Ngày 09 tháng 10 năm 2007

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 09 tháng 10 năm 2007", ADAPTNet Vietnamese Edition, October 09, 2007, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-09-thang-10-nam-2007/

Ngày 09 tháng 10 năm 2007

1.    Thay đổi khí hậu ở Australia – Những dự đoán mới

Báo cáo này cung cấp những đánh giá mới nhất của thay đổi khí hậu ở Australia. Báo cáo này đã chỉ ra rằng lượng mưa dường như ngày càng lớn hơn. Các phát hiện khác bao gồm; hạn hán dường như xảy ra thường xuyên hơn, mối nguy hiểm do thời tiết khô nóng dễ gây cháy đang gia tăng, các trận lốc xoáy nhiệt đối dường như ngày càng mạnh hơn và mực nước biển sẽ tiếp tục dâng cao.

Thay đổi khí hậu ở Australia: Báo cáo kỹ thuật 2007, Tổ chức nghiên cứu công nghiệp và khoa học Liên bang Australia (CSIRO) và Cục khí tượng, Chương trình khoa học thay đổi khí hậu Australia, tháng 10 năm 2007.

2.    Tính dễ tổn thương của sức khoẻ đô thị với sự thay đổi khí hậu

Bài nghiên cứu này tổng hợp tính dễ tổn thương về sức khoẻ của dân cư đô thị thuộc các thành phố của các nước đang phát triển do sự thay đổi khí hậu. Bài nghiên cứu này nhấn mạnh sự cần thiết của việc có thêm các đầu vào năng động hơn đối với lĩnh vực sức khoẻ để đảm bảo rằng phát triển và chính sách sức khoẻ đóng góp vào phương pháp tiếp cận phòng ngừa cho sự bền vững môi trường toàn cầu và địa phương, sức khoẻ của dân cư đô thị, và tính công bằng về sức khoẻ.

Thay đổi khí hậu ở các thành phố thuộc các nước đang phát triển: Các suy luận cho sức khoẻ môi trường và công bằng, Diarmid Campbell-Lendrum và Carlos Corvalan, Tạp chí Sức khoẻ đô thị: Thông tin của Hội học giả Y khoa, Vol. 84, Số. 1, PubMed Central (PMC), tháng 5 năm 2007.

3.    Nóng lên toàn cầu cần một giải pháp quốc gia ở Hoa Kỳ

Báo cáo này (sử dụng số liệu tiêu dùng năng lượng hoá thạch mới nhất) xem xét xu hướng ô nhiễm là nóng lên toàn cầu ở Hoa Kỳ cả ở mức độ các bang và quốc gia trong vòng 15 năm từ 1990 đến 2004. Báo cáo này kết luận rằng thất bại trong việc giới hạn phát thải trong toàn quốc đã làm cho ô nhiễm làm nóng lên khí hậu toàn cầu vượt quá tầm kiểm soát.

Sự tăng vọt khí carbon: Xu hướng tại các bang và quốc gia trong việc phát thải khí carbon dioxide từ năm 1990, Alison Cassady và Tony Dutzik, Quỹ giáo dục PIRG Hoa Kỳ, Washington, DC, thang 4 năm 2007.

4.    Những suy luận công bằng trong dự báo thời tiết

Bài viết này tổng hợp lý luận của việc thông tin dự báo thời tiết. Nghiên cứu này đưa ra các suy luận công bằng của việc sự sử dụng phương pháp dự báo thời tiết theo mùa (SCF). Nghiên cứu tranh luận rằng, với việc không chú ý đến cơ chế cụ thể để khắc phục sự mất công bằng ban đầu, phân phối và sử dụng SCF là không có thể cải thiện được tình trạng của những người cần thông tin nhất.

Công bằng trong Dự báo thời tiết: Có thể khoa học sẽ bảo vệ những người nghèo của thế giới? Maria Carmen Lemos và Lisa Dilling, Khoa học và Chính sách công, Vol. 34, No. 2, tháng 3 năm 2007.

5.    Khoa học thay đổi khí hậu và người dân bản địa

Báo cáo này xem xét người dân bản địa như là chủ thể cơ bản về trong việc kiểm soát sự thay đổi khí hậu, thích ứng và đổi mới. Báo cáo này tổng hợp các kết quả nghiên cứu trong các chuyên đề được tổ chức tại Viện thay đổi môi trường Oxford. Báo cáo này phân tích cách thức để làm tăng tiếng nói của người dân bản địa và hành động trong giới hạn về chính sách thay đổi thời tiết, nghiên cứu và hành động.

Người dân bản địa và thay đổi khí hậu, Jan Salick và Anja Byg, Trung tâm nghiên cứu về thay đổi khí hậu Tyndall, Oxford, tháng 5 năm 2007.

6.    Hội nghị về dân số Châu Âu – Barcelona, Tây Ban Nha

Hội nghị về dân số Châu Âu năm 2008 sẽ được tổ chức tại Barcelona, Tây Ban Nha từ 09-12 tháng 7 năm 2008. `Phát triển, Môi trường và Lịch sử’ sẽ được trao đổi tại Hội nghị thông quan nhiêu chủ đề của chương trình hội nghị. Bài tóm tắt mở rộng hoặc bài viết (02-04 trang) có thể nộp vào ngày 15 tháng 10 năm 2007.

Hội nghị Dân số Châu Âu 2008, Văn phòng Nghiên cứu dân số tại Đại học Princeton , Barcelona, Tây Ban Nha, 09-12 tháng 7 năm 2008