Phiên bản AdaptNet mới 2010

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Phiên bản AdaptNet mới 2010", ADAPTNet Vietnamese Edition, January 01, 2010, https://nautilus.org/adaptnet/phien-b%e1%ba%a3n-adaptnet-m%e1%bb%9bi-2010/

Phiên bản AdaptNet mới 2010

Như quý vị đã biết AdaptNet bắt đầu có từ tháng 12 năm 2006. Nó được công bố bằng 3 thứ tiếng: tiếng Anh, Bahasa Indonesia, và tiếng Việt. Có các RSS cho tất cả ba ngôn ngữ và danh sách nhận bản tin qua mail cho các phiên bản tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt. Hiện nay có khoảng hơn 1000 người từ hơn 50 nước khác nhau đăng ký nhận bản tin AdaptNet tiếng Anh.

Trong ba năm qua kể từ khi AdaptNet được khởi xướng, lĩnh vực thích ứng biến đổi khí hậu đã và đang có những thay đổi đáng kể. Ngày nay, sự cần thiết cho các khu đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu được nhìn nhận là cấp thiết; các nước, khu vực, và thành phố đang vật lộn với các vấn đề phức tạp của quy hoạch để đương đầu với các tác động không thể tránh khỏi của sự biến đổi khí hậu đang diễn ra. Các cuộc bàn luận xung quanh vấn để làm gì và làm thế nào đã và đang trở nên phức tạp hơn khi chúng ta học hỏi lẫn nhau – từ những khiếm khuyết cũng như thành công của chúng ta.

Đây là thời điểm cho chúng ta củng cố lại một số những điều đã học hỏi được trong những năm qua. AdaptNet đang tới năm xuất bản thứ 4 với những sự thay đổi đáng kể: Chúng tôi đã tinh lọc các thông số nội dung, duyệt lại lịch xuất bản và mời các chuyên gia cung cấp cho chúng tôi sự hỗ trợ bổ sung để tiếp tục cải thiện chất lượng của các báo cáo và nghiên cứu mà chúng tôi cung cấp. Những thay đổi này đang được thực hiện dưới sự hướng dẫn của người lãnh đạo chương trình thích ứng biến đổi khí hậu tại RMIT –  Phó Giáo sư Darryn McEvoy, đồng thời cũng là Phó Giám đốc của Trung tâm mới thành lập – Trung tâm Nghiên cứu Thích ứng Biến đối Khí hậu Victoria (VCCAR). Giáo sư Peter Hayes tiếp tục với vai trò là nhà tư vấn sáng lập dự án của AdaptNet.

Chúng tôi sẽ duy trì và củng cố tiêu điểm nghiên cứu của chúng tôi về thích ứng biến đổi khí hậu ở các khu đô thị Australia và khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, cũng như tính đến những nghiên cứu và báo cáo quan trọng nhất từ vũ đài quốc tế. Để đạt được điều này, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bản tin miễn phí gồm 6 tin, trong đó có 5 báo cáo hoặc bài viết và một sự kiện. Các tin này sẽ được cấu trúc như sau:

  1. Một tài liệu xuất bản tập trung vào bối cảnh Australia
  2. Một tài liệu xuất bản tập trung vào khu vực Châu Á Thái Bình Dương
  3. Một tài liệu xuất bản về các chủ đề thích hợp trên toàn cầu
  4. Một tài liệu xuất bản nhìn nhận về thích ứng như là “kết quả” (công nghệ, tài chính, quy hoạch, vv) bao gồm các phương pháp đánh giá
  5. Một tài liệu xuất bản nhìn nhận thích ứng như là một quá trình thể chế, bao gồm thích ứng dựa vào cộng đồng. 
  6. Phổ biến thông tin về hội nghị, hội thảo hoặc sự kiện có tầm quan trọng quốc tế, mặc dù chủ yếu vẫn tập trung vào khu vực Châu Á Thái Bình Dương. 

Cuối cùng, chúng tôi thay thời gian biểu xuất bản AdaptNet sang hai tuần một lần. Bản AdaptNet mới sẽ tới tất cả những ai đăng ký AdaptNet vào ngày 26 tháng 1 năm 2010. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ thấy bản AdaptNet mới là hữu ích, và quý vị cũng sẽ giúp chúng tôi mở rộng tầm với của chúng tôi bằng cách gửi đường liên kết này tới các bạn và động nghiệp của quý vị: http://www.globalcollab.org/gci/adaptnet

Chúng tôi luôn hoan nghênh và khuyến khích những lời nhận xét của quý vị, nếu có bất kỳ ý kiến nhận xét nào, xin mời cho chúng tôi được biết bằng cách gửi email tới: adaptnet@rmit.edu.au