AdaptNet ngày 4 tháng 6 năm 2013

Recommended Citation

"AdaptNet ngày 4 tháng 6 năm 2013", ADAPTNet Vietnamese Edition, June 04, 2013, https://nautilus.org/adaptnet/adaptnet-ngay-4-thang-6-nam-2013/

  1. Báo cáo đánh giá – Thích ứng ở vùng ven biển
  2. Áp dụng khoa học để giảm thiểu rủi ro thiên tai
  3. Chiến lược của Cộng đồng chung Châu Âu về Thích ứng với Biến đổi Khí hậu
  4. Chỉ số nghèo – một công cụ để can thiệp vào các giải pháp thích ứng
  5. Công cụ hỗ trợ ra quyết định về các giải pháp thích ứng hiệu quả
  6. Hội nghị Quốc tế về Môi trường và Năng lượng

 

Báo cáo đánh giá – Thích ứng ở vùng ven biển

Báo cáo này đưa ra những đánh giá quan trọng về những vấn đề hiện đang tồn tại và mới nổi về thích ứng với biến đổi khí hậu ở các vùng ven biển, tập trung vào các hậu quả gây ra để từ đó lựa chọn vấn đề ưu tiên và đánh giá các phương án thích ứng trong các khu vực địa phương ở Ốt-xtrây-li-a. Báo cáo tập trung vào các vấn đề: dự báo khí hậu và cách thức kết hợp trong chính sách và quản lý cho các khu vực ven biển; các chiến lược thích ứng phù hợp có xét đến khả năng ứng dụng và các hạn chế gặp phải; các cách tiếp cận để giám sát và đánh giá các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu bao gồm các tiêu chí liên quan đến việc đánh giá hiệu quả thực hiện các chiến lược này.

Báo cáo đánh giá thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng ven biển: Ưu tiên Thích ứng ven biển và các phương án phát triển của các địa phương, Robert B. Mangoyana và cộng sự, Cục Biến đổi khí hậu và Hiệu quả năng lượng, Chính phủ Ốt-xtrây-li-a, 2013 [889 KB, PDF].

Áp dụng khoa học để giảm thiểu rủi ro thiên tai

Báo cáo này một lần nữa khẳng định căn cứ giúp khoa học có được áp dụng phổ biến vào trong quá trình hoạch định chính sách giảm thiểu rủi ro thiên tai phụ thuộc nhiều vào yếu tố khoa học có “hữu ích, có thể sử dụng và được sử dụng” không. Bên cạnh đó, trong báo cáo này cũng mô tả các ví dụ cụ thể của ứng dụng khoa học được sử dụng để giảm thiểu rủi ro thiên tai, và đưa ra bằng chứng cho thấy có thể  áp dụng khoa học để giảm thiểu rủi ro thiên tai. Báo cáo này còn chứng minh được khoa học có thể: (i) được thay đổi theo nhu cầu để giải quyết những tác động tiêu cực của thiên tai đến cuộc sống, sinh kế, các nền kinh tế và xã hội (ii) cho phép đánh giá rủi ro thiên tai tập trung hơn (iii) giảm thiểu tác động của thiên tai thông qua khâu dự báo tốt hơn và (iv) cải thiện các chương trình giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Áp dụng Khoa học để Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai: Báo cáo của Nhóm Tư vấn Kỹ thuật và Khoa học ISDR, Southgate RJ và các cộng sự, Văn phòng Liên Hợp Quốc về Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai (UNISDR), 2013 [2.90 MB, PDF].

Chiến lược của Cộng đồng chung Châu Âu về Thích ứng với Biến đổi Khí hậu

Chiến lược thích ứng của Cộng đồng chung Châu Âu góp phần tạo nên một Châu Âu có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu hiệu quả hơn. Chiến lược này gồm một loạt các ấn phẩm như đánh giá tác động của biến đổi khí hậu ở Châu Âu, các tài liệu về giải pháp thích ứng cho từng lĩnh vực cụ thể (ví dụ như: vùng duyên hải, sức khỏe môi trường, cơ sở hạ tầng) và hướng dẫn xem xét việc tích hợp thích ứng vào các chính sách phát triển của EU. Chiến lược này có tính đến tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, ví dụ như sự gián đoạn chuỗi cung ứng hoặc thiếu hụt nguồn cung nguyên vật liệu thô, năng lượng, thực phẩm và ảnh hưởng đối với cộng đồng EU.

Thông tin từ Ủy ban Nghị viện Châu Âu, Hội đồng, Ủy ban Kinh tế và Xã hội Châu Âu và Ủy ban các vùng: Chiến lược của Cộng đồng chung Châu Âu về Thích ứng với Biến đổi Khí hậu, Ủy ban Châu Âu, 2013 [1.20 MB, PDF].

Chỉ số nghèo – một công cụ để can thiệp vào các giải pháp thích ứng

Báo cáo này đã đưa ra một chỉ số nghèo có thể giúp định hướng ưu tiên viện trợ phát triển cho các cộng đồng có nguy cơ nghèo đói. Chỉ số này là của bảy tiểu bang ở Đông Bắc Ấn Độ – một khu vực có sự phát triển không đồng đều giữa các vùng. Chỉ số này bao gồm hệ số Gini về phân phối đất sử dụng, được coi là yếu tố tương đối mới mẻ trong các chỉ số nghèo đói, đồng thời giúp ghi lại và nắm rõ mô hình phân phối không đồng đều ở phía Đông Bắc Ấn Độ, mà hậu quả của hoạt động này là ảnh hưởng đến sự phân phối thu nhập. Mặc dù chủ yếu chỉ số này được sử dụng cho ở vùng Đông Bắc Ấn Độ, nhưng vẫn có thể được sử dụng ở các nước đang phát triển khác, những nơi vẫn còn tồn tại sự mất cân bằng trong phát triển khu vực.

Chỉ số nghèo – một công cụ để can thiệp vào các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng Đông Bắc Ấn Độ, Malini Nair và các cộng sự, Khí hậu và Sự phát triển, tập 5, số 1, trang 14-32, 2013.

Công cụ hỗ trợ ra quyết định về các giải pháp thích ứng hiệu quả

Bản hướng dẫn chính sách của NCCARF tóm tắt những thách thức chính cần phải giải quyết để Ốt-xtrây-li-a thích ứng một cách có hiệu quả với biến đổi khí hậu, đưa ra tư vấn chính sách do các nhà hoạch định chính sách của Khối Thịnh Vượng Chung Châu Âu và ở cấp chính phủ Ốt-xtrây-li-a đề xuất áp dụng. Bản tóm tắt này cho thấy sự hỗ trợ trong việc đưa ra quyết định về các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu, thông qua đưa ra khuôn khổ làm việc, kiến thức cần có và các tiêu chí (được gọi là các công cụ hỗ trợ ra quyết định hoặc DSTs) để đánh giá và so sánh hiệu quả áp dụng.

Công cụ hỗ trợ ra quyết định về các giải pháp thích ứng hiệu quả, Bản tóm tắt Hướng dẫn Chính sách NCCARF, Cơ quan Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu Quốc gia (NCCARF), Queensland, Ốt-xtrây-li-a, 2013 [1.46 MB, PDF].

Hội nghị Quốc tế về Môi trường và Năng lượng

Hội nghị (Hội nghị Quốc tế về Môi trường và Năng lượng năm 2013) sẽ được tổ chức trong 2 ngày 16 và 17 tháng 12 năm 2013 tại Colombo, Sri Lanka. Đây là cơ hội để các đại biểu trao đổi những ý tưởng mới và kinh nghiệm ứng dụng liên quan đến “Môi trường” và “Năng lượng”. Một trong những chủ đề của hội nghị là “Thay đổi Môi trường Toàn cầu”. Mọi bài phát biểu của Quý vị vui lòng gửi cho chúng tôi trước ngày 15 tháng Bảy năm 2013.

Hội nghị Quốc tế về Môi trường và Năng lượng năm 2013, Colombo, Sri Lanka, Khách sạn Grand Oriental, Colombo, Sri Lanka, 2013.

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Saleem Janjua: adaptnet@rmit.edu.au

Để đăng ký nhận bản tin và để thông báo ngừng nhận bản tin:

http://www.nautilus.org/mailing-lists/sign-up-for-mailing-lists

Giáo sư Darryn McEvoy, Giám đốc Chương trình, Chương trình Thích ứng với Biến đổi Khí hậu, Đại học RMIT

Giáo sư Peter Hayes, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành, Viện An ninh và Bền vững Nautilus

Tiến sĩ Saleem Janjua, Chủ biên Bản tin AdaptNet

AdaptNet là bản tin miễn phí xuất bản hai tuần một lần được biên soạn bởi Chương trình Thích ứng với Biến đổi Khí hậu thuộc Viện Nghiên cứu các Thành phố Toàn cầu, Đại học RMIT, Melbourne, Úc. Bản tin được xuất bản với sự hợp tác của Viện An ninh và Bền vững Nautilus.


One thought on “AdaptNet ngày 4 tháng 6 năm 2013

  1. Thành phố Huế là một trong bốn thành phố của châu Á được ISET chọn để xây dựng năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu ở khu vực châu Á.

Leave a Reply

Your email address will not be published.