AdaptNet ngày 24 tháng 8 năm 2010

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdaptNet ngày 24 tháng 8 năm 2010", ADAPTNet Vietnamese Edition, August 24, 2010, https://nautilus.org/adaptnet/adaptnet-ngay-24-thang-8-nam-2010/

AdaptNet ngày 24 tháng 8 năm 2010

Báo cáo của Hội đồng Hoàng gia chống cháy rừng Bang Victoria

Báo cáo điều tra về nguyên nhân và tình huống dẫn đến vụ cháy rừng ở Victoria năm 2009. Nó xem xét đến những bài học kinh nghiệm được rút ra từ sự kiện này – làm thế nào chúng ta có thể giảm được rủi ro và các tác động của cháy rừng và làm giảm thiểu được những thiệt hại về tính mạng của người dân do cháy rừng gây ra trong tương lai. Báo cáo này gồm 67 khuyến nghị cho chính phủ.

Báo cáo của Hội đồng Hoàng gia chống cháy rừng Bang Victoria, 2009 Hội đồng Hoàng gia chống cháy rừng Bang Victoria, Australia, tháng 7 năm 2010

Thành phố Hồ Chí Minh: Thích ứng với biến đổi khí hậu   

Thành phố Hồ Chí Minh (HCMC) đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng do ngập lụt, do cả hai sự kiện thời tiết thông thường và cực đoan. Nghiên cứu này cung cấp các dự đoán cho TPHCM cho tới năm 2050 trong những lĩnh vực và khu vực chủ yếu. Báo cáo đưa ra các biện pháp cấu trúc và phi cấu trúc để xây dựng sự ứng phó với khí hậu cho thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh: Thích ứng với biến đổi khí hậu, Báo cáo tóm tắt, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), 2010 [1.27 MB, PDF]

Khoanh vùng biến đổi khí hậu: Tiến tới các hành động cho biến đổi khí hậu theo vùng   

Bài viết này tập trung vào các hành động ở phạm vi vùng địa phương để đấu tranh với các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Nó tranh luận rằng các hành động cho khí hậu ở địa phương là quan trọng và 3 lĩnh vực chủ yếu có thể cung cấp các lộ trình hiệu quả tiến tới hoạt động khí hậu ở mức địa phương gồm có: tăng chú ý cho thích ứng ở địa phương, liên kết các nỗ lực thích ứng và giảm nhẹ với nhau và với các mối quan tâm về sinh thái ở địa phương; và tham gia nhiều hơn với các thành viên tích cực trong cộng đồng và các cộng đồng cơ sở – khởi xướng các hoạt động biến đổi khí hậu.

Khoanh vùng biến đổi khí hậu: Tiến tới các hành động khí hậu ở mức địa phương, Meghan Bond, Đại học Griffith-Australia, Quản lý chất lượng môi trường: Tạp chí Quốc tế, tập 21, số 2, tr. 214-225, 2010 [yêu cầu đăng ký]

Wiki thích ứng biến đổi khí hậu cho môi trường xây dựng  

BECCA Wiki là từ điển bách khoa toàn thư cho các chủ đề tập trung vào các tác động của biến đổi khí hậu và các lựa chọn thích ứng cho môi trường xây dựng. Nó nhằm cung cấp những thông tin thực tiễn về các tác động của biến đổi khí hậu cho các loại hình tổ chức cơ sở hạ tầng khác nhau, chẳng hạn như các máy phát điện và đường sắt, các lựa chọn khác nhau cho thích ứng với các tác động này một cách hiệu quả.

Wiki thích ứng biến đổi khí hậu cho môi trường xây dựng (BECCA Wiki), Cơ quan biến đổi khí hậu và năng lượng hiệu quả, Chính phủ Australia, 2010

Phản hồi với biến đổi khí hậu thông qua quy hoạch khoảng trống trong khu vực 

Báo cáo mô tả các khung quản trị cho việc quy hoạch khoảng trống và chính sách thích ứng biến đổi khí hậu trong phạm vi giữa Tây Nam nước Anh và Đông Nam Queensland. Nó xác định sự tăng trưởng được nhận thức và đo đạc như thế nào trong các khu vực này, bao gồm sự phân tích cho sự tăng trưởng đổ thị sẽ có thể ảnh hưởng đến quản lý biến đổi khí hậu như thê nào. Báo cáo cũng đánh giá những liên quan mật thiết của các trường hợp điển hình cho khả năng quy hoạch ở phạm vi khu vực để đạt được cả hai mục tiêu là quản lý tăng trưởng đô thị và thích ứng biến đổi khí hậu.

Tăng trưởng một cách thích ứng? Phản hồi với biến đổi khí hậu thông qua quy hoạch khoảng trống khu vực ở Anh và Australia, Ian Smith và nnk., Báo cáo nghiên cứu số 31, Chương trình nghiên cứu đô thị, Đại học Griffith, Brisbane, Australia, July 2010 [1.21 MB, PDF]

Diễn đàn vận tải Australia (ATRF) – Canberra, Australia     

Hội nghị nghiên cứu này sẽ diễn ra từ 29 tháng 9 đến 1 tháng 10 năm 2010 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Canberra, Australia. Nơi đây sẽ quy tụ các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách, các tư vấn và những người hoạt động thực tế từ hàng loạt các ngành khác nhau để chia sẻ và xây dựng cho sự nghiên cứu mới nhất và những ý tưởng xuyên suốt hàng loạt các lĩnh vực quan tâm (bao gồm biến đổi khí hậu) trong vận tải. Đăng ký sớm được tiếp nhận từ ngày 31 tháng 8 năm 2010.

Diễn đàn vận tải Australia (ATRF), Phòng cơ sở hạ tầng, giao thông, phát triển khu vực và Chính phủ địa phương, Canberra, Australia, 29 tháng 9 – 1 tháng 10, 2010