tháng 2, 2009 [58.1 KB, PDF]

Cơ sở khoa học của các quy chuẩn về mực nước biển dâng 2009: Bản thảo chú giải về kỹ thuật, Chi nhánh cải thiện nước vùng đô thị và ven biển, Sở Môi trường và Biến đổi Khí hậu Bang NSW, Nam Sydney, Australia, tháng 2, 2009 [250 KB, PDF]

2.    Ứng phó với Biến đổi Khí hậu ở 10 thành phố Châu Á – Đánh giá

Bài viết xem xét việc làm thế nào để quản lý các tác động liên quan đến khí hậu tại các vùng đô thị bằng việc khuyến khích thích ứng có kế hoạch và tự quản. Bài viết cũng trình bày những phát hiện được qua các đánh giá 10 thành phố ở Nam và Đông Nam Châu Á ((Bangkok, Chennai, Chittagong, Cochin, Dalian, Đà Nẵng, Hangzhou, TP Hồ Chí Minh, Ningbo và Surat) và các đặc tính của khung đánh giá việc quản lý đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu.

Quản lý khu đô thị thích ứng: Đánh giá Ứng phó Biến đổi Khí hậu ở 10 thành phố Châu Á, Thomas Tanner và nnk., Bài viết của IDS số 315, Viện Nghiên cứu Phát triển tại Đại học Sussex, Brighton, Vương quốc Anh, tháng 1, 2009 [628 KB, PDF]

3.    Đánh giá Tác động Biến đổi Khí hậu tại Washington – Dự thảo chính thức

Báo cáo dự thảo này thảo luận về những liên quan của biến đổi khí hậu với một số lĩnh vực của bang Washington bao gồm; nông nghiệp, bờ biển, năng lượng, rừng, sức khỏe con người, cơ sở hạ tầng của nước mưa ở khu đô thị, cá hồi, thủy vằn và tài nguyên nước. Báo cáo chú trọng đến vai trò của thích ứng (các chính sách thích ứng, các biện pháp và công cụ thi hành) trong việc đề cập đến vài trong số các tác động tiềm năng này.

The Đánh giá các Tác động Biến đổi Khí hậu tại Washington (Bản thảo chính thức), Nhóm Tác động Khí hậu, Trung tâm Khoa học trong Hệ thống Trái đất, Đại học Washington, Seattle, WA, Mỹ, tháng 2, 2009 [27.3 MB, PDF]

4.    Cung cấp tài chính cho Thích ứng Biến đổi Khí hậu ở các nước đang phát triển

Bài viết phác họa ra những cần thiết dự tính để gây quỹ cho việc thích ứng ở các nước đang phát triển. Nó cũng trình bày về thực trạng và sự phân bổ các nỗ lực tài chính hiện hành ở nhiều góc độ khác nhau. Bài viết cũng chỉ ra một vài cơ chế thay thế mà có thể thực hiện được nhằm gây thêm quỹ cho thích ứng.

Cung cấp tài chính cho Biến đổi Khí hậu tại các nước đang phát triển: Bức tranh hiện tại và các Khả năng trong tương lai, Karoline Haegstad Flåm và Jon Birger Skaerseth, Viện Fridtjof Nansen, Norwegian Church Aid, Oslo, Na Uy, 2008 [295 KB, PDF]

5.    Trẻ em lên tiếng: Chúng ta cần những gì để thích ứng

Báo cáo cung cấp diễn đàn cho các trẻ em Nepal được phát biểu về biến đổi khí hậu và những cần thiết của trẻ em trong việc thích ứng. Báo cáo cho thấy trẻ em sống ở các khu vực nghèo của Nepal hiểu được sự cần thiết phải thay đổi cuộc sống của họ để đối phó với biến đổi khí hậu. Báo cáo đưa ra một số khuyến nghị cho việc bảo vệ quyền của trẻ em trong bối cảnh biến đổi khí hậu. 

Tiếng nói trẻ em: Trẻ em Nepal lên tiếng về Thích ứng với Biến đổi Khí hậu, Dhruba Gautam và Katy Oswald, Trẻ em và Biến đổi Khí hậu, tháng 11, 2008 [2.95 MB, PDF]

6.    Hội thảo về Chương trình Ô tô mát của ARB

Hội thảo của Ban Tài nguyên Không khí (ARB) sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 3, 2009, tại El Monte, California, để thảo luận về các quy định dự thảo nhằm làm giảm phát thải từ các máy điều hòa không khí lưu động. Biện pháp khống chế được đề xuất sẽ yêu cầu các nhà sản xuất phải trang bị cho các phương tiện giao thông mới các công nghệ mà sẽ làm giảm nhiệt mặt trời trong quá trình các phương tiện này đỗ ở những nơi có ánh nắng mặt trời.   

Hội thảo để đánh giá các yêu cầu cắt giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính từ các phương tiện giao thông mới, gây ra do sử dụng điều hòa không khí lưu động, Ban Tài nguyên Không khí (ARB), California, Mỹ, ngày 12 tháng 3, 2009