AdaptNet ngày 7 tháng 9 năm 2010

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdaptNet ngày 7 tháng 9 năm 2010", ADAPTNet Vietnamese Edition, September 07, 2010, https://nautilus.org/adaptnet/adaptnet-ngay-7-thang-9-nam-2010/

AdaptNet ngày 7 tháng 9 năm 2010

Kế hoạch hành động trong Bạch thư về biến đổi khí hậu của Chính phủ bang Victoria

Chính phủ Victoria đã tiến hành một bước đi lớn trong việc tăng cường chương trình nghị sự về biến đổi khí hậu ở Australia thông qua việc phát hành Bạch thư. Nó đề xuất 10 hành động nhằm giảm phát thải, cung cấp nhiều nguồn năng lượng hỗn hợp và đa dạng, khuyến khích các hộ gia đình và các cơ quan kinh doanh sử dụng nước và năng lượng hiệu quả hơn, tạo điều kiện thúc đẩy cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu. Kế hoạch thực thi Bạch thư sẽ được phát hành vào cuối năm nay và sẽ để ra các chi tiết, bao gồm cung cấp vốn, các sáng kiến cụ thể nhằm củng cố Kế hoạch Hành động này.

Tham gia hành động cho tương lai của Victoria: Bạch thư về biến đổi khí hậu của chính phủ Victoria – Kế hoạch Hành động, Văn phòng Chính phủ của Thủ tướng và Nội các bang Victoria, Melbourne, Australia, tháng 7 năm 2010 [3.63 MB, PDF]

Các thành phố ven biển của châu Á trong thời đại biến đổi khí hậu    

Báo cáo cho thấy sự phát triển các chiến lược quản lý rủi ro (vd cải thiện cơ sở hạ tầng, các hệ thống cảnh báo sớm, các kế hoạch sơ tán, phản hồi với thiên tai, và các cứu trợ) đang là sự cần thiết khẩn cấp ở tất cả các thành phố lớn ven biển châu Á. Tuy nhiên, báo cáo cũng tranh luận rằng các rào cản đích thực cho việc thực hiện các biện pháp này cần phải vượt qua, bao gồm: thiếu nhận thức, sao lãng sự tức thì của các vấn đề khác, thiếu ngân sách, và các vấn đề quản trị.

Các thành phố gặp rủi ro: Các thành phố vùng ven biển châu Á trong thời đại biến đổi khí hậu, Roland J. Fuchs, Các vấn để của châu Á-Thái Bình Dương, Phân tích từ Trung tâm Đông-Tây No. 96, tháng 7, 2010 [2.82 MB, PDF]

Thích ứng biến đổi khí hậu ở New Zealand       

Ấn phẩm này bao gồm 9 bài viết cung cấp những viễn cảnh cho từng lĩnh vực trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu ở New Zealand. Nó thăm dò kinh nghiệm thích ứng hiện hành của New Zealand và chỉ ra các cách hướng tới. Ấn phẩm này sử dụng cách tiếp cận bộ ba cốt lõi bền vững (kinh tế, môi trường và xã hội) để tổng hợp các vấn đề thích ứng xuyên suốt các ngành và các mối quan tâm chủ chốt, bao gồm: các ngành công nghiệp cơ bản, sức khỏe con người, đa dạng sinh học, năng lượng, và văn hóa Maori.

Thích ứng biến đổi khí hậu ở New Zealand: Những kịch bản tương lai và một số viễn cảnh theo ngành, Richard A. C. Nottage và nnk. (biên tập viên), Trung tâm Biến đổi Khí hậu New Zealand, Wellington, New Zealand, 2010 [3.41 MB, PDF]

Bộ công cụ thực hành thích ứng năng lượng – NHIỆT     

Bộ công cụ này (Bộ công cụ thực hành thích ứng năng lượng) được thiết kế để hỗ trợ thực hành các đánh giá tổn thương khí hậu và thích ứng trong lĩnh vực năng lượng. Nó cung cấp quá trình dựa vào rủi ro để thông báo cho các quan chức chính phủ về những quyết định cấp cao về việc làm thế nào để thích ứng ngành năng lượng để cải thiện tính ứng phó với tính biến thiên của khí hậu và biến đổi khí hậu.

Bộ công cụ thực hành về thích ứng năng lượng – NHIỆT, Chương trình hỗ trợ Quản lý ngành Năng lượng của Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Thế giới, 2010

Lập khung học hỏi và hành động về thích ứng biến đổi khí hậu – Pakistan

Bài viết áp dụng viễn cảnh học hỏi đối với sự tranh cãi về thích ứng biến đổi khí hậu. Nó sử dụng cách tiếp cận lấy nhân vật làm cơ sở để khảo sát một số ý tưởng khái niệm chủ đạo trong bối cảnh đô thị địa phương của Pakistan. Bài viết xác định 6 đặc tính riêng biệt có thể được sử dụng để tạo khung cho bối cảnh học hỏi và hành động cho thích ứng biến đổi khí hậu, bao gồm: khả năng lãnh đạo thích ứng, tầm nhìn cho thích ứng, quản trị tốt cho thích ứng, sự đổi mới và tính sáng tạo cho thích ứng, và tiềm lực cho thích ứng.

Lập khung học hỏi và hành động về thích ứng biến đổi khí hậu: Trường hợp của Lahore, Pakistan, Saleem Janjua, Ian Thomas, Darryn McEvoy, Tạp chí quốc tề về các chiến lược thích ứng biến đổi khí hậu và quản lý, tập 2, số 3, tr.281-296, 2010 [yêu cầu đăng ký]

Tương lai của Đại hội các thành phố – Incheon, Hàn Quốc    

Đại hội này sẽ diễn ra từ ngày 5-7 tháng 10, 2010 tại Incheon, Hàn Quốc. Nó sẽ đề cập đến các thách thức bất thường mà các thành phố đang tăng trưởng nhanh chóng phải đối mặt trong thế kỷ 21. Đạt được sự phát triển đô thị theo xu hướng hiệu quả sinh thái, các thành phố có khả năng ứng phó, với nền kinh tế xanh và dân cư đô thị hạnh phúc sẽ là trọng tâm của các thuyết trình và thảo luận. Để biết thêm chi tiết, mời vào trang web của ICLEI.

Tương lai của Đại hội các thành phố: hiệu quả sinh thái, tính ứng phó, kinh tế xanh, và hanh phúc, ICLEI – Các chính quyền địa phương cho sự bền vững, Incheon, Hàn Quốc, 5-7 tháng 10, 2010