AdaptNet ngày 28 tháng 6 năm 2011

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdaptNet ngày 28 tháng 6 năm 2011", ADAPTNet Vietnamese Edition, June 28, 2011, https://nautilus.org/adaptnet/adaptnet-ngay-28-thang-6-nam-2011/

AdaptNet ngày 28 tháng 6 năm 2011

1. Đánh giá rủi ro về biến đổi khí hậu trong quản trị

2. Cơ quan, tổ chức trong bối cảnh quản trị năng lượng tái tạo

3. Chiến lược giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương cho bang Maryland, Mỹ

4. Làm thế nào nâng cao được tác động thực tế của các nghiên cứu thích ứng?

5. Thích ứng với biến đổi khí hậu: Tìm kiếm giải pháp đối phó phù hợp

6. Hội thảo – Ứng phó của các khu đô thị với biến đổi khí hậu ở châu Á

Đánh giá rủi ro về biến đổi khí hậu trong quản trị

Nghiên cứu tóm lược hiện trạng tính dễ bị tổn thương liên quan đến biến đổi khí hậu (BĐKH) và/hoặc các dự án đánh giá rủi ro và việc thực hiện những kết quả từ các dự án này trong các chính sách thích ứng với BĐKH của Australia. Nghiên cứu thảo luận vai trò của quản trị trong điều chỉnh các quá trình đánh giá và các hoạt động ứng phó của các thể chế. Nghiên cứu cho rằng cần thiết phải thay đổi những hiểu biết thông thường về đánh giá rủi ro trong việc điều chỉnh nhận thức hành vi trong xã hội; nghiên cứu chỉ ra rằng định hướng về vấn đề từ chính nó có thể là các lợi ích quan trọng hơn của các đánh giá.

Lồng ghép Đánh giá Rủi ro về Biên đối Khí hậu trong Quản trị, Benjamin L. Preston, Chiara Danese và Emma J Yuen, Kết nối Nghiên cứu với Thực tế: Kiến thức, Phương pháp và Xây dựng chính sách, Hội nghị Colorado về Quản trị Hệ thống Trái đất: Vượt qua Các giới hạn và Xây dựng Cầu nối, 17-20 tháng 5, 2011 [389 KB, PDF]

Cơ quan, tổ chức trong bối cảnh Quản trị Năng lượng Tái tạo

Nghiên cứu trình bày các phân tích trên cơ sở kinh nghiệm về các cơ quan, tổ chức trong ngành quản trị năng lượng tái tạo ở Ấn Độ. Nghiên cứu xem xét cụ thể vai trò các mạng lưới đối tác liên quan trong triển khai năng lượng gió tại hai bang đã được lựa chọn của Ấn Độ. Nghiên cứu cũng thảo luận về những khuyến nghị về vai trò của các cơ quan, tổ chức là một điều kiện cho quản trị hệ thống trái đất một cách hiệu quả.

Xây dựng mạng lưới đối tác cho Biến đối Khí hậu: Cơ quan, tổ chức trong bối cảnh Quản trị Năng lượng Tái tạo ở Ấn Độ, Elisabeth Benecke, Thỏa thuận Môi trường Quốc tế: Chính trị, Luật và Kinh tế, Quyển 1, Số 1, trang 23-42, DOI:10.1007/s10784-011 – 9148-8, 2011 [301 KB, PDF]

Chiến lược giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương cho bang Maryland, Mỹ

Bang Maryland công bố một báo cáo mới về nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu và đưa các chiến lược thích ứng cho phần lớn những tác động của biến đổi khí hậu đối với một loạt các vấn đề bao gồm sức khỏe con người, khả năng tồn tại của hệ sinh thái, nước, dân số và cơ sở hạ tầng. Báo cáo đưa ra thông tin cơ bản hướng dẫn và ưu tiên các hoạt động ở cấp bang trong thời gian ngắn hạn và trung hạn. Báo cáo chỉ ra rằng việc thực hiện các biện pháp thích ứng quan trọng sẽ đảm bảo rằng bang này sẽ hạn chế tối đa tác động và chi phí cho biến đối khí hậu trong thời gian dài.

Chiến lược Toàn diện cho việc Giảm nhẹ Tính dễ bị tổn thương đối với Biến đổi Khí hậu của bang Maryland – Giai đoạn II: Xây dựng Khả năng thích ứng về Kinh tế, Xã hội và Sinh thái, Boicourt K và ZP Johnson (xã luận), Báo cáo của Ủy ban về Thích ứng và Đối phó với Biến đổi Khí hậu bang Maryland và Nhóm cộng tác Kỹ thuật và Khoa học, 2011 [31.1 MB, PDF]

Làm thế nào nâng cao được tác động thực tế của các nghiên cứu thích ứng?

Nghiên cứu xem xét những điểm chung giữa nghiên cứu thích ứng và chính sách thích ứng, lập kế hoạch và đầu tư. Nghiên cứu tập trung tìm hiểu câu trả lời cho câu hỏi: “Làm thế nào các nghiên cứu về thích ứng chuyển được thông tin cho một lĩnh vực khá non trẻ là xây dựng và thực hiện chính sách về thích ứng?” Nghiên cứu cũng đưa ra các bài học từ bốn lĩnh vực khác nhau của nghiên cứu thích ứng bao gồm: đánh giá rủi ro và đối phó với các tác động, tính dễ bị tổn thương của xã hội và khả năng thích ứng, khả năng thích ứng và đối phó và khoa học về đưa ra quyết định và thực hiện chính sách.

Liệu các nghiên cứu về thích ứng có hiệu quả không, và làm thế nào nâng cao được tác động thực tế của các nghiên cứu này?, Hallie C. Eakin và Anthony Patt, tạp chí Biến đổi Khí hậu WIRES, Quyển 2, Số 2, 2011 [Tài liệu phải mua]

Thích ứng với biến đổi khí hậu: Tìm kiếm giải pháp đối phó phù hợp

Nghiên cứu là một phần trong hoạt động nghiên cứu có sự tham gia ở Cambodia trong một nỗ lực tìm giải đáp cho các câu hỏi như: làm thế nào để xác định những hoạt động thích ứng chưa hiệu quả, làm thế nào để hỗ trợ cho hoạt động thay đổi từ các chiến lược thích ứng độc lập sang các hoạt động ứng phó có kế hoạch một cách hiệu quả, và làm thế nào để đưa cộng đồng và người dân địa phương vào quá trình quyết định liên quan đến vấn đề thích ứng. Nghiên cứu xây dựng và đưa ra những thông tin tốt hơn về những yếu tố định hướng cho các hoạt động ứng phó về thích ứng và tóm lược được các thông tin, kiến thức có được dựa trên thực tế cho việc hỗ trợ thích ứng với biến đổi khí hậu hiệu quả.

Thích ứng với Biến đổi Khí hậu: Tìm kiếm giải pháp đối phó phù hợp, Cơ sở Kiến thức về Thích ứng với Biến đổi Khí hậu Vùng cho khu vực Châu Á, 2011 [2.74MB, PDF]

Hội thảo – Ứng phó của các khu đô thị với biến đổi khí hậu ở châu Á

Hội thảo sẽ được tổ chức từ ngày 10 – 15 tháng 11, 2011 tại Đại học Quốc gia Đài Bắc, thành phố Đài Bắc, Đài Loan. Hội thảo sẽ tập trung vào vấn đề ứng phó của các khu đô thị với biến đổi khí hậu (bao gồm các chiến lược thích ứng và giảm nhẹ) tại các thành phố châu Á. Hội thảo nhằm thu thập các nghiên cứu từ các nước khác nhau làm tài liệu tham khảo cho việc soạn thảo một số nội dung trong Báo cáo đánh giá số 5 của Ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hâu. Đơn đăng ký tham dự hội thảo có thể nộp trước ngày 29 tháng 7, 2011.

Ứng phó của các khu đô thị với biến đổi khí hậu ở châu Á: Hiểu các Chiến lược Thích ứng và Giảm nhẹ, Hội đồng Khoa học Quốc gia Đài Loan, Cơ quan Thay đổi Môi trường Toàn cầu và Đô thị hóa (UGEC) và Ủy ban Vùng Đông Nam Á về Hệ thống Phân tích, Nghiên cứu & Đào tạo (START), Đại học Quốc gia Đài Bắc, thành phố Đài Bắc, Tài Loan, từ 10-15 tháng 11, 2011.

Viện nghiên cứu Nautilus và các cơ quan cung cấp tin liên kết

Thích nghi với biến đổi khí hậu (AdapNet – bản tin): Các bản tin cũ

Khu vực Australia (APSNet): Các bản tin cũ

Khu vực Đông Bắc Á (NAPSNet): Các bản tin cũ

Đăng ký nhận bản tin này: http://www.nautilus.org/mailing-lists/sign-up-for-mailing-lists

Để biết thêm thông tin hoặc để yêu cầu không tiếp tục nhận bản tin, vui lòng liên hệ với Saleem Janjua, Biên tập, email: adapnet@rmit.edu.au

Giáo sư Darryn McEvoy, Giám đốc Chương trình, Chương trình Thích nghi với Biến đổi Khí hậu, Đại học RMIT

Giáo sư Peter Hayes, Đồng sáng lập – Giám đốc điều hành Viện An ninh & Bền vững Nautilus

Saleem Janjua, Biên tập Bản tin AdaptNet.