AdapNet ngày 18 tháng 10 năm 2011

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdapNet ngày 18 tháng 10 năm 2011", ADAPTNet Vietnamese Edition, October 18, 2011, https://nautilus.org/adaptnet/adapnet-ngay-18-thang-10-nam-2011/

AdapNet ngày 18 tháng 10 năm 2011

1. Biến đổi khí hậu: Giải pháp hích ứng cho vùng Queensland
2. Làn sóng đổi mới: Chiến lược khí hậu mới cho Ấn Độ
3. Thích ứng bền vững: Phép Nghịch hợp?
4. Thập kỷ tối quan trọng: Sống sót qua Thế Nhân sinh
5. Điểm hội tụ và xung đột giữa các mối quan tâm tới thích ứng với biến đổi khí hậu
6. Hội thảo thường niên NCCARF 2012 tại Melbourne

Biến đổi khí hậu: Giải pháp hích ứng cho vùng Queensland

Các nhà khoa học đưa ra cảnh báo vùng Queensland (Úc) sẽ là nơi dễ hứng chịu các tác động nặng nề của hàng loạt biến đổi về nhiệt độ, lượng mưa, mực nước biển và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt khác. Báo cáo này tìm hiểu về các rủi ro tiềm tàng cũng như các hành động thiết thực để thích ứng với biến đổi khí hậu cho vùng Queensland, bao trùm trên rất nhiều lĩnh vực ưu tiên như: tình hình định cư của con người, cơ sở hạ tầng, hệ sinh thái, các ngành công nghiệp chủ chốt, việc quản lý nước, tình trạng khẩn cấp và sức khỏe con người.

Biến đổi khí hậu: Giải pháp hích ứng cho vùng Queensland – Tài liệu Nghiên cứu, Cục quản lý Tài nguyên & Môi trường, Brisbane, Queensland, Úc, 2011 [2.08 MB, PDF]

Làn sóng đổi mới: Chiến lược khí hậu mới cho Ấn Độ

Báo cáo nghiên cứu và cho thấy các biện pháp tiếp cận biến đổi khí hậu của Ấn Đọ đã có rất nhiều thay đổi lớn trong vài năm trở lại đây. Chủ yếu là nhờ những bước phát triển trong các chương trình biến đổi khí hậu toàn diện trong nước của Ấn Độ cũng như việc áp dụng những lập trường, quan điểm mới trong các buổi đàm phán quốc tế. Bên cạnh đó báo cáo cũng đề cập tới mức độ quan trọng khi Ấn Độ có thể chứng minh được rằng những hành động ứng phó biến đổi khí hậu của họ không xuất phát từ chi phí dành cho phát triển kinh tế hay các mục tiêu phát triển mà trên thực tế đố là những hành động thực hiện song hành và có liên quan chặt chẽ với nhau.

Làn sóng đổi mới: Chiến lược khí hậu mới cho Ấn Độ, Namrat Patodia Rastogi, Tạp chí Người quan sát Quốc tế, quyển 46, số 2, trang 127-141, tháng 6, 2011 [111 KB, PDF]

Thích ứng bền vững: Phép Nghịch hợp?

Thích ứng bền vững là một thuật ngữ, khái niệm được bàn luận phổ biến và sôi nổi về những giải pháp tối ưu để thích ứng với biến đổi khí hậu đặc biệt là tại các nước nghèo. Nghiên cứu này chỉ ra những điểm tương đồng giữa thích ứng bền vững và sự phát triển bền vững bên cạnh đó cũng nhấn mạnh thêm các biện pháp can thiệp để có thể ứng phó với biến đổi khí hậu, giải quyết vấn nạn nghèo đói và sự phát triển của quốc gia.

Thích ứng bền vững: Phép Nghịch hợp? Katrina Brown, Tạp chí Biến đổi Khí hậu và Phát triển, quyển 3, số 1, trang 21-31, tháng 6, 2011 [265 KB, PDF]

Thập kỷ tối quan trọng: Sống sót qua Thế Nhân sinh

Bài thuyết trình trình bày về những thách thức tiềm tàng và dự thảo biến đổi khí hậu cho vùng Tasmania, Úc. Diễn giả là Giáo sư Will Steffen của trường Đại học Tasmania đã có những lập luận khẳng định thập kỷ tới sẽ là thời điểm tối quan trọng khi những lựa chọn và quyết định đưa ra lúc này sẽ hình thành và xây dựng hình thái khí hậu tương lai lâu dài cho các thế hệ sau này.

Thập kỷ tối quan trọng: Sống sót qua Thế Nhân sinh, do Giáo sư Will Steffen trình bày, Đại học Tasmania, Úc, tháng 8, 2011 [4.73 MB, PDF]

Điểm hội tụ và xung đột giữa các mối quan tâm tới thích ứng với biến đổi khí hậu

Báo cáo tập trung bàn luận về các giải pháp giúp tăng mức thích ứng biến đổi khí hậu nhưng có thể ngay lập tức cũng gây ra sự tổn thương cho các khu vực xung quanh khác. Điều này phụ thuộc nhiều vào những nghiên cứu định tính tại các tỉnh Quảng Trị, Huế thuộc miền Trung Việt Nam. Ngoài ra, tài liệu còn chỉ ra mức thích ứng khác nhau đối với từng nhóm dân cư trong bối cảnh tương tác qua lại giữa hai quy trình của môi trường và xã hội.

Điểm hội tụ và xung đột giữa các mối quan tâm tới thích ứng với biến đổi khí hậu tại miền Trung Việt Nam, Malin Beckman, Tạp chí Biến đổi Khí hậu và Phát triển, cuốn 3, số 1, trang 32-41, tháng 6, 2011 [283 KB, PDF]

Hội thảo thường niên NCCARF 2012 tại Melbourne

Hội thảo thường niên NCCARF 2012 tại Melbourne (Viện Nghiên cứu Thích ứng Biến đổi Khí hậu Quốc gia) sẽ được tổ chức từ ngày 26-28 tháng 6, 2012 tại Melbourne. Với mục tiêu nhân mạnh những đóng góp của Úc trong việc tìm hiểu về tác động của biến đổi khí hậu và xây dựng các lộ trình thích ứng thông qua việc đưa vào các phiên họp chủ đề. Hạn nộp tóm lược bài thuyết trình (không quá 300 từ) ngày 31 tháng 1, 2012.

Hội nghị Thích ứng Biến đổi Khí hậu 2012 (Thích ứng Biến đổi Khí hậu trong Hành động 2012: Chia sẻ Kinh nghiệm Thích ứng), Viện Nghiên cứu Thích ứng Biến đổi Khí hậu Quốc gia (NCCARF), Melbourne, Úc, từ ngày 26-28 tháng 6, 2012.

Viện Nautilus và các cơ quan cung cấp thông tin liên kết

Đăng ký nhận bản tin này: https://nautilus.org/mailing-lists/sign-up-for-mailinglists

Để biết thêm thông tin hoặc để yêu cầu không tiếp tục nhận bản tin này, vui lòng liên hệ với Saleem Janjua, Biên tập, email: adaptnet@rmit.edu.au

Giáo sư Darryn McEvoy, Giám đốc Chương trình, Chương trình Thích nghi với Biến đổi Khí hậu, Đại học RMIT

Giáo sư Peter Hayes, Đồng sáng lập – Giám đốc Điều hành Viện An ninh & Bền vững Nautilus

Saleem Janjua, Biên tập Bản tin AdaptNet