AdaptNet ngày 18 tháng 5 năm 2010

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdaptNet ngày 18 tháng 5 năm 2010", ADAPTNet Vietnamese Edition, May 18, 2010, https://nautilus.org/adaptnet/adaptnet-ngay-18-thang-5-nam-2010/

AdaptNet ngày 18 tháng 5 năm 2010

  1. Ngập lụt vùng ven biển tại Narrabeen Lagoon – Pittwater, Sydney
  2. Kiến thức kỹ thuật sơ đẳng về biến đổi khí hậu ở Philippin
  3. Thích ứng với biến đổi khí hậu: Kêu gọi cho năng lực lãnh đạo Liên bang
  4. Thích ứng hành vi và sử dụng các biện pháp điều khiển môi trường
  5. Thích ứng các viện thể chế với biến đổi khí hậu – Báo cao của RCEP
  6. Hội nghị ANU-Australia: Khí hậu, Hành tinh và Con người khỏe mạnh

Ngập lụt vùng ven biển tại Narrabeen Lagoon – Pittwater, Sydney              

Báo cáo cho thấy vùng lưu vực Narrabeen (khu vực Pittwater của Sydney) có thể có bão và mưa ngày càng mạnh và thường xuyên hơn trong thế kỷ tới. Báo cáo phân tích các lợi ích và chi phí cho việc thích ứng với những rủi ro của ngập lụt xung quanh khu vực Narrabeen. Báo cáo sử dụng phân tích Monte Carlo để tính toán kết quả có thể cho toàn bộ chi phí và lợi ích.

Ngập lụt tại Narrabeen Lagoon – Tối ưu hóa đầu tư cho thích ứng, Báo cáo được soạn thảo bởi AECOM cho Cục Biến đổi khí hậu, Australia, 2010 [3.50 MB, PDF]  

Kiến thức kỹ thuật sơ đằng về biến đổi khí hậu ở Philippin    

Báo cáo thảo luận nhứng gì hy vọng sẽ xảy ra ở Philippin khi biến đổi khí hậu ngày càng phát triển và những hành động phù hợp nào phải tiến  hành để đề xử lý các ảnh hưởng xấu. Trong bối cảnh của Philippin, báo cáo đề cập đến: (i) ảnh hưởng trực tiếp của biến đổi khí hậu như mực nước biển dâng, lượng mưa, sức khỏe cộng đồng, và (ii) phản hồi với biến đổi khí hậu, bao gồm thích ứng, trách nhiệm, và các vai trò chiến lược.

Kiến thức kỹ thuật sơ đằng về biến đổi khí hậu ở Philippin, Manila Observatory for the Congressional Commission on Science & Technology and Engineering (COMSTE), COMSTE Conference Engineering Resilience, Đối phó với rủi ro trên cả thích ứng, Manila, Philippin, tháng 3, 2010 [1.24 MB, PDF]  

Thích ứng với biến đổi khí hậu: Kêu gọi cho năng lực lãnh đạo Liên bang     

Bài viết khảo sát vai trò của chính phủ liên bang Mỹ trong việc giảm sự tổn thương của biến đổi khí hậu và tăng cường tính ứng phó của nền kinh tế. Để làm được điều này, bài viết nêu bật nhiều hành động đã xảy ra  ở các quốc gia khác (ví dụ như Australia, Vương quốc Anh) cũng như ở các bang của Mỹ (ví dụ như California, Florida, Maryland) như là các mô hình tiềm năng cho việc thiết kế chính sách liên bang của Mỹ đối với việc thích ứng.

Thích ứng với biến đổi khí hậu: Kêu gọi cho năng lực lãnh đạo Liên bang, Báo cáo được hỗ trợ bởi Quỹ Rockefeller, Joel B. Smith và nnk., Trung tâm Pew về biến đổi khí hậu toàn cầu, tháng 3, 2010 [787 KB, PDF]  

Thích ứng hành vi và sử dụng các biện pháp điều khiển môi trường    

Báo cáo điều tra về mối liên quan có thể giữa sử dụng các biện pháp khống chế và sự thoải mái nhiệt của những người cư trú trong các căn hộ ở Hyderabad, India. Báo cáo phân tích (1) sử dụng các biện pháp khống chế môi trường cá nhân, (2) các biện pháp thích ứng hành vi đã thực hiện, và (3) những trở ngại mà những người cư trú phải đối mặt trong các nỗ lực thích ứng.

Thích ứng hành vi và sử dụng các biện pháp điều khiển môi trường trong mùa hè cho tiện ích nhiệt trong các căn hộ ở Ấn độ, Madhavi Indraganti, Năng lượng và Công trình, 42 (7), tr. 1019-1025, tháng 7, 2010 [yêu cầu đăng ký]    

Thích ứng các viện thể chế với biến đổi khí hậu – Báo cáo của RCEP  

Báo cáo thăm dò những thách thức mà các viện thể chế gặp phải trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua các dàn xếp thể chế hiện hành ở Vương quốc Anh cho 3 lĩnh vực mang tính chất dẫn chứng mẫu: nước ngọt, đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên, và các đới ven biển. Nó thiết lập một khung các yếu tố cơ bản mà được cho là phải cân nhắc để giúp các tổ chức xây dựng tính ứng phó cho biến đổi khí hậu và khả năng thích ứng.

Thích ứng các viện thể chế với biến đổi khí hậu, Báo cáo thứ 28, Ủy ban Hoàng gia về ô nhiễm môi trường (RCEP), Vương quốc Anh, tháng 3, 2010 [2.62 MB, PDF]

Hội nghị của ANU-Australia: Khí hậu, Hành tinh và Con người khỏe mạnh   

Hội nghị này (Học viện Australia của Hội nghị Khoa học Fenner về môi trường 2010, ‘Khí hậu, Hành tinh và Con người khỏe mạnh’) sẽ diễn ra từ 23-24 tháng 6, 2010 ở  Canberra, Australia. Nó sẽ đề cập đến các tác động về mặt sức khỏe của việc di cư do biến đổi khí hậu và các chiến lược thích ứng – đặc biệt là các cách tiếp cận thay thế cho sự năng động của của con người, cũng như chế độ ăn kiêng, nhà ở và phát sinh năng lượng.

Học viện Australia của Hội nghị Khoa học Fenner về môi trường 2010, ‘Khí hậu, Hành tinh và Con người khỏe mạnh’, Trung tâm quốc gia về bệnh dịch & sức khỏe dân số, Đại học Quốc gia Australia, Canberra, Australia, 23-24 tháng 6, 2010