AdapNet ngày 26 tháng 7 năm 2011

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdapNet ngày 26 tháng 7 năm 2011", ADAPTNet Vietnamese Edition, July 26, 2011, https://nautilus.org/adaptnet/adapnet-ngay-26-thang-7-nam-2011/

AdapNet ngày 26 tháng 7 năm 2011

1. Đánh giá tính bền vững của hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị – Tài liệu tóm lược của VCCCAR

2. Ứng phó với biến đổi khí hậu: Các thông tin cơ bản và bối cảnh của châu Á

3. Xây dựng kiến thức trong các dự án thích ứng với biến đổi khí hậu

4. Những tác động của biến đổi khí hậu với an toàn của lực lượng Hải quân Hoa Kỳ

5. Thích ứng thông qua lập kế hoạch sử dụng đất và quản lý thiên tai

6. Hội nghị quốc gia các thành phố Australia – Melbourne

Đánh giá tính bền vững của hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị – Tài liệu tóm lược của VCCCAR

Tài liệu xem xét các phương thức trong đó các bên liên quan tác động đến hệ thống cơ sở hạ tầng về nước và năng lượng trên quy mô cộng đồng và những ảnh hưởng có thể tạo ra trong cải thiện khả năng đứng vững, chống chọi với biến đổi khí hậu của cơ sở hạ tầng. Tài liệu xem xét các kết quả thu được từ nghiên cứu về khả năng chống chọi và thích ứng của các hệ thống cơ sở hạ tầng nước và năng lượng của hai dự án phát triển nhà ở tại Melbourne gồm một dự án ở phía bắc Melbourne và một dự án ở khu ngoại ô đang phát triển.

Đánh giá tính bền vững của hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị – Tài liệu tóm lược chính sách, Che Biggs và cộng sự, loạt bài Thích ứng với biến đổi khí hậu cho các nhà quyết sách, Trung tâm Nghiên cứu Thích ứng Biến đổi Khí hậu Vitorian (VCCCAR), Melbourne, Australia, tháng 4, 2011 [932 KB PDF]

Ứng phó với biến đổi khí hậu: Các thông tin cơ bản và bối cảnh của châu Á

Sách đề cập đến các vấn đề về môi trường và khí hậu tại châu Á, bao gồm các chương với nội dung về: biến đổi khí hậu và các rủi ro về khí tượng thủy văn tại châu Á; khí hậu và các hiểm họa phi khí hậu; các hệ thống cảnh báo sớm và hiệu quả của các hệ thống này tại châu Á; giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu tại châu Á; dự đoán về biến đổi khí hậu vùng; đánh giá hiểm họa và rủi ro; sự thay đổi mực nước biển tại châu Á so với các khu vực khác.

Ứng phó với biến đổi khí hậu: Các thông tin cơ bản và bối cảnh của châu Á, Ramesha Chandrappa và cộng sự, nhà xuất bản Springer, 370 trang, 2011 [Sách phải đăng ký]

Xây dựng kiến thức trong các dự án thích ứng với biến đổi khí hậu

Nghiên cứu xây dựng khái niệm hiện còn đang được hoàn thiện về ‘xây dựng kiến thức thành công’ và thảo luận về những ưu điểm và hạn chế của khái niệm này. Nghiên cứu đặt ra các khung chung để phân tích các tài liệu có nội dung chung giữa kiến thức về xã hội học và các nghiên cứu về chính sách khoa học công nghệ. Tiếp đến, tài liệu đề xuất một danh sách dự kiến gồm 6 đòn bẩy cho hành động và thiết kế các dự án xây dựng kiến thức.

Xây dựng kiến thức trong các dự án thích ứng với biến đổi khí hậu: Các đòn bẩy cho hành động là gì? Dries Hegger và cộng sự, Nghiên cứu được trình bày tại Hội nghị Colorado về Quản trị Hệ thống Trái đất, Fort Collins, Colorado, 17-20 tháng 5, 2011 [135 KB PDF]

Những tác động của biến đổi khí hậu với an toàn của lực lượng Hải quân Hoa Kỳ

Báo cáo lưu ý hiện tượng mực nước biển dân cao gây ra các cơn bão mạnh hơn với cường độ thường xuyên hơn có thể tác động xấu đến các căn cứ hải quân của Hoa Kỳ. Báo cáo ước đoán các căn cứ Hải quân với giá trị khoảng $100 tỷ sẽ bị ảnh hưởng bởi các rủi ro do mực nước biển dâng cao thêm 1m hoặc nhiều hơn. Báo cáo cho rằng lực lượng hải quân Hoa Kỳ ngay bây giờ cần củng cố các căn cứ tại Bắc cực, sẵn sàng cho các nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo với tần suất nhiều hơn và phân tích tính dễ bị tổn thương tiềm tàng của các căn cứ và các cơ sở ven biển.

Những tác động của biến đổi khí hậu với an toàn của lực lượng Hải quân Hoa Kỳ, Ủy ban về Những tác động của biến đổi khí hậu với an toàn quốc gia của lực lượng Hải quân Hoa Kỳ, Học viện Khoa học Quốc gia, Washinton D.C., 2011 [người sử dụng đã đăng ký có thể tải về miễn phí]

Thích ứng thông qua quy hoạch sử dụng đất và quản lý thiên tai

Nghiên cứu xem xét các nguyên tắc quan trọng trong quy hoạch để đối phó với biến đổi khí hậu và xây dựng một khuôn khổ hợp nhất để kết nối biến đổi khí hậu với quy hoạch sử dụng đất và quản lý thiên tai. Tài liệu nghiên cứu các quan điểm về quản lý thiên tai của chính quyền địa phương được kết nối thế nào với vấn đề biến đổi khí hậu và quy hoạch sử dụng đất. Nghiên cứu đưa ra một bức tranh hữu ích cho việc thảo luận về các quan điểm của chính quyền địa phương về biến đổi khí hậu, quản lý thiên tai và quy hoạch sử dụng đất, cũng như xác định các thách thức quy hoạch quan trọng mà các vấn đề này gặp phải.

Thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua quy hoạch sử dụng đất và quản lý thiên tai: Quan điểm của chính quyền địa phương Queensland, Hội nghị Hiệp hội Bất động sản Thái Bình Dương lần thứ 17 với chủ đề “Biến đổi khí hậu và nghèo đói: tác động hiện tại và tương lai”, Bờ biển Vàng, ngày 16-19 tháng 1, 2011 [244 KB PFD]

Hội nghị quốc gia các thành phố Australia – Melbourne

Hội nghị quốc gia các thành phố Australia lần thứ 5 sẽ được tổ chức tại Đại học Melbourne, Australia từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12, 2011. Hội nghị nhằm mục tiêu kết nối những khoảng cách giữa nghiên cứu và chính sách, tập trung vào việc đào tạo các thế hệ nghiên cứu viên tương lai và tập trung vào phương thức nghiên cứu lấy kiến thức và hoạt động chuyên môn làm cơ sở để nghiên cứu vì mục tiêu những thành phố tốt đẹp hơn ở một đất nước tốt đẹp hơn. Thời hạn đăng ký với lệ phí ưu đãi là 30 tháng 9, 2011.

Hội nghị quốc gia các thành phố Australia, tổ chức bởi Mạng lưới Các thành phố và Các khu vực Bền vững Australia – ASCRN, Đại học Melbourne, Australia, 29 tháng 11 đến 2 tháng 12, 2011.

Viện nghiên cứu Nautilus và các cơ quan cung cấp thông tin liên kết

Thích nghi với biến đổi khí hậu (AdapNet – bản tin): Các bản tin cũ

Khu vực Australia (APSNet): Các bản tin cũ

Khu vực Đông Bắc Á (NAPSNet): Các bản tin cũ

Đăng ký nhận bản tin này: http://www.nautilus.org/mailing-lists/sign-up-for-mailing-lists

Để biết thêm thông tin hoặc để yêu cầu không tiếp tục nhận bản tin, vui lòng liên hệ với Saleem Janjua, Biên tập, email: adapnet@rmit.edu.au

Giáo sư Darryn McEvoy, Giám đốc Chương trình, Chương tình Thích nghi với Biến đổi Khí hậu, Đại học RMIT

Giáo sư Peter Hayes, Đồng sáng lập – Giám đốc điều hành Viện An ninh & Bền vững Nautilus

Saleem Janjua, Biên tập Bản tin AdapNet