AdapNet ngày 8 tháng 3 năm 2011

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdapNet ngày 8 tháng 3 năm 2011", ADAPTNet Vietnamese Edition, March 08, 2011, https://nautilus.org/adaptnet/adapnet-ngay-8-thang-3-nam-2011/

AdapNet ngày 8 tháng 3 năm 2011

1. Kế hoạch thích ứng biến đổi khí hậu của các hội đồng vùng duyên hải

2. Thích ứng biến đổi khí hậu và giảm rủi ro thiên tai –Vấn đề và thách thức

3. Hạ tầng, xây dựng và thích ứng biến đổi khí hậu

4. Báo cáo cập nhật của Garnaut: Đánh giá chi phí và hiệu quả

5. Tác động của nhiệt độ cao lên sức khỏe con người

6. Hội nghị quốc tế về xây dựng khả năng thích ứng- Sri Lanka

Kế hoạch thích ứng biến đổi khí hậu của các hội đồng vùng duyên hải

Báo cáo chỉ ra những nguy cơ chung từ biến đổi khí hậu đối với các thành phố duyên hải vùng Hunter, vùng trung và hạ lưu phía bắc thuộc bang New South Wales (NSW), Australia. Khu vực này bao gồm các thành phố Greater Taree, Great Lakes, Port Stephens, Newcastle, Lake Macquarie, Wyong và Gosford. Báo cáo cũng chỉ ra những cơ hội hợp tác giữa hội đồng các thành phố để ứng phó với biến đổi khí hậu.

Kế hoạch thích ứng biến đổi khí hậu của các hội đồng vùng duyên hải, Peter Kinrade, Nadja Arold, Báo cáo phục vụ Chiến lược Quản lý Môi trường vùng Duyên hải Miền trung và Hunter (HCCREMS), tháng 11 năm 2010 [1.45 MB, PDF]

Thích ứng biến đổi khí hậu và giảm rủi ro thiên tai –Vấn đề và thách thức

Cuốn sách này nêu bật mối quan hệ giữa thích ứng biến đổi khí hậu và giảm rủi ro thiên tai, sức mạnh tổng hợp và sự tương tác giữa chúng. Cuốn sách tập trung vào vấn đề quản lý, đào tạo và kỹ thuật như cơ sở cho mối quan hệ giữa thích ứng biến đổi khí hậu và giảm rủi ro thiên tai thông qua việc xem xét ví dụ từ các nước Nam Á, các nước ASEAN và các quốc đảo nhỏ đang phát triển. Cuốn sách cũng cho thấy xu hướng nghiên cứu hiện nay trong lĩnh vực này.

Thích ứng biến đổi khí hậu và giảm rủi ro thiên tai –Vấn đề và thách thức, Juan Pulhin và Joy Pereira, Tuyển tập sách về Quản lý Cộng đồng, Môi trường và Rủi ro Thiên tai, tập 4, nhà xuất bản tập đoàn Emerald, tháng 12 năm 2010 [tài liệu phải mua]

Hạ tầng, xây dựng và thích ứng biến đổi khí hậu

Báo cáo này xem xét tính dễ bị tổn thương với tác động của biến đổi khí hậu trong 4 lĩnh vực hạ tầng của nước Anh (gồm năng lượng, giao thông, nước và truyền thông), cũng như những sửa đổi cần thiết để tăng cường tính thích ứng. Báo cáo xem xét hệ thống hạ tầng như một tổng thể và tính dễ bị tổn thương phát sinh như một hệ quả của mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa các ngành khác nhau.

Hạ tầng, xây dựng và thích ứng biến đổi khí hậu- Đảm bảo các dịch vụ trong một tương lai không chắc chắn, Viện Kỹ sư Hóa học (IChemE), Viện Kỹ sư Xây dựng (ICE), Viện Công nghệ Xây dựng (IET), Viện Kỹ sư Cơ khí (IMechE), Học viện Kỹ thuật Hoàng gia, tháng 2 năm 2011 [0.99 MB, PDF]

Báo cáo cập nhật của Garnaut: Đánh giá chi phí và hiệu quả

Đây là báo cáo đầu tiên trong loạt 8 báo cáo cập nhật cho tài liệu Nghiên cứu về Biến đổi Khí hậu năm 2008 của giáo sư Garnaut. Báo cáo tập trung vào 5 vấn đề: lựa chọn tỉ lệ chiết khấu; sự hiện diện của trạng thái không chắc chắn; mối quan hệ giữa biến đổi khí hậu và lợi ích kinh tế; đóng góp của Australia vào nỗ lực chung quốc tế chống biến đổi khí hậu ở các cấp khác nhau; và sự cân bằng tối ưu giữa giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đánh giá chi phí và hiệu quả của chống biến đổi khí hậu, Báo cáo cập nhật số 1, tài liệu Nghiên cứu về Biến đổi Khí hậu năm 2008 của Garnaut (Cập nhật- 2011), Liên bang Australia, tháng 2 năm 2011 [764 KB, PDF]

Tác động của nhiệt độ cao lên sức khỏe con người

Tài liệu này điểm lại các nghiên cứu gắn nhiệt độ cao của môi trường xung quanh với những tác động có hại cho sức khỏe con người. Tài liệu xem xét tác động của sức nóng cao lên sức khỏe người dân Australia, những yếu tố rủi ro và, trong bối cảnh các nghiên cứu quốc tế, nó cũng thảo luận những ám chỉ về mặt chính sách cũng như những lựa chọn về qui hoạch nhằm hạn chế sức nóng ảnh hưởng đến bệnh tật và tỉ lệ tử vong của người cao tuổi ở Australia.

Tác động của nhiệt độ cao lên sức khỏe con người, Peng Bi và các tác giả khác, Mạng lưới Nghiên cứu Thích ứng vì Sức khỏe Con người, Cơ quan nghiên cứu Quốc gia về Thích ứng với Biến đổi Khí hậu (NCCARF), Australia, năm 2011 [135 KB, PDF]

Hội nghị quốc tế về xây dựng khả năng thích ứng – Sri Lanka

Hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 7 năm 2011 tại Sri Lanka. Hội nghị nhằm khuyến khích thảo luận về các chiến lược mang tính cá nhân, tổ chức và xã hội nhằm đối phó với những thách thức và rủi ro thiên tai. Quí vị muốn gửi tóm tắt các tham luận về rủi ro thiên tai và nhu cầu xây dựng khả năng thích ứng theo các quan điểm khác nhau có thể liên hệ với đoàn chủ tịch hội nghị.

Hội nghị quốc tế về xây dựng khả năng thích ứng: Phương pháp tiếp cận liên ngành đối với vấn đề giảm rủi ro thiên tai, xây dựng các cộng đồng và thành phố bền vững, Đại học Salford, Heritance Kandalama, Sri Lanka, ngày 19-21 tháng 7 năm 2011.