Ngày 10 tháng 2 năm 2009

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 10 tháng 2 năm 2009", ADAPTNet Vietnamese Edition, February 10, 2009, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-10-thang-2-nam-2009/

Ngày 10 tháng 2 năm 2009

  1. Quản lý thích ứng cho mực nước biển dâng – Bờ biển Gippsland
  2. Thách thức về biến đổi khí hậu đối với lĩnh vực Y tế công cộng của California
  3. Ý tưởng ứng phó và những con đường nhỏ tới sự bền vững
  4. Cải cách Cơ chế Phát triển Sạch (CDM) – Các cơ chế mới cho sự Phát triển Bền vững
  5. Các hoạt động của khối tư nhân trong việc giảm nhẹ rủi ro thiên tai
  6. Hội nghị về Năng lượng, Môi trường, và Phát triển Bền vững

Quản lý thích ứng cho mực nước biển dâng – Bờ biển Gippsland        

Báo cáo trình bày những phát hiện được trong Giai đoạn 2 của Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu ở Gippsland. Báo cáo phác họa những mối đe dọa tiềm năng đối với tài sản và cơ sở hạ tầng ở Gippsland và đề cập đến các vấn đề như xói mòn và vận chuyển cát. Cùng với một số vấn đề khác, báo cáo cũng mô tả bờ biển Gippsland bị xói mòn nhiều có thể bị thay đổi hình dáng do các cơn bão và các sự kiện khác như thế nào.  

Biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng, và bờ biển lún xuống dọc theo vùng bờ biển Gippsland, Báo cáo tổng kết, Giai đoạn 2 của Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu vùng Gippsland, Ủy ban vùng Bờ biển Gippsland, Bairnsdale, Victoria, Australia, tháng 7, 2008 [9.40 MB, PDF]

Thách thức về biến đổi khí hậu đối với lĩnh vực Y tế công cộng của California

Báo cáo đưa ra cái nhìn tổng quan về các phát hiện về biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng tiêu cực đến lĩnh vự y tế công cộng ở California như thế nào và các biện pháp thích ứng nào có thể tiến hành để làm giảm các ảnh hưởng này. Báo cáo sử dụng các kết quả từ cuộc điều tra các nhà chức trách trong lĩnh vực y tế công cộng để đánh giá thực trạng hiện hành của các viện y tế công cộng của California trong việc sẵn sàng áp dụng các biện pháp này.

Biến đổi khí hậu và các Viện Y tế công cộng California, Louise Bedsworth, Viện chính sách công cộng California (PPIC), San Francisco, California, USA, Tháng 11, 2008 [317 KB, PDF]    

Ý tưởng ứng phó và những con đường nhỏ tới sự bền vững    

Báo cáo đưa ra tập tiểu luận chuyên đề thăm dò các vấn đề liên quan đến sự ứng phó bao gồm: các tiềm năng cũng như sự căng thẳng trong việc liên kết ý tưởng ứng phó với chú trọng về sự công bằng xã hội và giảm nhẹ sự tổn thương; ý tưởng ứng phó có thể được hòa giải với các viễn cảnh mang tính xây dựng và các hoạt động chính trị tri thức; và những ngụ ý rộng hơn của các bài thuyết trình ứng phó và sự phổ biến tăng dần của chúng.     

Thiết lập lại cơ cấu ứng phó: Báo cáo tiểu luận chuyên đề, Melissa Leach (biên tập viên), Báo cáo chuyên đề thứ 13 của STEPS, Trung tâm STEPS, Đại học Sussex, Brighton, Vương quốc Anh, 2008 [484 KB, PDF]  

Cải cách Cơ chế Phát triển Sạch (CDM) – Các cơ chế mới cho sự Phát triển Bền vững    

Báo cáo thăm dò CDM (Cơ chế Phát triển Sạch) có thể được cải thiện như thế  nào. Báo cáo trình bày những hiểu biết thấu đáo đa dạng về cải cách và củng cố CDM trong chế độ khí hậu sau 2012. Bái cáo bao gồm mười ba bài viết đề cập đến bốn vấn đề cơ bản: phát triển bền vững và sự công bằng; cải cách thể chế, mở rộng các hạng mục dự án; tăng quy mô sự giảm nhẹ.         

Cải cách CDM – Bao gồm các Cơ chế Mới cho Phát triển Bền vững, Karen Holm Olsen and Jørgen Fenhann (Biên tập viên), Loạt Triển vọng 2008, Trung tâm của UNEP tại  Risø, Phòng thí nghiệm quốc gia cho năng lượng bền vững Risø, trường Đại học Kỹ thuật Đan Mạch, Đan Mạch, 2008 [3.21 MB, PDF]   

Các hoạt động của khối tư nhân trong việc giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Bài viết đưa ra các viễn cảnh mới và những cái nhìn sâu sắc trong việc cộng tác giữa lĩnh vực nhà nước-tư nhân trong công tác làm giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Bài viết tập trung vào các dự án và các sáng kiến cho thấy được các chất lượng và kết quả sáng tạo. Bài viết nhấn mạnh đến 17 gương mẫu cho thấy khối tư nhân tham gia cộng tác như thế nào để giảm nhẹ rủi ro thảm họa.           

Các hoạt động của khối tư nhân trong việc giảm rủi ro thiên tai: Những thực tế điển hình và bài học kinh nghiệm, Chiến lược quốc tế để giảm thiểu rủi ro thiên tai (ISDR), Liên hợp quốc, Bonn, Đức, 2008 [2.05 MB, PDF]

Hội nghị về Năng lượng, Môi trường và Phát triển Bền vững   

Diễn ra từ ngày 24-26 tháng 6 năm 2009 tại Paris, Pháp, hội nghị này nhằm hội tụ các nhà nghiên cứu, khoa học, các kỹ sư, và các sinh viên được cấp học bổng để trao đổi và chia sẻ các kinh nghiệm, các ý tưởng mới, và các kết quả nghiên cứu của họ về nhiều phương diện khác nhau của năng lượng, môi trường, và phát triển bền vững. Các bài thuyết trình có thể gửi tới trước ngày 28 tháng 2, 2009.

EESD 2009 – Hội nghị quốc tế về Năng lượng, Môi trường và Phát triển Bền vững, Viện Hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ Thế giới (WASET), Paris, Pháp, ngày 24-26 tháng 6, 2009