AdaptNet ngày 30 tháng 11 năm 2010

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdaptNet ngày 30 tháng 11 năm 2010", ADAPTNet Vietnamese Edition, November 30, 2010, https://nautilus.org/adaptnet/adaptnet-ngay-30-thang-11-nam-2010/

AdaptNet ngày 30 tháng 11 năm 2010

  1. Biến đổi khí hậu và quy hoạch không gian khu vực
  2. Người nghèo có những gì mà họ cần để thích ứng với biến đổi khí hậu?
  3. Ai đưa ra quyết định về các thành phố của chúng ta?
  4. Bộ công cụ thích ứng dựa vào cộng đồng
  5. Lồng ghép DRR và CCA vào các quá trình phát triển
  6. Bài học kinh nghiệm – Sự kiện của NCCARF ở Melbourne

Biến đổi khí hậu và quy hoạch không gian khu vực

Báo cáo mô tả các khung quản lý cho quy hoạch không gian khu vực và các chính sách thích ứng với biến đổi khí hậu trong các khu vực Tây Nam nước Anh (SWE) của Vương quốc Anh và Đông Nam Queensland (SEQ) ở Australia. Báo các xác định được sự tăng trưởng được nhận thức và đo đạc như thế nào ở từng khu vực, bao gồm sự phân tích về sự phát triển đô thị có thể làm xáo trộn việc quản lý biến đổi khí hậu như thế nào. Báo cáo thiết lập được các sơ đồ không gian khu vực tạo khung cho các chính sách phát triển nhà ở, biến đổi khí hậu và các mối tương quan của chúng.

Tăng trưởng một cách thích ứng? Phản hồi với biến đổi khí hậu qua quy hoạch không gian khu vực ở Anh và Australia, Ian Smith và nnk., Báo cáo nghiên cứu số 31, Chương trình Nghiên cứu Đô thị, Đại học Griffith, Brisbane, QLD, Australia, tháng 7, 2010 [1.21 MB, PDF]

Người nghèo có những gì mà họ cần để thích ứng với biến đổi khí hậu?

Nghiên cứu này đưa ra những khảo sát về khả năng của những người dân nghèo ở Nepal thích ứng với biến đổi khí hậu. Nó thăm dò thấy khả năng thích ứng của các cộng đồng ở vùng Koshi Tappu qua khảo sát họ có hay không các tài sản chính cần thiết (nhân lực, xã hội, tự nhiên, vật chất, và vốn tài chính) để duy trì khả năng ứng phó với các sự kiện thời tiết cực đoan liên tục xảy ra.

Người nghèo có những gì mà họ cần để thích ứng với biến đổi khí hậu? Nghiên cứu thực tế ở Nepal, Hari Bansha Dulal và nnk., Local Environment, tập 15, số 7, tr. 621–635, tháng 8, 2010 [380 KB, PDF]

Ai đưa ra quyết định về các thành phố của chúng ta?

Báo cáo tập trung vào việc quản trị thành phố thông qua thăm dò ai đưa ra quyết định về các thành phố của chúng ta và họ lập quyết định như thế nào. Nó khảo sát việc lập quyết định ở mức thành phố ở 8 thành phố (Vancouver, Toronto, Seattle, Portland, Chicago, Austin, Dublin và Copenhagen). Những kết quả thu được từ báo cáo cho thấy có hai ngụ ý cho các thành phố của Australia: thứ nhất, người dân phải tham gia vào các quyết định; thứ hai, thay đổi cấu trúc không mang lại thành công.

Các Thành phố – Ai quyết định? Jane-Frances Kelly, Viện Grattan, Melbourne, Victoria, Australia, tháng 10, 2010 [1.92 MB, PDF]

Bộ công cụ thích ứng dựa vào cộng đồng

Bộ công cụ thích ứng dựa vào cộng đồng (CBA) đưa ra hướng dẫn thực tế về ‘làm thế nào để’ cho các nhóm thực hiện vòng dự án CBA. Nó bao gồm hướng dẫn theo từng bước một và khuyến nghị các công cụ này cho các giai đoạn khác nhau của vòng dự án, cùng với các liên kết tới những nguồn tài liệu hữu ích và danh mục cho các tài liệu chính của dự án. Bộ công cụ này bao gồm một bộ tài liệu tham khảo các tiêu chuẩn CBA để giúp bảo đảm có được sự phân tích, thiết kế, thi hành dự án cũng như việc quản lý thông tin và kiến thức chất lượng cao.

Bộ công cụ thích ứng dựa vào cộng đồng (Bộ công cụ số hóa – Phiên bản 1.0), CARE International và Viện Phát triển Bền vững Quốc tế (IISD), tháng 7, 2010 [0.98 MB, PDF]

Lồng ghép DRR và CCA vào quá trình phát triển

Bài nhận xét này đưa ra cái nhìn tổng quan về các mức hội tụ việc giảm rủi ro thiên tai (DRR) và thích ứng biến đổi khí hậu (CCA) hiện nay ở nhiều phạm vi khác nhau. Nó đánh giá những sự giống nhau và khác nhau giữa DRR và CCA và xem xét điều gì sẽ sảy ra nếu không kết hợp hai chương trình này với nhau. Bài nhận xét này trình bày những chứng cớ cập nhật nhất về việc DRR và CCA đã kết hợp với nhau, tiếp theo là phần đánh giá lại về những trở ngại cho sự hội tụ tiếp theo.

Đánh giá tiến trình về giảm rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu trong các quá trình phát triển, Tom Mitchell, Maarten van Aalst và Paula Silva Villanueva, Bài thảo luận số 2 cho SCR, Viện nghiên cứu phát triển, Đại học Sussex, Anh, tháng 9, 2010 [358 KB, PDF]

Bài học kinh nghiệm – Sự kiện của NCCARF ở Melbourne

Sự kiện của NCCARF sẽ diễn ra ở Melbourne vào ngày 7 tháng 12 năm 2010. Nó sẽ xem xét hàng loạt các nghiên cứu thực tế của các sự kiện cực đoan trong thời gian qua để thăm dò các vấn đề như: Những gì làm cho các cộng đồng dễ bị tổn thương với các sự kiện cực đoan? Những gì có thể giúp cho các hoạt động thích ứng thành công? Những hành động nào đẩy mạnh tính ứng phó, và có những ví dụ nào của việc không thích ứng? Đăng ký trên mạng sẽ được diễn ra cho đến ngày 2 tháng 12 năm 2010.

Bài học kinh nghiệm: Trình bày nghiên cứu tổng hợp của NCCARF, Cơ quan nghiên cứu thích ứng biến đổi khí hậu quốc gia (NCCARF), Mecure Hotel Melbourne, Australia, 7 tháng 12, 2010