AdaptNet ngày 19 tháng 4 năm 2011

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdaptNet ngày 19 tháng 4 năm 2011", ADAPTNet Vietnamese Edition, April 19, 2011, https://nautilus.org/adaptnet/adaptnet-ngay-19-thang-4-nam-2011/

AdaptNet ngày 19 tháng 4 năm 2011

1.   Nước biển dâng, phát triển vùng duyên hải và sự rút lui có trật tự
2.   Nguy cơ và khả năng thích ứng tại ba khu vực thuộc Đông Nam Á
3.   Biến đổi khí hậu- Báo cáo toàn cầu về định cư con người
4.   Kế hoạch thích ứng biến đổi khí hậu của Hội đồng thành phố Frankston
5.   Thích ứng biến đổi khí hậu trong các hệ thống đô thị
6.   Diễn đàn thường niên VCCCAR 2011 tại  Bendigo, bang Victoria, Australia

 

Nước biển dâng, phát triển vùng duyên hải và sự rút lui có trật tự

Nghiên cứu đưa ra một phương pháp phân tích nhằm tìm hiểu sự rút lui có trật tự ra xa biển, về phía sau các khu vực bảo vệ sinh thái tự nhiên. Phương pháp này được áp dụng cho vùng Đông Nam bang Queensland, Australia. Nghiên cứu đề xuất 5 nguyên tắc chỉ đạo để thực hiện sự rút lui có trật tự: (a) phân bổ quyền và nguồn lực; (b) củng cố các nguyên tắc phát triển và cơ chế khuyến khích tái định cư; (c) chấp nhận những điều không chắc chắn khi áp dụng các qui tắc và sáng kiến; (d) phân bổ lại các lợi ích công và tư, chi phí cũng như rủi ro; và (e) thể chế hóa các thảm họa như những cơ hội để thay đổi chứ không phải tín hiệu phải xây dựng lại.

Nước biển dâng, phát triển vùng duyên hải và sự rút lui có trật tự: Phương pháp phân tích, các nguyên tắc quản trị và trường hợp nghiên cứu tại Australia,  Nick Abel và các tác giả khác, Tạp chí Chính sách và Khoa học Môi trường, tập 14, số 3, trang 279-288, tháng 5 năm 2011 [tài liệu phải đặt mua]

 Nguy cơ và khả năng thích ứng tại ba khu vực thuộc Đông Nam Á

Tài liệu này nghiên cứu các tác động về mặt an ninh của biến đổi khí hậu tại ba khu vực xuyên biên giới thuộc Đông Nam Á là: tiểu vùng sông Mekong; trung tâm Borneo; và Tam giác San hô. Nó đánh giá các thỏa thuận và hành động khu vực tại từng khu vực trên, nhấn mạnh việc lồng ghép thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu vào chương trình nghị sự phát triển. Tài liệu chỉ rõ tầm quan trọng của việc tiếp cận các đối tượng khác (ngoài nhà nước và các cơ quan liên chính phủ) để các nỗ lực thích ứng và giảm thiểu có thể thành công.

Nguy cơ và khả năng thích ứng tại ba khu vực xuyên biên giới thuộc Đông Nam Á:  Tiểu vùng sông Mekong; trung tâm Borneo; và Tam giác San hô, Fitrian Ardiansyah và Desak Putu Adhityani Putri, Tài liệu nghiên cứu chính sách sáng kiến an ninh Châu Á: Tài liệu làm việc số 11, Trung tâm nghiên cứu an ninh phi truyền thống, Singapore, tháng 2 năm 2011 [745 KB, PDF]

Biến đổi khí hậu- Báo cáo toàn cầu về định cư con người

Báo cáo xem xét những mối quan hệ giữa đô thị hóa và biến đổi khí hậu (2 trong số những thách thức lớn nhất hiện nay mà loài người phải đối diện trong thế kỷ 21). Nó cho thấy đóng góp đáng kể của các khu vực đô thị vào biến đổi khí hậu đồng thời nêu bật những tác động khôn lường của biến đổi khí hậu đối với cư dân đô thị. Báo cáo cho rằng các khu vực đô thị có vai trò hết sức quan trọng trong cả tiến trình thích ứng lẫn giảm thiểu biến đổi khí hậu và xác định các chiến lược cũng như phương pháp tiếp cận để củng cố vai trò này.

Các thành phố và biến đổi khí hậu: Định hướng chính sách- Báo cáo toàn cầu về định cư con người 2011 (bản tóm tắt), Chương trình định cư con người của Liên Hợp Quốc (UN-HABITAT), Earthscan, 2011 [2.05 MB, PDF]

Kế hoạch thích ứng biến đổi khí hậu của Hội đồng thành phố Frankston

Tài liệu này cung cấp thông tin về những tác động và rủi ro có thể xảy ra đối với Hội đồng thành phố Frankston, bang Victoria, Australia. Nó xây dựng một kế hoạch thích ứng với khung khổ và hướng dẫn nhằm: (1) Thúc đẩy hành động của Hội đồng thành phố Frankston trong các hoạt động và dịch vụ chuẩn bị đối phó với tác động của biến đổi khí hậu; (2) cung cấp thông tin và hỗ trợ cộng đồng nhằm giảm khả năng bị tổn thương do biến đổi khí hậu cũng như tăng cường năng lực thích ứng.

Dự thảo về tác động của biến đổi khí hậu và kế hoạch thích ứng- Hội đồng thành phố Frankston, Lực lượng đặc nhiệm về biến đổi khí hậu của Hội đồng thành phố Frankston, Hội đồng thành phố Frankston, bang Victoria, Australia, tháng 2 năm 2011 [678 KB, PDF]

Thích ứng biến đổi khí hậu trong các hệ thống đô thị

Tài liệu này trình bày khái quát nguyên nhân và dự báo tác động của biến đổi khí hậu cũng như quan hệ giữa biến đổi khí hậu và các hệ thống đô thị. Nó cung cấp thông tin và chứng minh thích ứng như một giải pháp để đối phó với biến đổi khí hậu, việc sử dụng giải pháp này trong các hệ thống đô thị và một số vai trò cũng như chiến lược có thể tính đến khi lập và thực hiện kế hoạch thích ứng biến đổi khí hậu cho đô thị. Tài liệu cũng xem xét sự cần thiết phải có chính sách qui hoạch từ trên xuống để hỗ trợ thích ứng biến đổi khí hậu như một vấn đề qui hoạch.

Thích ứng biến đổi khí hậu trong các hệ thống đô thị: Các chiến lược qui hoạch, Tony Matthews, Tài liệu nghiên cứu số 32, Chương trình nghiên cứu đô thị, Đại học Griffith, bang Queensland, Australia, tháng 2 năm 2011 [658 KB, PDF]

Diễn đàn thường niên VCCCAR 2011 tại  Bendigo, bang Victoria, Australia

Diễn đàn thường niên VCCCAR 2011 sẽ diễn ra tại  Bendigo, (bang Victoria), Australia từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 5 năm 2011. Diễn đàn nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác trong cộng đồng nghiên cứu VCCCAR, hỗ trợ chính phủ và cộng đồng bang Victoria thích ứng tốt hơn với tác động của biến đổi khí hậu. Mẫu đăng ký, chương trình và các thông tin khác được đăng tải trên trang web của VCCCAR, địa chỉ tại: www.vcccar.org.au

Diễn đàn thường niên VCCCAR 2011, Trung tâm nghiên cứu thích ứng biến đổi khí hậu bang Victoria (VCCCAR), Bendigo, Victoria, Australia, ngày 2-3 tháng 5 năm 2011.-