AdaptNet ngày 5 tháng 10 năm 2010

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdaptNet ngày 5 tháng 10 năm 2010", ADAPTNet Vietnamese Edition, October 05, 2010, https://nautilus.org/adaptnet/adaptnet-ngay-5-thang-10-nam-2010/

AdaptNet ngày 5 tháng 10 năm 2010

  1. Thích ứng ở ĐB Arnhem Land, Australia – Quan điểm của thổ dân
  2. Giảm sự tổn thương biến đổi khí hậu cho các cộng đồng ven biển – Samoa
  3. Lộ trình đề cập Thách thức Belmont
  4. Chi phí và lợi ích của thích ứng ở các nước đang phát triển
  5. Các xu hướng trong các sự cực đoan thời tiết ảnh hưởng đến sự định cư của con người
  6. Hội thảo Quốc tế lần 5 về Thích ứng dựa vào Cộng đồng

Thích ứng ở ĐB Arnhem Land, Australia – Quan điểm của thổ dân

Nghiên cứu này nhằm tăng cường sự hiểu biết về các yếu tố quan trọng trong việc lồng ghép các quan điểm của các thổ dân vào việc lập kế hoạch cho các chính sách thích ứng ở Đông Bắc vùng đất Arnhem Land (cộng đồng Yolngu) của Australia. Nghiên cứu này gợi ý rằng các chiến lược và chính sách là cần thiết để đẩy mạnh khả năng thích ứng của các cộng đồng này để giảm đói nghèo và phản hồi với sự biến đổi khí hậu.

‘Những thay đổi kỳ lạ’: Quan điểm của thổ dân về biến đổi khí hậu và thích ứng ở ĐB Đất Arnhem (Australia), L. Petheram và nnk., Sự biến đổi môi trường toàn cầu (bài được đăng), 2010

Giảm sự tổn thương biến đổi khí hậu cho các cộng đồng ven biển – Samoa

Báo cáo mô tả dự án ở Samoa (Cơ sở hạ tầng Samoa và Quản lý Tài sản – SIAM) để làm giảm sự tổn thương của cơ sở hạ tầng vùng ven biển Samoa do các hiểm họa liên quan đến khí hậu gây ra trong bối cảnh các thách thức phát triển rộng hơn. Dự án đã phát triển được khung sử dụng đất và quản lý rủi ro, qua đó cung cấp các cơ hội để thăm dò khung này có thể được sử dụng như thế nào cho các quốc đảo nhỏ đang phát triển (SIDS).

Lĩnh vực chính sách: Giảm sự tổn thương biến đổi khí hậu cho các cộng đồng ven biển ở Samoa, Michele Daly và nnk., Tạp chí Phát triển Quốc tế, tập 22, tr. 265 – 281, 2010 [438 KB, PDF]

Lộ trình đề cập Thách thức Belmont

Thách thức Belmont nhằm đưa ra kiến thức để hỗ trợ cho các hoạt động của con người và sự thích ứng với thay đổi môi trường khu vực. Báo cáo sơ bộ này đánh giá những thiện chí, sự sẵn sàng và khả năng của cộng đồng nghiên cứu quốc tế phản hồi với Thách thức này và để cập đến các vấn đề có liên quan với sự tích hợp các nghiên cứu về khoa học thời tiết, khí hậu, hệ sinh thái, năng lượng, sức khỏe, nông nghiệp, kỹ thuật, và khoa học xã hội.

Sự thay đổi Môi trường khu vực: Hành động của con người và sự thích ứng – Phải làm gì để đáp ứng được thách thức Belmont? Hội đồng Khoa học Quốc tế (ICSU), Paris, tháng 8, 2010 [946 KB, PDF]

Chi phí và lợi ích của thích ứng ở các nước đang phát triển

Bài viết tập trung vào các vấn đề kinh tế ở các nước đang phát triển nơi thích ứng khí hậu là cần thiết nhất, và nơi có hàng loạt các hạn chế cần phải đề cập cùng một lúc. Nó phát triển một khung để phân tích các chi phí và lợi ích của thích ứng biến đổi khí hậu ở các nước đang phát triển và các bối cảnh đặc trưng mà ở đó chúng có thể được áp dụng cho các công việc nghiên cứu tương lai.

Thích ứng biến đổi khí hậu ở các nước đang phát triển: Các vấn đề và quan điểm cho phân tích kinh tế, Muyeye Chambwera và Jesper Stage, Viện Môi trường và Phát triển Quốc tế (IIED), Vương quốc Anh, 2010 [158 KB, PDF]

Các xu hướng trong các sự cực đoan thời tiết ảnh hưởng đến sự định cư của con người

Xác định các xu hướng cho các hiện tượng thời thời tiết cực đoan là sống còn nếu các cộng đồng muốn phát triển các chiến lược thành công để quản lý các sự kiện thời tiết cực đoan với sự biến đổi cả về tần số và cường độ. Bản nhận xét này cân nhắc các xu hướng trong các hiện tượng thời tiết cực đoan như được xác định từ các dữ liệu lich sử và như được dự đoán từ các mô hình khí hậu toàn cầu cho các thập kỷ tới. Nó thảo luận các chiến lược quản lý cho các ví dụ gần đây về các sự kiện thời tiết cực đoan và xem xét các sự cần thiết trong tương lai cho các cộng đồng trong việc đề cập các sự kiện thời tiết cực đoan.

Các xu hướng trong các hiện tượng thời tiết cực đoan ảnh hưởng sự định cư của con người, Michael J Manton, Quan điểm hiện hành về sự bền vững môi trường, tập 2, tr.151–155, tháng 6, 2010 [134 KB, PDF]

Hội thảo Quốc tế lần 5 về Thích ứng dựa vào Cộng đồng

Hội thảo này sẽ diễn ra ở Dhaka, Bangladesh từ ngày 24-31 tháng 3, 2011. Hội thảo này dành cho tất cả những ai quan tâm đến vần đề thích ứng dựa vào cộng đồng, bao gồm các nhà lập chính sách, các tổ chức phi chính phủ, các viện nghiên cứu và chính sách, các viện hàn lâm, và các nhà thực nghiệm với chú trọng chủ yếu vào các công việc thích ứng từ cơ sở. Mời nộp tóm tắt trước ngày 31 tháng 10 năm 2010.

Hội thảo Quốc tế lần 5 về thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng, Viện Môi trường và Phát triển Quốc tế (IIED), Vũ đài Liên minh các Tổ chức Nghiên cứu Chính sách, và Trung tâm Nghiên cứu Tằng cường của Bangladesh (BCAS), Dhaka, Bangladesh, 24-31 tháng 3, 2011